One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Release Notes Exact Financials Product Update 7.27

In deze release notes vindt u informatie omtrent de wijzigingen in de software in Product Update 7.27 ten opzichte van voorgaande releases.
Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Financials 7.24 10
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue navy lightgrey black darkgray white gold black

 

Module Segment Title Summary Hyperlink
7.27.00 Algemeen Exact Financials Cloud Support Policy Exact Financials Cloud Support Policy - Algemeen (Exact Financials 7.25) DocView.aspx?DocumentID={daa88c58-94ae-45c2-8bc0-a50a4d83b8fd}
7.27.00 Algemeen BTW-identificatienummer voor ZZP'ers / Exact Financials BTW-identificatienummer voor ZZP'ers / Exact Financials DocView.aspx?DocumentID={44c04c58-93e7-4622-b2c1-1a961b12506f}
7.27.00 Algemeen Documentenindicator in overzichten Documentenindicator in overzichten DocView.aspx?DocumentID={a4602586-719a-4d43-8285-547cbf2792d9}
7.27.00 Algemeen Nieuwe telefoonselectie in de WebUI Nieuwe telefoonselectie in de WebUI DocView.aspx?DocumentID={2eb844b7-e5d5-406b-90d1-66e7ff616756}
7.27.00 Algemeen Exporteren naar CSV kan andere waarden tonen Exporteren naar CSV kan andere waarden tonen DocView.aspx?DocumentID={5f048533-7a19-4226-8e9b-5ac5bfb73a75}
7.27.00 Systeem Exact Financials gebruikt Progress Application Server for OpenEdge (PASOE) Vanaf Exact Financials 7.27 wordt Progress Application Server for OpenEdge (PASOE) ondersteund. DocView.aspx?DocumentID={68635eeb-7d95-44f2-9575-c4acbd2e03fb}
7.27.00 Systeem Code page UTF-8 ondersteund Vanaf versie 7.25 van Exact Financials wordt codepage UTF-8 ondersteund. DocView.aspx?DocumentID={40f54d96-eb8b-434d-8558-a41bdf949381}
7.27.00 Systeem Verwijderen van een administratie moet bevestigd worden Vanaf versie 7.27 van Exact Financials dient het verwijderen van een administratie bevestigd te worden. DocView.aspx?DocumentID={948ad51d-4447-4493-b18b-f7f24df41adc}
7.27.00 Systeem Formule: text ( 'Date', "9999-99-99" ) voor iso-datum in rapporten Vanaf versie 7.27 van Exact Financials kunt u in rapporten gebruik maken van de formule text ( 'Date', "9999-99-99" ) voor iso-datumvelden (JJJJ, MM, DD). DocView.aspx?DocumentID={84dde82d-72bc-4f78-8312-6a5fa0cf8c28}
7.27.00 Systeem Selectie op 'Staat' (actief/inactief) van een medewerker toegevoegd in overzicht menurechten per gebruiker Vanaf versie 7.27 van Exact Financials kan in het overzicht menurechten per gebruiker worden geselecteerd op 'Staat'. DocView.aspx?DocumentID={7abee335-7234-423f-8e8a-7fe3f6a2af89}
7.27.00 Financieel Onderhoud scenarioboekingen toegevoegd aan centrale stamgegevens Vanaf versie 7.27 van Exact Financials kunt u scenarioboekingen ook via centrale stamgegevens onderhouden. DocView.aspx?DocumentID={2dd2dd73-e54a-4147-b1a2-f51b760bd9fa}
7.27.00 Financieel Documentenindicator voor herinneringen Vanaf versie 7.27 van Exact Financials kan in overzichten een documentenindicator voor herinneringen getoond worden. DocView.aspx?DocumentID={3dd2fed6-779f-410b-8b0e-4f388ec1e5d6}
7.27.00 Financieel Documentenindicator voor bankafschriften Vanaf versie 7.27 van Exact Financials kan in overzichten een documentenindicator voor betaalbestanden getoond worden. DocView.aspx?DocumentID={826fdbfc-2077-4d53-ae42-ad9df3427a64}
7.27.00 Financieel Documentenindicator voor betaalbestanden Vanaf versie 7.27 van Exact Financials kan in overzichten een documentenindicator voor incassobestanden getoond worden. DocView.aspx?DocumentID={69b50629-b691-4b44-bdc1-35b70fc33c62}
7.27.00 Financieel Documentenindicator voor incasso's Vanaf versie 7.27 van Exact Financials kan in overzichten een documentenindicator voor bankafschriften getoond worden. DocView.aspx?DocumentID={fa60c471-89dd-4990-885e-8fd2a3720baa}
7.27.00 Financieel De-activeren 'Rekening-courant' in onderhoud grootboekrekeningen Vanaf versie 7.27 van Exact Financials kunt u de optie 'Rekening-courant' uitschakelen in het onderhoud van grootboekrekeningen. DocView.aspx?DocumentID={2925e224-5d7b-453f-9b24-0095565125ac}
7.27.00 Financieel Periodeverdeel: Verdelen naar verleden/toekomst Vanaf versie 7.27 van Exact Financials kunnen voor periodeverdeel verschillende tussenrekeningen voor verdeling naar de toekomst of het verleden gedefinieerd worden. DocView.aspx?DocumentID={c073983c-bf71-4b0e-ae9d-83d93cbe59bc}
7.27.00 Financieel Performanceverbetering bij openen boekjaar (SQL Databases) In versie 7.27 van Exact Financials is de performance bij het openen van een boekjaar verbeterd wanneer u met een SQL database werkt. DocView.aspx?DocumentID={846508e4-ad40-4666-bdb6-5f6856ec8885}
7.27.00 Financieel Proefverwerking bij openen boekjaar Vanaf versie 7.27 van Exact Financials kan een nieuw boekjaar als proef geopend worden. DocView.aspx?DocumentID={425d0f70-5d96-48e5-89b2-9e974be6332a}
7.27.00 Elektronisch bankieren Automatisch boeken van bankafschriften: Volgorde van matchen is zelf te definieren Vanaf versie 7.27 van Exact Financials kan de volgorde van matchingsregels bij het automatisch boeken van bankafschriften zelf bepaald worden. DocView.aspx?DocumentID={88918dee-fae8-455d-889c-bd626100d956}
7.27.00 Verkoop Electronisch factureren via PEPPOL Vanaf versie 7.27 van Exact Financials kunnen facturen via PEPPOL verstuurd worden. Let op: nog niet met PASOE DocView.aspx?DocumentID={e353d5f5-2daa-43ce-aad2-0d93e77a4f52}
7.27.00 Activa Reviseren restwaarde van een activum Vanaf versie 7.27 van Exact Financials kunt u de restwaarde van een activum herzien. DocView.aspx?DocumentID={4cb8f69d-35ca-49e8-879c-507903482816}
7.27.00 EDIS Codepage Windows 1252 toegevoegd aan karakterconversie Vanaf versie 7.27 van Exact Financials kan bij een EDIS import ook voor de karakterconversie Windows 1252 gekozen worden. DocView.aspx?DocumentID={1083915f-2ac3-49d4-b4b0-b54d7177e1bf}
7.27.00 EDIS EDIS: controle op codepage UTF-8 van importbestand Vanaf versie 7.27 van Exact Financials wordt bij een EDIS import gecontroleerd of het te importeren bestand in codepage UTF-8 formaat aangemaakt is. DocView.aspx?DocumentID={d9953562-6943-4c6e-82f5-2bc50fe1f39f}
7.27.00 XML-Server Importeren XML: Importeren van documenten (Blob) ondersteund Vanaf versie 7.27 van Exact Financials kunnen documenten die in een XML staan geimporteerd worden. DocView.aspx?DocumentID={d44e2f37-846b-4df1-92a8-dd0259735e9d}
7.27.03 Verkoop UBL verkoopfactuur exportdefinities SI-UBL-1.2 toegevoegd In Exact Financials 7.27.03 is de exportdefinities SI_UBL_1.2 toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={5262e552-02d1-4085-b1ae-f7acf60deb34}
7.27.03 Verkoop UBL verkoopfactuur exportdefinities aangepast. (SI-UBL-1.1 en SI-UBL-2.0) In Exact Financials 7.27.03 zijn de exportdefinities SI_UBL_1.1 en SI-UBL-2.0 bijgewerkt. DocView.aspx?DocumentID={fd1eec54-602e-4cff-820c-3a8f82b9ea1c}
7.27.06 Herinnering Totaalbedrag vervallen posten op herinneringen Vanaf versie 7.27 van Exact Financials kan op een herinnering ook een totaalbedrag van vervallen posten getoond worden. DocView.aspx?DocumentID={d81d4966-3b5b-4493-a6b5-efd1afcfbba4}
Gerelateerde items Gerelateerd Opgelost in 7.27.... Een overzicht van de opgeloste zaken per release. DocView.aspx?DocumentID={60ba97c7-d73a-49c6-b66a-e4be6a81b959}
Gerelateerde items Gerelateerd Startpagina 7.27 Startpagina + handleidingen DocView.aspx?DocumentID={6bddec97-20ae-41ad-ad21-a24ac74e5cd2}
Gerelateerde items Gerelateerd Database wijzigingen Een overzicht van de wijzigingen in het databaseschema van Exact Financials versie 7.27 ten opzichte van Exact Financials Enterprise versie 3.5 m.b.t de 'exactcs' en EDIS database. DocView.aspx?DocumentID={2707f64b-6ead-428a-9703-09965e796c6d}
Gerelateerde items Gerelateerd Supported configurations 7.27 Een overzicht van de systeemeisen voor versie 7.27 https://employees.exact.com/docs/DocView.aspx?DocumentID={5a3f5a6d-9282-42dc-9ab5-0d2d69b55e33}
Gerelateerde items Gerelateerd Release notes 7.26 Release notes 7.26 DocView.aspx?DocumentID={2581a3c9-da17-4b75-ab9d-0bfacc1a9218}

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 28.934.758
 Assortment:  Date: 25-03-2020
 Release: 7.27  Attachment:
 Disclaimer