One moment please...
 
Exact Financials   
 

Activa - Onderhoud: Afschrijvingstabel

[Activa: Stamgegevens, Activa, Onderhoud, Afschrijvingstabel]

Introductie

Elk activum kan afgeschreven worden volgens diverse afschrijvingsmethodes. Elke methode is gebaseerd op een afschrijvingsformule [Activa: Stamgegevens, Activa, Onderhoud, Afschrijvingsformules] of op een afschrijvingstabel [Activa: Stamgegevens, Activa, Onderhoud, Afschrijvingstabel]. Waar bij de afschrijvingsformule de afschrijving volgens één stramien plaats vindt, biedt een afschrijvingstabel u de mogelijkheid de afschrijving handmatig te definiëren. U kunt per periode aangeven wat u zou willen afschrijven in een activumboek van een activum.

Uitleg van de velden

Activum
Geef het aan op welk activum deze afschrijvingstabel betrekking gaat hebben.

Activumboek
Geef aan op welk activumboek deze afschrijvingstabel betrekking gaat hebben.

Type
De te definieëren afschrijving per maand kunt baseren op 3 types. Afhankelijk van het type kunt u óf een vast bedrag óf een percentage ingeven per periode.

  • Percentage van de boekwaarde
  • Percentage van het basisbedrag
  • Vast bedrag

Invoermatrix

Periode
Geef de periode aan waar u een afschrijving voor wil definieëren.

Bedrag: VV
Geef het bedrag waarvoor u het activum in de gekozen periode wil afschrijven. De optie is alleen beschikbaar indien bij Type 'Vast bedrag' is gekozen.

Percentage
Geef het percentage aan waarover u het activum in de gekozen periode wil afschrijven. Deze optie is alleen beschikbaar indien bij Type 'Percentage van de boekwaarde' of 'Percentage van het basisbedrag' gekozen is.

Overzichten

Een overzicht van uw afschrijvingstabellen vraagt u op via [Activa: Stamgegevens, Overzichten, Activa, Afschrijvingstabellen].


Exact Financials Enterprise > Activa >Stamgegevens activa > Onderhoud afschrijvingstabel

 

      

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.257
 Assortment:  Date: 23-03-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer