One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Officiële feestdagen vastleggen

Officiële feestdagen zijn dagen die per land, divisie of locatie kunnen verschillen. Deze worden gedefinieerd zodat binnen het verzuimregistratieproces, bij de berekening van het aantal verzuimdagen, de officiële feestdagen buiten beschouwing worden gelaten: deze dagen gelden namelijk niet als verzuim/verlofdag. Bij het genereren van het MRS voor medewerkers wordt voor officiële feestdagen het uursoort gebruikt dat gedefinieerd is in de planning instellingen.

Gebruikers hebben het functierecht ‘104 – Maintain public holiday for a country’ nodig om officiële feestdagen te kunnen aanleggen en onderhouden. Standaard is dit functierecht gekoppeld aan zowel rol ‘11 – HR’ als rol ‘12 – HR Assistant’. Officiële feestdagen worden onderhouden in menu [HRM, Inrichting, Roosters, Officiële feestdagen] of [HRM, Overzichten, Planning, Officiële feestdagen]. 

 

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.625.252
 Assortment:  Date: 25-07-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer