One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Verwijderen boekjaren

Introductie

Het verwijderen van boekjaren doet u via [Finance: Bestand, Financieel beheer, Verwijderen boekjaren]. De schermafhandeling van de functie 'Verwijderen boekjaren' is gelijk aan andere verwerkingsfuncties binnen Exact Financials. In dit document worden alleen de belangrijkste/ afwijkende velden beschreven.

Uitleg van de velden

Boekjaar
Selecteer het boekjaar/ de boekjaren die u wilt verwijderen.

Verwijderen (Opties)
U kunt kiezen uit de volgende drie acties:

 • Controleer.
  Als u voor 'Controleren' kiest, zal worden gecontroleerd of aan de benodigde voorwaarden voor verwijderen wordt voldaan. Het systeem zal onder andere controleren of het boekjaar dat u geselecteerd is het laagste boekjaar is en of het niet het standaard boekjaar is. Tevens wordt er gecontroleerd of alle boekingen verwerkt zijn en of er geen verplichtingen meer openstaan. Nadat de controle is uitgevoerd, krijgt u een overzicht van de resultaten.

 • Verwijder alleen details.
  Als u voor 'Verwijder alleen details' kiest, worden niet alle gegevens van het boekjaar verwijderd. De transacties van de grootboeken, debiteuren en crediteuren worden verwijderd, maar de saldi van uw debiteuren-, crediteuren- en grootboekkaarten zijn nog beschikbaar. Van de boekingen die nog niet volledig afgeboekt zijn, blijven de details beschikbaar in periode 0 van het volgende boekjaar. U kunt altijd op een later moment alsnog het complete boekjaar verwijderen.

  Voorbeeld
  Als u factureert in 2016, maar de factuur is nog niet betaald op het moment dat u het boekjaar 2016 wilt verwijderen, dan zal de transactie van het factuurbedrag te zien zijn in periode 0 van het boekjaar 2017.

 • Verwijder compleet boekjaar.
  Als u voor 'Verwijder compleet boekjaar' kiest, worden alle gegevens van het boekjaar verwijderd. Alleen de transacties die nog niet volledig afgeboekt zijn, zullen overgeplaatst worden naar periode 0 van het volgende boekjaar, zodat u alle gegevens van deze transacties nog kunt inzien.


Exact Financials FinanceFinancieel beheer > Verwijderen boekjaren

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.348
 Assortment:  Date: 27-12-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer