One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Administratiegegevens

Via de functie 'Administratiebeheer' kunnen alle instellingen worden benaderd die voor de gekozen administratie van toepassing zijn.

Aanpassen van de Administratiegegevens kan via menu Bestand, Administratiebeheer. Dubbelklik op de gewenste administratie of kies voor de optie Bewerken.

Tabblad Algemeen

GLN-Code
In het dit veld kunt u de Global Location Number van S@les in de Bouw/ETIM/GS1 invullen. U kunt volstaan met het invullen van de GLN bij bezoekadres. De GLN-velden zijn alleen zichtbaar indien u beschikt over een Inkoop Plus licentie of een Middelen licentie met optie 33 Importeren artikelen.

Tabblad Financieel

Op tabblad Financieel kunnen enkele financiele administratiegegevens ingesteld worden, zoals bankrekeningnummers en het gebruik van kostenplaatsen en kostendragers

Percentage Loondeel en Percentage CSV:
Het percentage Loondeel en percentage CSV zijn een standaard waarden voor debiteuren en wordt overgenomen bij het aanmaken van een nieuwe relatie op tabblad Relatie Type/Algemeen.

Tabblad Overige

Op tabblad Overige kan de automatische doornummering van codes voor een reeks tabellen ingesteld worden, zoals Projecten, Offertes, Inkoopcontracten en werkbonnen. U stelt hier het eerstvolgende nummer in. Bij deze alfnanumerieke codes kan het aantal posities van code ingesteld worden. De nieuwe code wordt tot het aantal posities links aangevuld met voorloopnullen.

Tabblad Projecten

Indien u gebruik maak van de Synergy integratie, kunt u per project aangeven of de gegevens gesynchroniseerd moeten worden naar Synergy. Hier kunt u de standaardwaarde voor deze nieuw projecten instellen.

Tabblad Facturen

Op tabblad Facturen kunt u standaardwaarden voor o.m. baliefacturering en btw instellen. Tevens kan hier het eerstvolgende factuurnummer per boekjaar ingesteld worden. Het volgnummer van conceptfacturen kan ingesteld worden op tabblad Overige.

Tabblad Periodes

Voor informatie over periodes zie document 20.507.532

Tabblad Werkenperiodes

Voor informatie over werkenperiodes zie document 20.507.545

Tabblad Bonnen

Tabblad Middelen

Tabblad E-Salaris

Voor informatie over Tabblad E-Salaris zie document 30.493.145

Tabblad Digitale berichten

Tabblad Exact Online

Voor informatie over Tabblad Exact Online zie document 26.080.359

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 26.134.273
 Assortment:  Date: 09-01-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer