One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Gerealiseerde afschrijvingen evalueren

Introductie

Tijdens een controle van uw grootboekkaarten  kunt u een afwijking ontdekken tussen de werkelijke afschrijving op een activum en de gebudgetteerde afschrijving. Wanneer de werkelijke afschrijving op een activum afwijkt van de gebudgetteerde afschrijving kunt u dat nagaan en herstellen via menupad [Activa, Invoer, Evaluatie]. Als u een afwijking constateert, kunt u deze hier analyseren en herstellen. Wanneer er te veel of te weinig is afgeschreven, wordt dit gecorrigeerd. Zo kunt u gemakkelijk uw budgetten controleren en indien nodig bijsturen.

 

Uitleg van de velden

In dit scherm vindt u de volgende selectiemogelijkheden.

Sectie Lay-out

Groepeer op
U kunt dit overzicht groeperen op activumgroep. Hierbij worden de gegevens het meest overzichtelijk gepresenteerd, omdat niet alle activa afzonderlijk worden getoond. U kunt vervolgens tijdens het evalueren per activumgroep doorzoomen naar de onderliggende activa. Als u in het veld 'Groepeer op' 'Geen' selecteert, worden alle activa afzonderlijk weergegeven voor evaluatie.

Sectie Selectie

Type
Hier kunt u kiezen waarvoor u het overzicht wilt zien. U kunt kiezen uit 'Vaste activa', 'Inkoopcontracten' of 'Alle'.

Boekjaar
Hier kunt u het boekjaar selecteren waarover u de budgetten en afschrijvingen wilt evalueren.

Periode
Hier kunt u een traject van perioden opgeven. U kunt ook 'Alle' perioden selecteren. Dan wordt voor alle perioden het evaluatiescherm geopend. Dit geldt echter alleen wanneer in die periode ook daadwerkelijk is afgeschreven.

Groep
Hier kunt u een activumgroep of traject van activumgroepen selecteren.

Onderin treft u de volgende knoppen:

Tonen
Wanneer u alle gewenste criteria heeft opgegeven, kunt u het evaluatiescherm openen door op 'Tonen' te klikken.

Sluiten
Met deze knop wordt het evaluatiescherm afgesloten.

 

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.437.893
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer