One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC-releasenotes 1.48

Untitled 1

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in Exact AEC release 1.48 ten opzichte van de voorgaande release.

Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende modules. Klik op een module om een samenvatting van de functionele veranderingen te bekijken. Volg de hyperlinks (details) om de gedetailleerde uitleg te lezen.


Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 417 7
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d

 

Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen Algemeen Releasedatum Exact AEC release 1.48 is algemeen beschikbaar sinds 9 november 2020.
Algemeen Algemeen Documentimport Voor release 1.48 is een geheel vernieuwde documentimport invoegtoepassing ontwikkeld voor Microsoft Outlook, Word en Windows verkenner. DocView.aspx?DocumentID={8b92c79c-fe4f-4cf9-8781-48fb961a0a7c}
Algemeen Algemeen Schermlay-out De schermlay-outs van de invoegvensters worden standaard onthouden.
Algemeen Gerelateerde onderwerpen Systeemeisen Exact AEC Een overzicht van de systeemeisen voor Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={a74173ac-77d9-4ca5-a8cd-b93639e215cc}
Algemeen Gerelateerde onderwerpen Release notes per release Klik op details voor een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={28685038-b7f0-4416-8f0e-1bee07f37a5a}
Relaties Relaties Synergy integratie Relatiegegevens die in de Exact Synergy CRM-integratie beheerd worden, zijn in release 1.48 standaard geblokkeerd. DocView.aspx?DocumentID={91b1bf40-4469-448e-8c81-a481c834c0f5}
Relaties Relaties Werknemers Privégegevens van werknemers kunnen d.m.v. een toegangsrecht onzichtbaar gemaakt worden. Tevens wordt hiermee voorkomen dat de relatiekaart kan worden geopend.

DocView.aspx?DocumentID={6336de0c-fdcb-44b8-a544-9016fdaaf45b}
Relaties Relaties Debiteurselectie In het selectievenster van debiteuren is het factuur e-mailadres toevoegd bij de verborgen kolommen van gerelateerde tabel Administraties.

Projecten Projecten Wijzigen projectstatus In het lijstscherm kunnen bij multiselect wijzigen van projectstatussen nu ook de projectleider en het factuurregister gewijzigd worden.

DocView.aspx?DocumentID={15001f1d-8c6f-4372-9b80-b93181291376}
Projecten Projecten Rapportage In de rapportage vanuit het lijstscherm van projecten is een datakanaal toegevoegd voor werkbegroting per hoofdproject.

DocView.aspx?DocumentID={53c7907e-862c-44de-b208-499d53b016bf}
Projecten Projecten Rapportage Het datakanaal "boekingenperproject" is uitgebreid met de naam van de crediteur.

Projecten Projecten Deelprojecten Op tabblad Deelprojecten zijn kolommen voor opdrachtgever en debiteur toegevoegd. Op tabblad Facturen van de deelprojecten is een kolom voor factuurbedrag exclusief btw toegevoegd.

Projecten Projecten Boekingen Op tabblad Boekingen Nieuw zijn kolommen voor het kostengrootboek toegevoegd. Teven is er een indicator toegevoegd of de kosten gejournaliseerd zijn.


Calculatie Calculatie Plus/Pro Scrollbar In het calculatievenster is de respons van de horizontale scrollbar sterk verbeterd.
Calculatie Calculatie Plus/Pro Bewakingscode Bij de calculatieregels en receptregels is een kolom met de omschrijving van de bewakingscode toegevoegd.
Inkoop Inkoop E-mail Op de inkoopcontractkaart is een knop voor het versturen van een e-mail toegevoegd.

DocView.aspx?DocumentID={5e715208-c65d-4740-92ba-8fd8b3b8e305}
Inkoop Inkoop Pakbonstatus Bij de pakbonnen is een status toegevoegd.

DocView.aspx?DocumentID={85f2b4ec-a995-40be-bb7a-3b635472f877}
Inkoop Inkoop Overschrijding op pakbon Bij het aanmaken van pakbonnen kunnen overschrijdingen t.o.v. het inkoopcontract geblokkeerd worden.

DocView.aspx?DocumentID={3f82a157-3756-48c1-b9fd-c7ef3a42c47f}
Inkoop Inkoop Drag & drop Op de inkoopcontractkaart is het nu mogelijk om d.m.v. drag & drop documenten te koppelen. In het documentimportvenster is hiervoor een tabblad Inkoopcontracten toegevoegd.

Boekingen Boekingen Boekingen op servicebon Met een toegangsrecht kan bij het boeken van een servicebon de selectie van openstaande verbruiksregels uitgeschakeld worden. Met dit recht op 'Nee' wordt het selectiescherm niet meer getoond.

 

Boekingen Boekingen Werknemers In het lijstscherm van boekingen en selectievenster van werknemers is het mogelijk te filteren op de kolom kenmerken en categorieën van de werknemers. Omdat er meerdere kenmerken/categorieën aan een werknemer gekoppeld kunnen worden worden deze niet als kolom getoond.

 

Financieel Financieel Inkoopfacturen. Met een toegangsrecht kan bij het boeken van een servicebon de selectie van openstaande verbruiksregels uitgeschakeld worden. Met dit recht op 'Nee' wordt het selectiescherm niet meer getoond.

 

Financieel Financieel Accorderingsmemo In het invoervenster van inkoopfacturen is het memoveld van de accorderingen toegevoegd. Ook is dit memoveld nu zichtbaar in het accorderingsvenster.

 

DocView.aspx?DocumentID={541e5c2b-c287-408a-9a9f-ed9810fd99a0}
Financieel Financieel Accorderen inkoopfacturen In het Lijstscherm Accorderen inkoopfacturen zijn kolommen toegevoegd voor factuurbedrag exclusief btw en inkoopcontractcode.

 

Financieel Financieel Accorderen inkoopfacturen In het accorderingsvenster van inkoopfacturen zijn in het grid van de boekingen kolommen toegevoegd werkadres van werkbon of project, marge en factureren en opmerkingen.

 

Financieel Financieel Scan Sys ImageCapture integegratie Inlezen factuurberichten ondersteunt nu ook uursoortcode en bewerkingscode.

 

Facturen Facturen Lijstscherm. Bij afdrukken als PDF van een factuur wordt bij de printerdialoogoptie "Document" het aangemaakte document automatisch aan de factuur, het project en de debiteur gekoppeld.

Facturen Facturen Lijstscherm. In het lijstscherm van verwerken facturen is een gerelateerde tabel toegevoegd waarmee de factuurlay-out als kolom toegevoegd kan worden.

Facturen Facturen Genereren factureren In de systeeminstellingen van de module Facturen is een optie toegevoegd om niet-geaccordeerde boekingen te selecteren voor objectfacturen.

Facturen Facturen Rapportage In de rapportage van het lijstscherm van verwerkte facturen is in datakanaal boekingen de eenheidscode toegevoegd.

Service Service Aanmaken verbruiksboekingen Bij het boeken van verbruik kan arbeid en niet-arbeid apart geboekt worden. Bovendien is het mogelijk deze opties te autoriseren in de module toegang.

 

DocView.aspx?DocumentID={7462f8d5-77ad-4f1d-9642-94273d093cc1}
Eenheidsprijzen Eenheidsprijzen Rapportage In de rapportage van de productiebon is het werkadres toegevoegd.

 

 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.632.899
 Assortment:  Date: 25-11-2020
 Release: 1.48  Attachment:
 Disclaimer