One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Aanmaken incasso run

Introductie

Het proces voor SEPA incasso-opdrachten wijkt af van het proces van niet-SEPA incasso-opdrachten. In dit document wordt het aanmaken van de incasso run behandeld. Voor een beschrijving van het volledige proces voor E-Incasso, zie Proces voor E-Incasso.

Uitleg

SEPA incasso-opdracht

Tip: Bekijk de SEPA incasso instructie video

De handelingen met betrekking tot een SEPA incasso voert u uit via Incassobatch beheren [Cash flow, Incasso's, Incassobatch beheren]:

  1. U zorgt ervoor dat er aan de te incasseren termijnen een incassomachtiging is gekoppeld. Voor meer informatie, zie Hoe kan ik een incassomachtiging koppelen aan een termijn?.
  2. U kent een runnummer toe aan de te incasseren termijnen. Dit kunt u uitvoeren middels de knop 'Toekennen' bij Incassobatch beheren. Voor meer informatie, zie Incassobatch beheren.
  3. U stuurt een vooraankondiging (om te informeren dat er geïncasseerd gaat worden) naar de debiteur. Voor meer informatie, zie Hoe kan ik een vooraankondiging afdrukken?.
  4. U verwerkt de incassobatch. Dit kunt u uitvoeren middels de knop 'Verwerken' bij Incassobatch beheren. Voor meer informatie, zie Incassobatch beheren.

Niet-SEPA incasso opdracht

U maakt een incasso-run aan met de openstaande posten van uw debiteuren. Een incasso-run die u aangemaakt heeft dient u vervolgens te verwerken, zodat het incasso-bestand aangemaakt wordt. Het selecteren van de posten die middels een automatische incasso geïncasseerd gaan worden, kan afhankelijk van uw licentie samenstelling via verschillende menupaden.

  • [Factuur, Te verwerken, Incasso]
  • [Cash Flow, Incasso's, Incasso]

Na het ingeven van de selectiecriteria kunt u de gewenste incassoposten selecteren en verwerken. Let hierbij op dat u hier enkel betalingstermijnen ziet staan, waarvan de betalingswijze 'Incasso' is. Termijnen met een andere betalingswijze ziet u hier niet.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.336.057
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer