One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Crediteuren lay-out-koppelingen aanleggen

Introductie

Wanneer u een divers leveranciersbestand heeft, bijvoorbeeld uit verschillende taalgebieden, kan het gewenst of zelfs noodzakelijk zijn per crediteur of groep crediteuren verschillende lay-outs aan te leggen. Via de crediteurenlay-out-koppelingen kunt u de gewenste standaardlay-outs op crediteurenniveau vaststellen. Vanuit het onderhoud van de crediteuren [Financieel, Crediteuren, Onderhouden, tabblad Financieel] kunt u via de knop 'Lay-outs' de standaard lay-outs per crediteur definiëren. Wanneer er geen lay-outs op crediteurenniveau vastgelegd zijn, wordt automatisch gebruik gemaakt van de standaard lay-outs, zoals aangegeven in de documentinstellingen [Systeem, Algemeen, Instellingen, Documentinstellingen].

Uitleg van de velden

Crediteur
Hier wordt de crediteur getoond, waarvoor de crediteurenlay-out-koppelingen worden aangemaakt.

Bestelbon
Hier kunt u een standaard bestelbonlay-out voor de specifieke crediteur koppelen. U kunt hierbij kiezen uit alle (in uw administratie) aanwezige lay-outs voor bestellingen.

Sectie Verzamellay-outs

Deze sectie is alleen aanwezig wanneer u gebruik maakt van verzamellay-outs en u in de inkoopinstellingen de optie 'Gebruik verzamellay-out' heeft aangevinkt. In deze sectie kunt u de verschillende verzamellay-outs koppelen aan een crediteur.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 07.056.489
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer