One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Verzuim - Roosters aanmaken en MRS genereren

Om medewerkers te kunnen verlonen is een werkrooster benodigd. Het standaard werkrooster is in te stellen via menupad [Systeem, Algemeen, Landen, Roosters]. Hier kan een werkrooster aangemaakt worden dat voor alle werknemers geldt welke geen afwijkend rooster hebben. Een rooster bevat de werktijden van werknemers. Dit rooster wordt ook gebruikt bij het genereren van planningen.

Rooster aanmaken

In dit scherm dient het aantal uren per dag ingegeven te worden. Tevens kan per dag bepaald worden wat de werktijden zijn. In onderstaand voorbeeld is er rekening gehouden met een lunchtijd van 30 minuten. Het totaal aantal uren (in dit voorbeeld 40) wordt bepaald door het totaal aantal ingevulde uren per week en wordt automatisch berekend indien na het aanmaken van het werkschema op de knop 'Bewaren' wordt gedrukt.

Wanneer een werknemer een afwijkend rooster heeft, dan kan dit onder andere ingegeven worden via [Salaris, Personeel, Onderhouden] onder de knop 'Rooster'. Ook bij het invoeren van verzuim en bij de planningen van de werknemers kan via de knop 'Rooster' het afwijkende rooster van de werknemer ingegeven of aangepast worden.

Als de roosters zijn ingegeven kan via het onderhoudsscherm van de medewerkers MRS gegenereerd worden

 

MRS genereren

Medewerkers kunnen worden ingepland volgens MRS (Material Resource Schedule). Met het genereren van MRS kan de beschikbaarheid van een medewerker vastgesteld worden op basis van het werkrooster van die medewerker. De MRS (beschikbaarheid) kan worden aangemaakt via de knop 'Genereren' in het scherm [Salaris, Personeel, Onderhouden]. Via menu [Salaris, Personeel, MRS] en [HR, Planning, MRS] kan de gegenereerde MRS onderhouden worden.

Aan de hand van de gegenereerde planning kunnen daadwerkelijk uren/activiteiten ingezet worden op deze gegenereerde dagen.

De velden FTE & FTE: Ingangsdatum worden alleen getoond indien vanuit [Systeem, Algemeen, Instellingen] map Salarisinstellingen, de opties 'Log: Ingangsdatum' en 'Update: FTE' geactiveerd zijn. In het veld 'FTE' wordt de berekende FTE van de medewerkersrooster getoond. Deze FTE wordt als volgt berekend: Aantal uren uit het rooster van de medewerker / aantal uren uit het standaard rooster

Een voorbeeld hiervan is:
- Aantal uren uit het rooster van de medewerker: 24
- Aantal uren uit het standaard rooster: 40

De waarde in het veld 'FTE' is: 24 / 40 = 0,6

Velden bij het genereren van MRS:

Activiteit: Dit is de standaardactiviteit welke vermeld staat in menu [Systeem, Algemeen, Instellingen] map Artikeldata-Instellingen. De MRS wordt gegenereerd aan de hand van deze standaardactiviteit.

Kostenplaats: MRS kan gegenereerd worden voor een specifieke kostenplaats, een reeks kostenplaatsen of voor alle kostenplaatsen.

Medewerker: MRS kan gegenereerd worden voor een specifieke medewerker, een reeks medewerkers of voor alle medewerkers. Dit is afhankelijk van de rechten die u heeft.

Datum: MRS kan gegenereerd worden voor een bepaalde datum, een periode of voor het gehele jaar. Indien de optie Alle wordt aangevinkt dan wordt er uitgegaan van het ingestelde loonjaar.
 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.053.741
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer