One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Debiteuren lay-out-koppelingen aanleggen

Introductie

Wanneer u een divers klantenbestand heeft, bijvoorbeeld uit verschillende taalgebieden, kan het gewenst of zelfs noodzakelijk zijn per debiteur of groep debiteuren verschillende lay-outs aan te leggen. Via de debiteurenlay-out-koppelingen kunt u de gewenste standaardlay-outs op debiteurenniveau vaststellen. Vanuit het onderhoud van de debiteuren [Financieel, Debiteuren, Onderhouden, tabblad Financieel] kunt u via de knop 'Layouts' de standaard layouts per debiteur definiëren. Wanneer er geen lay-outs op debiteurenniveau vastgelegd zijn, wordt automatisch gebruik gemaakt van de standaard lay-outs, zoals aangegeven in de documentinstellingen [Systeem, Algemeen, Instellingen, Documentinstellingen].

Uitleg van de velden

Debiteur
Hier wordt de debiteur getoond, waarvoor de debiteurenlay-out-koppelingen worden aangemaakt.

Tabblad Algemeen

Factuur
U kunt hier de standaard factuurlay-out voor de specifieke debiteur koppelen. U kunt hierbij kiezen uit alle factuurlay-outs die binnen uw administratie aanwezig zijn.

Creditnota
U kunt hier de standaard lay-out voor een creditfactuur voor de specifieke debiteur koppelen.U kunt hierbij kiezen uit alle factuurlay-outs die binnen uw administratie aanwezig zijn.

Orders
U kunt hier de standaard pakbonlay-out voor de specifieke debiteur koppelen. U kunt hierbij kiezen uit alle orderlay-outs die binnen uw administratie aanwezig zijn.

Orderbevestiging
U kunt hier de standaard lay-out voor de orderbevestiging voor de specifieke debiteur koppelen. U kunt hierbij kiezen uit alle orderlay-outs die binnen uw administratie aanwezig zijn.

Offerte
U kunt hier de standaard lay-out voor de offerte voor de specifieke debiteur koppelen. U kunt hierbij kiezen uit alle orderlay-outs die binnen uw administratie aanwezig zijn.

Sectie Verzamellay-outs

Deze sectie is alleen aanwezig wanneer u gebruik maakt van verzamellay-outs en u in de factuurinstellingen en/of de orderinstellingen de optie 'Gebruik verzamellay-out' heeft aangevinkt. In deze sectie kunt u de verschillende verzamellay-outs koppelen aan een debiteur.

Tabblad Betalingsherinneringen

Lay-out 1 t/m 9
Hier kunt u de standaard herinneringlay-outs voor de specifieke debiteur koppelen. Per openstaande post wordt een lay-outcode bijgehouden. Deze begint bij 1 en wordt bij iedere aanmaning van deze post met één opgehoogd. Afhankelijk van de lay-outcode wordt één van de negen lay-outs gebruikt.
 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 07.055.978
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer