One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Berekening doorlooptijd

Aanmaken

Introductie

Wanneer u in de orderinstellingen de optie 'Orderprestatiedatums' beschikt u bij het invoeren van orders over verschillende datum velden. Deze datums zijn afhankelijk van de doorlooptijd. Bij het berekenen van de doorlooptijd wordt met verschillende zaken rekening gehouden zoals bijvoorbeeld de levertijd van een artikel, de doorlooptijd van een productieorder, de interne leverdagen, etc. In dit document wordt de werkwijze voor het berekenen van de doorlooptijd beschreven.
 

Uitleg

Dit document bestaat uit zeven delen. In de eerste vier delen wordt de werkwijze voor de berekening van de doorlooptijd beschreven voor:

Vervolgens zijn er nog drie delen met voorbeelden van de berekening:

 

In dit document wordt enkele malen verwezen naar bepaalde zaken.

 • De leverdatum, geplande datum, en gevraagde datum waarnaar wordt verwezen in dit document kunt u vinden in de orderregels bij het invoeren van een verkooporder of serviceorder.
 • De 'afleverdoorlooptijd per debiteur' kunt u vinden bij het onderhoud van het leveradres van een debiteur.
 • De 'levertijd per magazijn' kunt u vinden bij de artikelen per magazijn scherm (via het tabblad 'voorraad' bij artikelonderhoud).
 • De 'levertijd van de artikelen per leverancier' kunt vinden bij de artikelen per leverancier.
 • De 'doorlooptijd stuklijst' kunt u vinden n de kopregel van een stuklijst.

 

Aanmaken, wijzigen of kopiëren van verkooporders/serviceorders
Er zijn vier scenario's voor de berekening van de geplande datum en de leverdatum van de orders. Deze vier scenario's worden in onderstaande tabel nader toegelicht.

Situatie: Gevraagde datum is leidend

Voorraadgestuurd Ordergestuurd:
inkoop artikel
Ordergestuurd:
maak artikel
Situatie 1 Gevraagde datum < aanmaakdatum orderregel + variabele + afleverdoorlooptijd van een debiteur Variabele =
Levertijd van het magazijn
Variabele = Levertijd van de artikelen per leverancier + levertijd van het magazijn Variabele = doorlooptijd stuklijst + productie veiligheidsdag + levertijd van het magazijn
 1. Leverdatum = aanmaakdatum orderregel  + variabele
 2. Geplande datum = leverdatum + afleverdoorlooptijd van de debiteur

 

Situatie 2 Gevraagde datum >= (aanmaakdatum orderregel + variabele + afleverdoorlooptijd van een debiteur )

 

 1. Leverdatum = gevraagde datum - afleverdoorlooptijd van de debiteur
 2. Geplande datum = gevaagde datum
Situatie: Leverdatum is leidend en de leverdatum wordt gewijzigd
Situatie 3
 1. Leverdatum = ingevoerde leverdatum
 2. Geplande datum = leverdatum + afleverdoorlooptijd van een debiteur

 

Zie situatie 1 Zie situatie 1 Zie situatie 1
Situatie: Geplande datum is leidend en de geplande datum wordt gewijzigd (alleen voor ordergestuurde artikelen)
Situatie 4
 1. Gevraagde datum = geen wijziging
 2. Leverdatum = geplande datum - afleverdoorlooptijd per debiteur
Zie situatie 1 Zie situatie 1 Zie situatie 1

In bovenstaande tabel wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten artikelen, dit betreft voorraadgestuurde artikelen, ordergestuurde inkoopartikelen, en ordergestuurde maakartikelen. het kan natuurlijk voorkomen dat een artikel zowel een koop als een maakartikel is. Wanneer er bij artikelen meerdere attributen zijn aangevinkt geldt de volgende prioriteit:

Attribuut

Attribuut met hoofdprioriteit
Voorraadgestuurd Kopen Maken
Voorraadgestuurd
Kopen
Voorraadgestuurd
Maken
Voorraadgestuurd
Ordergestuurd
 • koop/maak artikelen met de kortste levertijd wanneer de instelling orderprestatiedatums is aangevinkt
 • backorders genereren: afhankelijk van de geselecteerde actie produceren of bestellen
Voorraadgestuurd

Verder dient u er rekening mee te houden dat bij het berekenen van de leverdatums ook rekening wordt gehouden met de orderinstelling 'Leverdatum uitgangspunt'. Deze orderinstelling bepaalt of u werkt met kalenderdagen of werkdagen waardoor de uiteindelijke datum kan afwijken. Onderaan dit document vindt u een aantal voorbeelden die de werkwijze voor het berekenen van de datums.

 

 

Promoveren van offertes naar verkooporders
De werkwijze bij het promoveren van een offerte wijkt iets af omdat een offerte een contract met de klant betreft. Hierbij geldt het volgende:

Datum Berekening
Gevraagde datum uit de kopregel van de order (onder de knop condities) Gevraagde datum uit de kopregel van de order = vervaldatum van de offerte
Datum uit de kopregel van de order Datum uit de kopregel van de order = de datum van vandaag
Prestatiedatums uit de orderregels
 • Geplande datum in orderregel = leverdatum van offerteregel
 • Origineel geplande datum in orderregel = geplande datum van de order
 • Leverdatum van de orderregel = leverdatum offerte - afleverdoorlooptijd van de debiteur
 • Gevraagde datum in orderregel = gevraagde datum uit orderkopregel

Verder dient u er rekening mee te houden dat bij het berekenen van de leverdatums ook rekening wordt gehouden met de orderinstelling 'Leverdatum uitgangspunt'. Deze orderinstelling bepaalt of u werkt met kalenderdagen of werkdagen waardoor de uiteindelijke datum kan afwijken.

 

 

Backorders genereren
Wanneer bij het genereren van een bestelling of productieorder de gewenste leverdatum kan niet worden gehaald, wordt een scherm getoond waarin een nieuwe leverdatum wordt voorgesteld. In de kolom 'Behoeften-Geadviseerde leverdatum' wordt een nieuwe datum voorgesteld.

Deze datum wordt als volgt berekend:

Genereren Behoeften-Geadviseerde leverdatum
Bestelling leverdatum bestelregel + levertijd van het magazijn
Productieorder einddatum* uit de productiekopregel + 1 (productie veiligheidsdag) + levertijd van het magazijn

* einddatum uit de kopregel van de productie suborder

Bij het genereren van backorders is er onderscheid te maken tussen drie soorten:

 • Bestellingen genereren
 • Productieorders genereren
 • Interfiliale overboekingen genereren

Bij interfiliale overboekingen is de leverdatum altijd hetzelfde als de aanmaakdatum. Voor het genereren van bestellingen en productieorders is de volgende werkwijze van toepassing:

 

Bestellingen genereren

Situatie 1 Referentiedatum < (vandaag + levertijd artikelen per leverancier + levertijd magazijn) Referentiedatum = leverdatum uit de orderregel

OF

de datum van de interne order

OF

de begindatum van de productie stuklijst
 1. Datum in kopregel bestelling = vandaag
 2. Leverdatum uit de bestelregel = vandaag + levertijd artikelen per leverancier
Situatie 2 Referentiedatum >= (vandaag + levertijd artikelen per leverancier + levertijd magazijn)
 1. Leverdatum uit bestelregel = referentiedatum - levertijd magazijn
 2. Datum in kopregel van bestelling = levertijd magazijn - levertijd artikelen per leverancier

 

 

Productieorders genereren

Situatie 1 Referentiedatum < (vandaag + doorlooptijd stuklijst + productie veiligheidsdag (1) + levertijd magazijn) Referentiedatum = leverdatum uit de orderregel

OF

de datum van de interne order

OF

de begindatum van de productie stuklijst (halffabricaat)
 1. Begindatum productieorder* kopregel =  vandaag
 2. Einddatum productieorder* kopregel = vandaag + doorlooptijd stuklijst

* bij het genereren van productie suborders betreft dit de begindatum van de productie suborder

Situatie 2 Referentiedatum >= (vandaag + levertijd artikelen per leverancier + levertijd magazijn)
 1. Leverdatum uit bestelregel = referentiedatum - levertijd magazijn
 2. Datum in kopregel van bestelling = levertijd magazijn - levertijd artikelen per leverancier

Daarnaast is de geadviseerde leverdatum tevens afhankelijk van de orderinstelling 'Leverdatum uitgangspunt'. Onderaan dit document vindt u een aantal voorbeelden die de werkwijze voor het berekenen van de datums.

 

 

Productie suborders genereren
Bij het berekenen van de doorlooptijd voor productie suborders wordt rekening gehouden dat de startdatum van de suborder niet in het verleden valt. De begin- en einddatum van de suborders worden als volgt berekend:

Datum Berekening
Begindatum Einddatum van de suborder - doorlooptijd stuklijst (van halffabricaat)
Einddatum Begindatum halffabricaat  (van hoofd productie order) - levertijd per magazijn - 1 (productie veiligheidsdag)

Wanneer de begindatum van een suborder in het verkleden valt worden de begin- en einddatum als volgt berekend:

Datum Berekening
Begindatum De datum van vandaag
Einddatum De datum van vandaag + doorlooptijd stuklijst (van halffabricaat)

Geadviseerde behoeften - geadviseerde leverdatum is afhankelijk van de orderinstelling 'Leverdatum uitgangspunt'.

Productie veiligheidsdag en levertijd per magazijn dienen op een werkdag te vallen als bij 'Leverdatum uitgangspunt' in de orderinstellingen de optie 'Werkdag' is geselecteerd. Wanneer bij 'Leverdatum uitgangspunt' in de orderinstellingen de optie 'kalender' is geselecteerd zijn deze afhankelijk van de berekening op kalenderdag. Onderaan dit document vindt u een aantal voorbeelden die de werkwijze voor het berekenen van de datums.

 

 

Voorbeelden

Voorbeelden: Aanmaken, wijzigen of kopiëren van verkooporders/serviceorders

Voorbeeld 1: Als de leverdatum niet op een werkdag of op een feestdag valt

Als de leverdatum niet op een werkdag of op een feestdag valt, wordt de leverdatum teruggeplaatst naar de dichtsbijzijnde werkdag.

Scenario:

 • Via [Systeen, Algemeen, Instellingen] is in de Orderinstellingen de optie 'Orderprestatiedatums' aangevinkt en is 'Werkdag' geselecteerd bij 'Leverdatum uitgangspunt'
 • Geplande datum = 11 augustus
 • Dagen waarop niet gewerkt wordt zijn 9 en 10 augustus
 • Afleverdoorlooptijd = 2 dagen

   

In dit voorbeeld, met de geplande datum op 11 augustus en 2 dagen afleverdoorlooptijd, valt de leverdatum op 9 augustus, wat geen werkdag is. De leverdatum wordt daarom teruggeplaatst naar de dichtsbijzijnde werkdag, wat op 8 augustus is.


Voorbeeld 2: Als de leverdatum op een dag in het verleden valt

Als de leverdatum op een datum plaatsvindt die voor de datum van vandaag valt, zal de leverdatum vooruit geplaatst worden naar de dichtsbijzijnde werkdag. Deze datum dient gelijk te zijn aan de datum van vandaag of een datum in de toekomst.

Scenario:

 • Via [Systeem, Algemeen, Instellingen] is in de Orderinstellingen de optie 'Orderprestatiedatums' aangevinkt en is 'Werkdag' geselecteerd bij 'Leverdatum uitgangspunt'
 • Geplande datum = 11 augustus
 • Afleverdoorlooptijd = 5 dagen
 • Datum van vandaag: 7 augustus

In dit voorbeeld, met de geplande datum op 11 augustus en 5 dagen afleverdoorlooptijd, valt de leverdatum op 6 augustus. Dit valt voor de datum van vandaag. De leverdatum wordt daarom vooruit geplaatst naar de dichtsbijzijnde werkdag, wat op 7 augustus is.

 


Voorbeelden: Behoeften geadviseerde leverdatum
In de orderinstellingen kunt u bij 'Leverdatum uitgangspunt' aangeven of u bij het berekenen van de doorlooptijd wilt kijken naar kalenderdagen of naar werkdagen. In de volgende voorbeelden wordt het verschil tussen deze opties nader uitgelegd. Bij ieder voorbeeld wordt een tabel getoond waarin de datums staan vermeldt. De kleur van de velden in de tabellen geven aan welke actie er op die dag wordt uitgevoerd. Dit betreft de volgende twee kleuren/acties:

   Levertijd van het magazijn
   Productie veiligheidsdag

Wanneer bij het genereren van een bestelling of productieorder de gewenste leverdatum kan niet worden gehaald wordt een scherm getoond waarin een nieuwe leverdatum wordt voorgesteld. In de onderstaande voorbeelden wordt uitgelegd hoe de 'Behoeften-geadviseerde leverdatum' in dit scherm wordt berekend.


Voorbeeld 1

Het genereren van een bestelling

 • Levertijd van het magazijn = 2 dagen
 • 19/1/2008 en 20/1/2008 zijn geen werkdagen
 • De leverdatum van de bestelregel = 18/1/2008

1a. Bij de orderinstelling 'Leverdatum uitgangspunt' is de optie 'Kalender' geselecteerd.

De 'Behoeften-geadviseerde leverdatum' = 20/1/2008.

Leverdatum bestelregel  Geen werkdag
Jan 18 Jan 19 Jan 20

De datum is gebaseerd op de leverdatum van de bestelregels (18/1/2008) + 2 dagen levertijd van het magazijn = 20/1/2008. Omdat bij 'Leverdatum uitgangspunt' in de orderinstellingen de optie 'Kalender' is geselecteerd, wordt er geen rekening gehouden met werkdagen. Hoewel 19/1/2008 en 20/1/2008 geen werkdagen zijn vallen de 2 dagen levertijd van het magazijn op deze twee dagen, en is de 'Behoeften-geadviseerde leverdatum' 20/1/2008.

Hoewel 20/1/2008 geen werkdag is wordt dit genegeerd omdat bij 'Leverdatum uitgangspunt' in de orderinstellingen de optie 'Kalender' is geselecteerd.

1b. Bij de orderinstelling 'Leverdatum uitgangspunt' is de optie 'Werkdag' geselecteerd.

De 'Behoeften-geadviseerde leverdatum' = 22/1/2008.

Leverdatum bestelregel Geen werkdag Levertijd van het magazijn
Jan 18 Jan 19 Jan 20 Jan 21 Jan 22

De datum is gebaseerd op de leverdatum van de bestelregels (18/1/2008) + 2 dagen 'Geen werkdag' + 2 dagen levertijd van het magazijn = 22/1/2008. Omdat bij 'Leverdatum uitgangspunt' in de orderinstellingen de optie 'Werkdag' is geselecteerd, wordt er rekening gehouden met werkdagen. De dagen 19/1/2008 en 20/1/2008 zijn geen werkdagen dus wordt er niet gewerkt. Pas op de eerste volgende werkdag (21/1/2008) starten de 2 dagen levertijd van het magazijn. Hierdoor is de 'Behoeften-geadviseerde leverdatum' 22/1/2008. 

 

Voorbeeld 2

Het genereren van een productieorder

 • De einddatum in de kopregel van de productieorder = 18/1/2008
 • 19/1/2008 en 20/1/2008 zijn geen werkdagen
 • Levertijd van het magazijn = 2 dagen

2a. Bij de orderinstelling 'Leverdatum uitgangspunt' is de optie 'Kalender' geselecteerd.

De 'Behoeften-geadviseerde leverdatum' = 21/1/2008.

Einddatum in kopregel productieorder  Geen werkdag
Jan 18 Jan 19 Jan 20 Jan 21

De datum is gebaseerd op de einddatum van de productieorder (18/1/2008) + 2 dagen levertijd van het magazijn + 1 productie veiligheidsdag = 21/1/2008.

2b. Bij de orderinstelling 'Leverdatum uitgangspunt' is de optie 'Werkdag' geselecteerd.

 • De einddatum in de kopregel van de productieorder = 18/1/2008
 • 19/1/2008, 20/1/2008 en 23/1/2008 zijn geen werkdagen
 • Levertijd van het magazijn = 2 dagen

De 'Behoeften-geadviseerde leverdatum' = 24/1/2008.

Einddatum in kopregel productieorder Geen werkdag Levertijd van het magazijn Geen werkdag Productie veiligheidsdag
Jan 18 Jan 19 Jan 20 Jan 21 Jan 22 Jan 23 Jan 24

De datum is gebaseerd op de einddatum van de productieorder (18/1/2008) + 2 dagen 'Geen werkdag' +  2 dagen levertijd van het magazijn + 1 dag 'Geen werkdag' +1 productie veiligheidsdag + = 24/1/2008.

 

 

Voorbeelden: Productie suborders genereren
Berekening van de begin- en einddatum van een productie suborder.

 • Er is een stuklijst aanwezig waarbij artikel MakeA het eindproduct is en artikel SubA het halffabricaat.
 • De huidige datum = 21/1/2008 (behoeftedatum)
Artikel Doorlooptijd stuklijst Vanaf dag    Tot dag Levertijd magazijn
MakeA 5 dagen      
LAH001 (arbeidsuur)   1 4  
SubA (halffabricaat) 6 dagen 2 2 2 dagen
MAH001 (machine-uur)   1 6  

Voorbeeld 1

 • Bij de orderinstelling 'Leverdatum uitgangspunt' is de optie 'Werkdag' geselecteerd.
 • De berekende datums vallen niet in het verleden.

De hoofd productieorder wordt als volgt aangemaakt.

Artikel Begindatum Einddatum
Kopregel:
MakeA 11/2/2008 15/2/2008
Regels:
SubA 12/2/2008 12/2/2008
LAH001 11/2/2008 14/2/2008

De productie suborder die voor artikel SubA is aangemaakt ziet er als volgt uit:

Artikel Begindatum Einddatum
Kopregel:
SubA 31/1/2008 7/2/2008
Regels:
LAH001 31/1/2008 7/2/2008

De weekenddagen worden gezien als niet werkdagen. 2/2/2008, 3/2/2008, 9/2/2008 en 10/2/2008 zijn geen werkdagen en worden uitgesloten van de berekening van de doorlooptijd.

Om er voor te zorgen dat artikel SubA op 12/2/2008 kan worden gebruikt voor de hoofd productieorder, dient SubA op 7/2/2008 gereed te zijn. Alleen dan is er voldoende tijd voor de 2 dagen levertijd per magazijn, en de productie veiligheidsdag.

Voorbeeld 2

 • Bij de orderinstelling 'Leverdatum uitgangspunt' is de optie 'Werkdag' geselecteerd.
 • De berekende datums vallen in het verleden.

De hoofd productieorder wordt als volgt aangemaakt.

Artikel Begindatum Einddatum
Kopregel:
MakeA 24/1/2008 30/1/2008
Regels:
SubA 25/1/2008 25/1/2008
LAH001 24/1/2008 29/1/2008

De productie suborder die voor artikel SubA is aangemaakt ziet er als volgt uit:

Artikel Begindatum Einddatum
Kopregel:
SubA 21/1/2008 28/1/2008
Regels:
LAH001 21/1/2008 28/1/2008

De productie suborder voor artikel SubA zou moeten starten op 16/1/2008, wanneer er rekening wordt gehouden met behoeftedatum (vandaag 21/1/2008) de 2 dagen levertijd per magazijn en 1 productie veiligheidsdag. Het systeem stelt echter 21/1/2008 voor omdat het vandaag 21/1/2008 is en 16/1/2008 in het verleden ligt.


Voorbeeld 3

 • Bij de orderinstelling 'Leverdatum uitgangspunt' is de optie 'Kalender' geselecteerd.
 • De berekende datums vallen niet in het verleden.

De hoofd productieorder wordt als volgt aangemaakt.

Artikel Begindatum Einddatum
Kopregel:
MakeA 11/2/2008 15/2/2008
Regels:
SubA 12/2/2008 12/2/2008
LAH001 11/2/2008 14/2/2008

De productie suborder die voor artikel SubA is aangemaakt ziet er als volgt uit:

Artikel Begindatum Einddatum
Kopregel:
SubA 1/2/2008 8/2/2008
Regels:
LAH001 31/1/2008 7/2/2008

Om er voor te zorgen dat artikel SubA op 12/2/2008 kan worden gebruikt voor de hoofd productieorder, dient SubA op 9/2/2008 gereed te zijn. De 2 dagen levertijd magazijn en de 1 dag productie veiligheidsdag worden uitgevoerd op de kalenderdagen. 9/2/2008 valt echter op een niet werkdag en productie wordt alléén uitgevoerd op werkdagen ongeacht de orderinstelling 'Leverdatum uitgangspunt'.


Voorbeeld 4

 • Bij de orderinstelling 'Leverdatum uitgangspunt' is de optie 'Kalender' geselecteerd.
 • De berekende datums vallen in het verleden.

De hoofd productieorder wordt als volgt aangemaakt.

Artikel Begindatum Einddatum
Kopregel:
MakeA 24/1/2008 30/1/2008
Regels:
SubA 25/1/2008 25/1/2008
LAH001 24/1/2008 29/1/2008

De productie suborder die voor artikel SubA is aangemaakt ziet er als volgt uit:

Artikel Begindatum Einddatum
Kopregel:
SubA 21/1/2008 28/1/2008
Regels:
LAH001 21/1/2008 28/1/2008

In deze situatie heeft de orderinstelling 'Leverdatum uitgangspunt' geen invloed op de begin- en einddatum van de productie suborder omdat de datum in het verleden ligt worden de levertijd per magazijn en productie veiligheidsdag niet gebruikt in de berekening.

 

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.694.045
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer