One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Mailings - Selectie-Wizard

Om de verschillende mogelijkheden van de Selectie-Wizard uit leggen gebruiken we een voorbeeld met de volgende relaties:

  • Bedrijf A heeft contactpersonen A1, A2, A3
  • Bedrijf B heeft geen contactpersonen
  • Bedrijf C als contactpersonen C1, C2 en  C3
  • Relatie D (soort Persoon) is niet gekoppeld aan een bedrijf.

In totaal bevat dit relatiebestand 10 relaties: 3 bedrijven (A, B, C)  en 7 personen (A1, A2, A3, C1,C2,C3, D).

In het onderwerp mailingselectie maken wordt uitgelegd hoe u de Selectie-Wizard start.

De eerste keuze die maakt bij de Selectie-wizard is deze:

Maak een keuze en klik op volgende. Afhankelijk van de keuze die u maakt zijn er een aantal selectievarianten.

De varianten worden hierna toegelicht.

Bedrijf zijn leidend

Variant 1

Samenvatting gemaakte keuzes:

Mailingselectie:

Alle bedrijven zijn opgenomen met de verschillende contactpersonen en niet als afzonderlijke relatie.

Persoon D is niet opgenomen omdat deze geen contactpersoon is van een bedrijf.

Variant 2

Samenvatting gemaakte keuzes:

Mailingselectie:

Alle Bedrijven zijn opgenomen en ook Persoon D.

Variant 3

Samenvatting gemaakte keuzes:

Mailingselectie:

Alle bedrijven zijn nu ook als afzonderlijke relatie (los van de contactpersonen) opgenomen.

Personen zijn leidend

Variant 1

Samenvatting gemaakte keuzes:

Bedrijf B is niet opgenomen: Aan dit bedrijf is geen contactpersoon gekoppeld.

Persoon D is niet opgenomen:  D is niet gekoppeld aan een bedrijf als contactpersoon.

Van bedrijf A en C zijn alle contactpersonen opgenomen. Bedrijf A en C zijn niet als afzonderlijke relatie opgenomen.

Variant 2

Samenvatting gemaakte keuzes:

Mailingselectie

Bedrijf B en Persoon D zijn nu ook opgenomen. Van Bedrijf A en C zijn alle contactpersonen opgenomen.

Bedrijf A en C zijn niet als afzonderlijke relatie opgenomen.

Variant 3

Samenvatting gemaakte keuzes:

Mailingselectie:

Het resultaat is in dit geval hetzelfde als bij de vorige variant.

Als u de Selectie-wizard doorloopt krijg u tot slot een samenvatting van de gemaakte keuzes. Klik in dit samenvattingsvenster op de knop: Selecteren. De relaties zijn nu toegevoegd aan de mailingselectie.

zie mailingselectie bekijken

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.223.349
 Assortment:  Date: 26-06-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer