One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Wat is het verschil tussen een netwerkinstallatie en een standalone installatie?

U kunt Exact Globe Next installeren in een netwerk omgeving en in een standalone situatie. Afhankelijk van de wijze waarop u werkt zijn er andere stappen van toepassing bij de installatie van Exact Globe en SQL Server.

Netwerkinstallatie
Bij een netwerk werkt u met meerdere computers die aan elkaar zijn gekoppeld. De SQL Server is geïnstalleerd op een server. Daarnaast heeft u één of meerdere werkstations waarop u Exact Globe Next wil installeren en van waaruit de gebruikers met Exact Globe Next gaan werken.

Wanneer u met een netwerkinstallatie werkt is de SQL Server op de server geïnstalleerd. Tevens wordt er op de server een netwerkinstallatie van Exact Globe Next uitgevoerd. Op de verschillende werkstations worden werkstationinstallaties van Exact Globe Next uitgevoerd. In een administratie kunnen meerdere personen tegelijkertijd werken.

Standalone installatie
Wanneer u standalone werkt heeft u één computer waarop u met Exact Globe Next werkt. Op deze computer zijn Exact Globe Next en de SQL Server geïnstalleerd. Het is mogelijk dat deze computer onderdeel uitmaakt van een netwerk, maar wanneer u slechts op deze ene computer met Exact Globe Next werkt en alle voor Exact Globe Next benodigde software staat op deze computer geïnstalleerd dan wordt dit gezien als een standalone installatie.

Het uitvoeren van een update

De werkwijze voor het uitvoeren van een update verschilt in het geval van een netwerkinstallatie en een standalone installatie. In een standalone installatie kunt u vanuit Exact Globe Next de update starten. Bij een netwerkinstallatie dient u eerst op de server de netwerkinstallatie te updaten. Zodra deze is geüpdate, worden de werkstationinstallaties automatisch geüpdate wanneer u deze start. Voor meer informatie over het uitvoeren van een update zie Update van Exact Globe Next via het internet.

Hoe kan ik zien of ik een Netwerkinstallatie of een standalone installatie heb?

Omdat de methode voor het uitvoeren van een update verschilt is het van belang dat u weet of u werkt met een netwerkinstallatie of een standalone installatie alvorens u de update start. Dit is eenvoudig vast te stellen vanuit Exact Globe Next programmatuur. De wijze waarop u dit kunt vaststellen is echter wel afhankelijk van de product update waarmee u werkt:

· Product update 411 of nieuwer

· Product update 409 of 410

· Product update 408 of ouder

Meer informatie

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.783.978
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer