One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Systeem - Stamgegevens vernummeren

In Exact Financials Enterprise kunt u stamgegevens vernummeren. Het stamgegeven incusief alle historische data waarin dit stamgegeven is gebruikt, krijgt de door u aangegeven nieuwe code. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld uw administratie wilt reorganiseren. De volgende entiteiten kunnen worden vernummerd: 

 • Artikel
 • Hoofdverdichting
 • Verdichting
 • Land
 • Vertegenwoordiger
 • Kostenplaats
 • Kostendrager
 • Valuta
 • Grootboekrekening
 • Betalingsconditie
 • Debiteur
 • Artikelgroep
 • Crediteur
 • Kostensoort
 • Projectstamkaart
 • BTW-code
 • Dagboek
 • Bankrekeningtype
 • Factuurhouder
 • Vast activum
 • Dimensie 1 t/m 5 (vanaf 7.24)
 • Projectmedewerker
 • Functie
 • Uursoort
 • Applicatie
 • Code extra omschrijvingen
 • Algemene tekstcode
 • Eenheden
 • Lever-/Bestelwijze
 • Kostencode
 • Taal
 • Predicaat
 • Debiteurcategorie
 • Crediteurcategorie
 • BTW fiscaal vertegenwoordiger
 • Structuur
 • Adrestype
 • Factuurcode

U dient vooraf een back-up van uw database te maken en er zeker van te zijn dat u de enige gebruiker bent die is ingelogd in de database. Indien u dit heeft gedaan, kunt u aangeven welke data u wilt vernummeren. U selecteert de bestaande waarde in de linker kolom en geeft de nieuwe waarde aan in de rechterkolom. U kunt van hetzelfde stamgegeven meerdere waarden vernummeren in één actie. Het is niet mogelijk om meer dan 1 stamgegeven samen te voegen naar een nieuwe code. Vernummeren doet u in [Systeem: Inrichting, Vernummeren stamgegevens].

Opmerking
Wanneer het vernummeren gestart wordt heeft u aangegeven dat u de enige gebruiker bent. Daarmee zijn de menupaden voor andere gebruikers geblokkeerd totdat het vernummeren met succes is afgerond. Mocht het vernummeren onderbroken worden dan blijven de gebruikers geblokkeerd totdat het vernummeren alsnog voltooid wordt.


Exact Financials  > Inrichting Systeem> Vernummeren stamgegevens

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 17.612.612
 Assortment:  Date: 18-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer