One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Veelgestelde vragen met betrekking tot de Private Aanvulling WW en WGA (PAWW)

In dit document heeft u kunnen lezen hoe de Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) kunt inrichten in Exact Globe. In onderstaand document kunt u een aantal veelgestelde vragen bekijken.

Drie benodigde gegevens

De Stichting PAWW vraagt iedere maand om drie gegevens: Het totaal van de bijdrage grondslag, het bijdragetotaal en het aantal medewerkers waarvoor u aangifte doet. Hierbij is het van belang dat de bijdragegrondslag gelijk is aan het brutoloon – dat wil zeggen het loon voor aftrek van pensioenpremies en voor bijtelling van de auto van de zaak – met een maximum dat gelijk is aan het maximumbedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld voor de werknemersverzekeringen. Dit bedrag is terug te vinden via de loonstaat onder kolom 3.

  1. Loon in geld, kolom 3 van de loonstaat. Dit kunt u opvragen via menupad Salaris ? Verslagen ? Loonstaat. Hier kunt u de betreffende periode selecteren en op Start klikken. Indien het bedrag hoger is als het maximum premieloon kunt u de grondslag halen uit Salaris ? Verslagen ? Componenten, type 'Premies'.
  2. Af te dragen bijdrage. Dit overzicht kunt u tonen via Salaris ? Verslagen ? Componenten. Hier kunt u de betreffende periode en component selecteren via veld Periode en Component. Vervolgens kunt u op Start klikken om het overzicht te tonen. Als u bovenin het scherm, bij Type de optie Premies selecteert, kunt u in de kolom Berekend bedrag de af te dragen bijdrage bekijken. In de kolom Grondslag staat de bijdrage grondslag vermeld, hetgeen overeen moet komen met kolom 3 van de loonstaat.
  3. Aantal medewerkers. Er is geen overzicht aanwezig in Exact Globe, dat louter het aantal medewerkers weergeeft. Het aantal regels van het overzicht bij punt 1 en 2 geven het aantal medewerkers weer, waarvoor de PAWW bijdrage is afgedragen. 

Wat is de ingangsdatum voor deelname aan de regeling?

Zodra de verzamel-cao algemeen verbindend is verklaard door het ministerie van SZW bepaalt Stichting PAWW de ingangsdatum van het Aanvullingsreglement voor de verzamel-cao. In principe is dit de eerste dag van de maand volgend op de datum van algemeen verbindend verklaren van de verzamel-cao. Voor werkgevers die een ander loontijdvak dan een maand hebben, betekent dit dat in voorkomende gevallen de eerste maal de PAWW-bijdrage pro rata berekend moet worden.

Voorbeeld 1 – loontijdvak maand:

  •  Verzamel-cao A is algemeen verbindend verklaard op 25 november 2017
  •  Loontijdvak van werkgever is maand
  •  PAWW-bijdrageberekening start met ingang van 1 december 2017.

Voorbeeld 2 – loontijdvak 4-weken:

  • Verzamel-cao A is algemeen verbindend verklaard op 25 november 2017;
  • Loontijdvak van werkgever is 4-weken en loopt van 6-11-2017 t/m 3-12-2017;
  • PAWW-bijdrageberekening start met ingang van 1 december 2017 en zal pro rata voor de periode 1-12-2017 t/m 3-12-2017 berekend moeten worden.

Tot wanneer is de bijdrage verschuldigd?

Er wordt bijdrage ingehouden tot de eerste dag van de maand waarin de werknemer de voor hem geldende AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, zijnde de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet.

Meer informatie

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 28.259.992
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer