One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Product Update 420/421: Niet-definitieve facturen uit Exact Purchase to Pay synchroniseren

De synchronisatie tussen Exact Globe Next en Exact Purchase to Pay is verbeterd. Gewijzigde en heropende (niet-definitieve) facturen in Exact Purchase to Pay kunnen nu worden gesynchroniseerd met Exact Globe Next wanneer deze nog niet definitief en gefiatteerd zijn.

Om deze functionaliteit te activeren is de instelling Niet-definitieve facturen synchroniseren toegevoegd in de sectie Exact Purchase to Pay in de algemene instellingen in menupad Systeem ➔ Algemeen ➔ Instellingen ➔ Algemene-instellingen. Wanneer deze instelling is aangevinkt geldt het volgende:

  • Niet-definitieve facturen die zijn aangemaakt in Exact Purchase to Pay worden in Exact Globe Next niet meegenomen in de btw-aangifte en betalingen. Deze facturen kunnen tevens niet worden bewerkt in Exact Globe Next. Wanneer u deze probeert te bewerken of verwijderen wordt de volgende melding getoond: "Niet toegestaan: Exact Purchase to Pay factuur".
  • Bij het aanpassen van de factuur in Exact Purchase to Pay wordt de factuur in Exact Globe Next aangepast bij de volgende synchronisatie.
  • In Exact Purchase to Pay kunnen geen wijzigingen worden aangebracht in niet-definitieve inkoopfacturen die zijn aangemaakt in een periode die is gesloten. Na de synchronisatie naar Exact Globe Next kunnen de betreffende facturen worden meegenomen in de btw-aangifte. Het verwerken van de betaling is echter pas mogelijk wanneer de factuur definitief is.
  • Facturen die in Exact Purchase to Pay worden aangepast van niet-definitieve factuur naar definitieve factuur kunnen niet meer worden aangepast. Na de synchronisatie naar Exact Globe Next worden deze als normale inkoopfacturen gezien.
  • Niet-definitieve en definitieve facturen kunnen altijd worden geannuleerd in Exact Purchase to Pay. Wanneer een niet-definitieve factuur in Exact Purchase to Pay wordt geannuleerd, wordt de bijbehorende factuur in Exact Globe Next ook geannuleerd.  Bij het annuleren van een definitieve factuur in Exact Purchase to Pay wordt de bijhorende factuur in Exact Globe Next niet verwijderd. Dit is ook van toepassing op het heropenen van definitieve facturen. De bijbehorende factuur in Exact Globe Next is dan niet te bewerken.
Voor meer informatie, zie Niet-definitieve facturen synchroniseren.

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes detail
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.614.548
 Assortment:  Date: 13-01-2021
 Release: 421  Attachment:
 Disclaimer