One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Facturen - Verzamelfacturen - Definitief maken

Een verzamelfactuur definitief maken gebeurt via dezelfde methodiek als conceptfacturen. Zie hiervoor Concept definitief maken.
Het definitief maken van een verzamelfactuur betekent dat alle onderliggende conceptfacturen ook de status "Definitief" krijgen.
Er worden boekingsregels aangemaakt, de factuurdatum wordt gevuld enz. Alleen wordt er geen definitief nummer bepaald.
Er wordt één journaalpost aangemaakt voor alle verzamelfacturen.

Terug naar hoofddocument 20.212.422 - Verzamelfacturen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 20.267.363
 Assortment:  Date: 26-06-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer