One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC-releasenotes 1.48

Untitled 1

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in Exact AEC release 1.48 ten opzichte van de voorgaande release.

Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende modules. Klik op een module om een samenvatting van de functionele veranderingen te bekijken. Volg de hyperlinks (details) om de gedetailleerde uitleg te lezen.


Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 417 7
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d

 

Service pack 9:
17 mei 2021 -->
Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen Algemeen Releasedatum Exact AEC release 1.48 is algemeen beschikbaar sinds 9 november 2020.
Algemeen Algemeen Documentimport Voor release 1.48 is een geheel vernieuwde documentimport invoegtoepassing ontwikkeld voor Microsoft Outlook, Word en Windows verkenner. DocView.aspx?DocumentID={8b92c79c-fe4f-4cf9-8781-48fb961a0a7c}
Algemeen Algemeen Schermlay-out De schermlay-outs van de invoegvensters worden standaard onthouden.
Algemeen Service pack 12:
29 nov 2021
Factureren Opgelost: Sinds oktober werden e-mails soms niet verstuurd door Office365.
Algemeen Service pack 11:
4 aug 2021
Exact Online Deze service pack bevat een belangrijke aanpassing in de connectie met Exact Online. Als u gebruikt maakt van de Exact Online integratie of van de Digitale brievenbus is het noodzakelijk om voor eind 2021 te upgraden naar deze service pack of hoger of naar release 1.49 service pack 5 of hoger.
Algemeen Service pack 10:
18 juni 2021
Materieel Opgelost: Bij een nieuwe materieelbon kon alleen maar gekozen worden voor status 'Reservering' indien de doornummering ingesteld stond per gebruiker.
Algemeen Service pack 9:
17 mei 2021
Facturen In het lijstscherm van Facturen is de performance van de gerelateerde tabel "Werkbonnen" sterk verbeterd.
Algemeen Service pack 8:
21 apr 2021
Afdrukken Opgelost: Bij afdrukken naar Excel onstond een foutmelding indien in het afdrukkendialoogvenster de afdrukomschrijving leeggelaten was.
Algemeen Service pack 8:
21 apr 2021
Materieel Opgelost: indien een materieelprijs onderbouwd was met een bewakingscode die in meerdere bewakingsgroepen voorkwam, werd bij het bijwerken van materieelprijzen dubbele regels in de onderbouwing aangemaakt en onstonden er dubbele boekingen bij afsluiten periode.
Algemeen Service pack 7:
6 apr 2021
Boekingen Opgelost: Bij het uitzetten van datumtraject verscheen soms een SQL foutmelding.
Algemeen Service pack 7:
6 apr 2021
Facturen De performance van afdrukken van facturen van eenheidsprijzen is verbeterd.
Algemeen Service pack 6:
19 mrt 2021
Service Opgelost: Bij het boeken van werkbonnen voor een object kon het voorkomen dat de boeking en de factuur gekoppeld werden aan het contract van de vorige bewoner indien er een overlap in de contractperiode was.
Algemeen Service pack 6:
19 mrt 2021
Projecten Opgelost: Op de projectkaart werden geen weeknummers meer getoond in selectievensters van datumvelden.
Algemeen Service pack 6:
19 mrt 2021
Projecten Opgelost: Bij afdrukken vanaf projectkaart kon een foutmelding verschijnen bij boekingen indien bij inkoopfacturen waarvan de crediteur een persoon was.
Algemeen Service pack 6:
19 mrt 2021
Materieel De automatische doornummering van materieelbonnen kan nu per administratie vastgelegd worden i.p.v. per gebruiker. https://www.exactsoftware.com/docs/DocView.aspx?DocumentID={3699d031-288a-45c5-b872-64d04bc58bc5}
Algemeen Service pack 5:
8 mrt 2021
Inkoop Indien vanuit het inkoopcontract op tabblad Betaling een nieuwe pakbon aangemaakt wordt, zal het selectievenster van inkoopcontractregels alleen nog de regels laten zien van het betreffende inkoopcontract.
Algemeen Service pack 5:
8 mrt 2021
Inkoop Opgelost: De controle van het nieuwe toegangsrecht 'Overschrijding pakbon t.o.v. inkoopcontract toestaan' van release 1.48 werd niet toegepast bij het vastleggen van de eerste pakbon voor een inkoopcontract.
Algemeen Service pack 5:
8 mrt 2021
Boekingen Financieel Opgelost: Indien in het venster van inkoopfacturen afgeboekt werd op een inkoopcontract werd de inkoopcontractcode niet meer onthouden.
Algemeen Service pack 5:
8 mrt 2021
Projecten Opgelost: Er verscheen een foutmelding als in de Werkbegroting op tabblad Budgetregels meer dan één regel toegevoegd werd.
Algemeen Service pack 5:
8 mrt 2021
Scan Sys ImageCapture integratie Opgelost: De database procedure voor openstaande inkoopregels ondersteunde niet deelleveringen op een inkoopcontract. Verder is in Inlezen factuurberichten een betere aansturing van het factuurregister vanuit ImageCapture mogelijk ingeval van een projectfactuurregister en afwijkingen t.a.v. van de standaard accordeurs.
Algemeen Service pack 4:
30 jan 2021
Tabblad projectbewaking Opgelost: Op de projectkaart werd de schermlay-out van tabblad Projectbewaking/Budgetten niet meer onthouden.
Algemeen Service pack 4:
30 jan 2021
Afdrukken calculatie Opgelost: Vanaf service pack 3 werden in het afdrukken dialoogvenster van de calculatie de subcalculatiecodes of hoofdstuknummers niet gevuld. (beschikbaar 26-1-2021)
Algemeen Service pack 3:
22 jan 2021
Afdrukken naar bestand De bestandsnaam wordt nu standaard gevuld met de afdrukomschrijving uit het dialoogvenster. Bovendien kan voor het aanmaken van een e-mail de bestandsnaam van de bijlage aangepast worden. DocView.aspx?DocumentID={2cf15377-1510-40c7-9e87-8e459c43f73d}
Algemeen Service pack 3:
22 jan 2021
Rapportage projecten In de rapportage vanuit het lijstscherm projecten is datakanaal 'Data' uitgebreid met het 'absolute' hoofdproject (kolommen HP_FSPROJECTCODE & HP_FSPROJECTOMS) en bouwnummer (FSEXTRANR).
Algemeen Service pack 3:
22 jan 2021
Aanmaken project Opgelost: Bij aanmaken project met overnemen van gegevens werd sinds 1.48 projectgroep, projectleider, opdrachtgever en debiteur niet meer overgenomen.
Algemeen Service pack 3:
22 jan 2021
Projecten Opgelost: Op tabblad Projectbewaking/Budgetten werd achter groeperingen een reeks lege "Sums" getoond.
Algemeen Service pack 3:
22 jan 2021
Service bonnen Vanuit de verbruiksregels van servicebonnen kan nu ook bij verzamelfacturen de factuur ingezien worden.
Algemeen Service pack 3:
22 jan 2021
Generen facturen Opgelost: Bij het handmatig selecteren van meer dan 1500 boekingsregels voor regiefacturen verscheen een SQL error.
Algemeen Service pack 3:
22 jan 2021
Middelen aanpassen Opgelost: Het percentueel aanpassen van verkoopprijzen van middelen werd niet doorgevoerd indien de marge 0% was .
Algemeen Service pack 3:
22 jan 2021
Synergy integratie Opgelost: Projecten aangemaakt door de Synergy integratie gaven soms een foutmelding bij vastleggen wijzigingen. (database procedure versie 1.10)
Algemeen Service pack 2:
17 dec 2020
Projecten Opgelost: Bij het aanmaken van een werkbegroting voor een deelproject of het wijzigen van de bewakingsmethode verscheen een foutmelding als op het hoofdproject een bewakingscode zonder eenheidscode aanwezig was.
Algemeen Service pack 2:
17 dec 2020
Projecten Opgelost: Bij het versturen van e-mail naar meerdere participanten tegelijktijd werden e-mailadressen van werknemers niet geselecteerd.
Algemeen Service pack 2:
17 dec 2020
Pakbonnen Opgelost: Op het standaard rapport ~Pakbon bevatte het memoveld RTF-opmaakcodes.
Algemeen Service pack 2:
17 dec 2020
Afdrukken Opgelost: In het dialoogvenster "Afdrukken" werden eerder opgeslagen opties voor uitvoer naar bestand uit gezet als gekozen werd voor opslaan als standaard.
Algemeen Service pack 2:
17 dec 2020
Synergy integratie De database procedure voor aanmaken projecten is geupgrade naar versie 1.10.
Algemeen Service pack 1:
7 dec 2020
Projecten Opgelost: Er verscheen een foutmelding op tabblad Deelprojecten indien de opdrachtgever een persoon was.
Algemeen Service pack 1:
7 dec 2020
Projecten A-Lijn Opgelost: Op de projectkaart selecteren van een offerte werkte pas nadat het tabblad voor Offertes aangeklikt was.
Algemeen Gerelateerde onderwerpen Systeemeisen Exact AEC Een overzicht van de systeemeisen voor Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={a74173ac-77d9-4ca5-a8cd-b93639e215cc}
Algemeen Gerelateerde onderwerpen Release notes per release Klik op details voor een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={28685038-b7f0-4416-8f0e-1bee07f37a5a}
Relaties Relaties Synergy integratie Relatiegegevens die in de Exact Synergy CRM-integratie beheerd worden, zijn in release 1.48 standaard geblokkeerd. DocView.aspx?DocumentID={91b1bf40-4469-448e-8c81-a481c834c0f5}
Relaties Relaties Werknemers Privégegevens van werknemers kunnen d.m.v. een toegangsrecht onzichtbaar gemaakt worden. Tevens wordt hiermee voorkomen dat de relatiekaart kan worden geopend.

DocView.aspx?DocumentID={6336de0c-fdcb-44b8-a544-9016fdaaf45b}
Relaties Relaties Debiteurselectie In het selectievenster van debiteuren is het factuur e-mailadres toevoegd bij de verborgen kolommen van gerelateerde tabel Administraties.

Projecten Projecten Wijzigen projectstatus In het lijstscherm kunnen bij multiselect wijzigen van projectstatussen nu ook de projectleider en het factuurregister gewijzigd worden.

DocView.aspx?DocumentID={15001f1d-8c6f-4372-9b80-b93181291376}
Projecten Projecten Rapportage In de rapportage vanuit het lijstscherm van projecten is een datakanaal toegevoegd voor werkbegroting per hoofdproject.

DocView.aspx?DocumentID={53c7907e-862c-44de-b208-499d53b016bf}
Projecten Projecten Rapportage Het datakanaal "boekingenperproject" is uitgebreid met de naam van de crediteur.

Projecten Projecten Deelprojecten Op tabblad Deelprojecten zijn kolommen voor opdrachtgever en debiteur toegevoegd. Op tabblad Facturen van de deelprojecten is een kolom voor factuurbedrag exclusief btw toegevoegd.

Projecten Projecten Boekingen Op tabblad Boekingen Nieuw zijn kolommen voor het kostengrootboek toegevoegd. Teven is er een indicator toegevoegd of de kosten gejournaliseerd zijn.


Calculatie Calculatie Plus/Pro Scrollbar In het calculatievenster is de respons van de horizontale scrollbar sterk verbeterd.
Calculatie Calculatie Plus/Pro Bewakingscode Bij de calculatieregels en receptregels is een kolom met de omschrijving van de bewakingscode toegevoegd.
Inkoop Inkoop E-mail Op de inkoopcontractkaart is een knop voor het versturen van een e-mail toegevoegd.

DocView.aspx?DocumentID={5e715208-c65d-4740-92ba-8fd8b3b8e305}
Inkoop Inkoop Pakbonstatus Bij de pakbonnen is een status toegevoegd.

DocView.aspx?DocumentID={85f2b4ec-a995-40be-bb7a-3b635472f877}
Inkoop Inkoop Overschrijding op pakbon Bij het aanmaken van pakbonnen kunnen overschrijdingen t.o.v. het inkoopcontract geblokkeerd worden.

DocView.aspx?DocumentID={3f82a157-3756-48c1-b9fd-c7ef3a42c47f}
Inkoop Inkoop Drag & drop Op de inkoopcontractkaart is het nu mogelijk om d.m.v. drag & drop documenten te koppelen. In het documentimportvenster is hiervoor een tabblad Inkoopcontracten toegevoegd.

Boekingen Boekingen Boekingen op servicebon Met een toegangsrecht kan bij het boeken van een servicebon de selectie van openstaande verbruiksregels uitgeschakeld worden. Met dit recht op 'Nee' wordt het selectiescherm niet meer getoond.

 

Boekingen Boekingen Werknemers In het lijstscherm van boekingen en selectievenster van werknemers is het mogelijk te filteren op de kolom kenmerken en categorieën van de werknemers. Omdat er meerdere kenmerken/categorieën aan een werknemer gekoppeld kunnen worden worden deze niet als kolom getoond.

 

Financieel Financieel Inkoopfacturen. Met een toegangsrecht kan bij het boeken van een servicebon de selectie van openstaande verbruiksregels uitgeschakeld worden. Met dit recht op 'Nee' wordt het selectiescherm niet meer getoond.

 

Financieel Financieel Accorderingsmemo In het invoervenster van inkoopfacturen is het memoveld van de accorderingen toegevoegd. Ook is dit memoveld nu zichtbaar in het accorderingsvenster.

 

DocView.aspx?DocumentID={541e5c2b-c287-408a-9a9f-ed9810fd99a0}
Financieel Financieel Accorderen inkoopfacturen In het Lijstscherm Accorderen inkoopfacturen zijn kolommen toegevoegd voor factuurbedrag exclusief btw en inkoopcontractcode.

 

Financieel Financieel Accorderen inkoopfacturen In het accorderingsvenster van inkoopfacturen zijn in het grid van de boekingen kolommen toegevoegd werkadres van werkbon of project, marge en factureren en opmerkingen.

 

Financieel Financieel Scan Sys ImageCapture integegratie Inlezen factuurberichten ondersteunt nu ook uursoortcode en bewerkingscode.

 

Facturen Facturen Lijstscherm. Bij afdrukken als PDF van een factuur wordt bij de printerdialoogoptie "Document" het aangemaakte document automatisch aan de factuur, het project en de debiteur gekoppeld.

Facturen Facturen Lijstscherm. In het lijstscherm van verwerken facturen is een gerelateerde tabel toegevoegd waarmee de factuurlay-out als kolom toegevoegd kan worden.

Facturen Facturen Genereren factureren In de systeeminstellingen van de module Facturen is een optie toegevoegd om niet-geaccordeerde boekingen te selecteren voor objectfacturen.

Facturen Facturen Rapportage In de rapportage van het lijstscherm van verwerkte facturen is in datakanaal boekingen de eenheidscode toegevoegd.

Service Service Aanmaken verbruiksboekingen Bij het boeken van verbruik kan arbeid en niet-arbeid apart geboekt worden. Bovendien is het mogelijk deze opties te autoriseren in de module toegang.

 

DocView.aspx?DocumentID={7462f8d5-77ad-4f1d-9642-94273d093cc1}
Eenheidsprijzen Eenheidsprijzen Rapportage In de rapportage van de productiebon is het werkadres toegevoegd.

 

 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.632.899
 Assortment:  Date: 29-11-2021
 Release: 1.48  Attachment:
 Disclaimer