One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Corrigeren van ontvangsten

Introductie

Vanuit het ontvangstscherm kunt u via de knop 'Correcties' het 'Ontvangsten: Correctie' scherm openen om ontvangsten te corrigeren.

Uitleg van de velden

Magazijn
Hier kunt u voor alle magazijnen of voor een magazijn de ontvangsten laten tonen

Crediteur
Hier kunt u de leverancier van de ontvangst selecteren

Besteldatum
Hier kunt u een datumtraject ingeven voor de datum waarop de bestelling geplaatst is

Ontvangstdatum
Hier geeft u een selectie aan van de datum waarop de goederen ontvangen zijn

Naast de gegevens die worden aangegeven in het filter moeten de ontvangsten nog aan de volgende voorwaarden voldoen:
1) De ontvangsten mogen niet in een gesloten periode zijn geboekt.
2) De ontvangsten mogen niet al afgestemd zijn.
3) De ontvangsten mogen niet toegewezen zijn.

Door te kiezen voor 'Actualiseren' komen de ontvangsten naar voren die voldoen aan de criteria uit het filter. Vervolgens kan een ontvangst worden geselecteerd en kan het correctie scherm worden geopend om de correctie in te voeren.

In dit scherm ziet u alle ontvangstregels van de ontvangst. De hoeveelheid die was ontvangen staat vermeldt in de kolom 'oorspronkelijk'.
In de kolom Realisatie kan nu het werkelijk ontvangen aantal worden ingevoerd. Hierbij kan alleen een lager aantal worden ingegeven. Voor een hoger aantal wordt geadviseerd een gewone ontvangst in te voeren.

Nadat de juiste hoeveelheid is aangegeven kan met de knop 'Verwerken' de correctie worden verwerkt. Hierbij worden de aantallen in de oorspronkelijke ontvangst en bestelling aangepast naar de nieuw ingevoerde aantallen. Ook de waarde van de bestelling en de ontvangst worden aangepast. Wanneer in de instellingen [Systeem, Algemeen, Instellingen, Inkoopinstellingen] is aangegeven dat er ontvangstetiketten en ontvangstbonnen moeten worden afgedrukt, dan wordt bij het verwerken van de correctie een nieuwe ontvangstbon en -etiket afgedrukt met daarop de gecorrigeerde hoeveelheid.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 10.103.504
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer