One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

EDIS: Verwerken data

[EDIS: Processen, Verwerken data]

Maak een selectie van de op te starten import applicaties. Zie [Verwerkingsfuncties].

Verwerken: doelapplicatie

Markeer deze optie om de geïmporteerde gegevens binnen de EDIS database door de vertaling heen te laten lopen. Er worden geen tabellen in Exact Financials gevuld. Reden om alleen deze optie te markeren en de optie "Verwerken: Financials" leeg te laten, zou kunnen zijn om de gemaakte koppelregels te controleren.

Verwerken: Financials

Markeer deze optie om de in EDIS geïmporteerde gegevens en naar de doelapplicatie vertaalde gegevens door te sturen naar Exact Financials. In deze stap worden daadwerken tabellen in Exact Financials gevuld. Markeer deze optie tesamen met de optie "verwerken: doelapplicatie" om de koppeling te activeren.

Verwijderen indien afgehandeld

Markeer deze optie om de afgehandelde records (records welke succesvol zijn omgezet naar gegevens in de Exact Financials databse) uit de EDIS database te verwijderen.

Verwijderen mislukte transacties

Markeer deze optie om de mislukte records (records die niet-succesvol zijn omgezet naar gegevens in de Exact Financials databse) uit de EDIS database te verwijderen.

Records afwijzen met niet fatale fouten

Markeer deze optie om records voor import in de Exact Financials database af te wijzen als er sprake is van niet fatale fouten. Zo resulteert een aangeboden boeking waar het debet- en creditsaldo niet gelijk is aan nul in een fatale fout. Deze boeking zal nooit worden geaccepteerd. Een aangeboden boeking waar het financiële jaar en de financiële periode niet overeenkomen met de aangegeven boekdatum zoals gedefinieerd in de periode-datum tabel en waarbij in de financiële instellingen is aangegeven dat dit gesignaleerd moet worden, zal een niet-fatale fout retourneren. Als u deze optie markeert, dan zal in dit voorbeeld ook de laatste boeking niet worden ingelezen. 

Stop na seconden inactief

Geef aan hoeveel seconden na vertaling van het laatste gegevens EDIS moeten stoppen om te kijken of er nog gegevens worden aangeboden. Vul minimaal "1" in om aan te geven dat de koppeling continue moet kijken of er nieuwe records worden aangeboden. 


Exact Financials Enterprise > Connectivity > EDISEen interface opzetten > Verwerken: Data


 

 

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.178
 Assortment:  Date: 30-11-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer