One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Aanmaken en bewerken van procesgang templates

Untitled 2

Vanaf deze pagina kunt u een procesgang template aanmaken of bewerken. Een procesgang is een voorgedefinieerde groep werkstromen. Een procesgang bepaalt wanneer een specifiek verzoektype wordt aangemaakt op basis van het stadium in de werkstroom.

Om dit scherm te benaderen kunt u gaan naar Modules ➔ Werkstroom ➔ Inrichting ➔ Procesgang ➔ Template en klik vervolgens op Nieuw of klik op een reeds bestaande template om deze aan te passen.

Rollen & rechten

Om een procesgang template aan te maken of te bewerken dient u te beschikken over functierecht 5 – Create request types en over edit request types. Gebruikers met de rol General manager of HR beschikken standaard over dit recht. Om een procesgang template te bewerken dient u te beschikken over functierecht 232 – Edit all request types. Gebruikers met de rol Administrator beschikken hier over.

Voor meer informatie over de functierechten of beveiligingsniveaus, gaat u naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten, selecteer de module en klik op de relevante ID. Om te zien welke functies u kunt uitvoeren met een specifieke rol, gaat u naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen, vul vervolgens een omschrijving in en klik op Actualiseren. Klik vervolgens op de link in de kolom Rol.

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 21.881.551
 Assortment:  Date: 04-10-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer