One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Hoofdscherm

Titelbalk

De naam en het nummer van de 'geopende administratie' oftewel de actieve administratie worden getoond in de titelbalk aan de bovenkant van uw scherm.

Menu's

In Exact Financials heeft iedere applicatie haar eigen menu. De verschillende applicaties en menu's zijn:

 • Finance
 • Systeem
 • Activa
 • Budget
 • Sales
 • Purchase
 • Project
 • EDIS

U wisselt van menu door de volgende procedure te volgen:  

 1. Selecteer [Bestand, Menu] in de menubalk.
 2. Selecteer het gewenste menu. Het menu wordt getoond en u heeft nu de mogelijkheid een functie te selecteren.

Voorbeelden
U bent in het [Finance] menu. Dit is het menu behorende bij de Finance applicatie. U wilt de functie [Afschrijving, Afschrijven activa] openen. Dit is een optie in het [Assets] menu. Selecteer eerst [Menu, Assets]. Hierna [Afschrijven, Afschrijven activa].

Het is mogelijk in plaats van de muis het toetsenbord te gebruiken. Alle menu's bevatten 'hotkeys', namelijk de onderstreepte letters in de verschillende menu's en menu-items. Als u de <Alt> toets indrukt, worden de letters in de menubenamingen onderstreept.  Als u de <Alt> toets in combinatie indrukt met de onderstreepte letter in het menu, dan wordt de relevante functie geselecteerd. In dialoogvensters kunt u vrijwel alle commando's zonder muis uitvoeren door gebruik te maken van toetsen in combinatie met <Tab>, <Enter>, <Esc> en de cursortoetsen. Zie [Toetsenbordcombinaties].

Voorbeeld
Om het menu [Menu, Budget], te activeren, druk op <Alt>+<B>, <M> en <B>. Om hierna [Stamgegevens, Onderhoud, Budgetversies] te activeren, druk op <Alt>+<S>, <O> en <V>.

Nadat u een menu hebt geselecteerd kunt u een programma uit dat menu opstarten.

 1. Klik op de benodigde (hoofd)functie in de menubalk.
 2. De onderliggende functies (submenus) en programma's onder de hoofdfunctie zullen worden getoond. Klik op de benodigde functie/programma.

Functies worden gevolgd door een driehoekige pijl. Wanneer u een dergelijke functie selecteert zal een nieuw submenu worden getoond. Als er geen driehoekige pijl achter de omschrijving staat is er sprake van een direct op te starten programma. Als u een programma wilt gebruiken behorend tot een ander menu dan het actieve menu, dan zult u eerst het relevante menu moeten selecteren gevolgd door de gewenste functie.

Multi-Window

In Exact Financials kunt u vanuit het hoofdscherm verschillende programma's naast elkaar opstarten en openen. Zo kunt u bijvoorbeeld het scherm ‘Onderhouden: Financiële boeking: Inkoopboeking (Exact:621) [GOII]’ geopend hebben om een inkoopfactuur in te boeken en daarnaast het scherm ‘Onderhouden: Crediteur (Exact:621) [CSO]’ teneinde een nieuwe crediteur aan te maken. In het menu onder de functie <Vensters> worden automatisch de verwijzingen naar de geopende programma's getoond. Door selectie van een programma [Vensters, <programma>] geeft u aan welk van de geopende programma's u actief op het scherm wilt zien. Als er meerdere programma's tegelijkertijd zijn geopend dan kunt u ook wisselen van actief programma door gebruik te maken van de Windows afhandeling <Alt>-<Tab>. 

On-line help en support opvragen vanuit de software

In de menubalk onder de functie <?>, kunt u een aantal programma's opstarten die u ondersteuning kunnen bieden tijdens uw werkzaamheden in en rond Exact Financials.

Inhoud

In Exact Financials kunt u een handleiding oproepen door in het hoofdscherm te klikken op het vraagteken rechts in de menubalk, gevolgd door Inhoud. Het menupad [?, Inhoud] is in elke applicatie beschikbaar. Als u dit programma opstart, komt u terecht in de inhoudsopgave van de handleiding van de desbetreffende applicatie. U kunt dan snel informatie over het gewenste onderwerp opzoeken door op de desbetreffende titel te klikken. De volgende handleidingen zijn beschikbaar:

 • Systeem
 • Finance (inclusief vaste activa en budget)
 • Project
 • Sales Invoice
 • Purchase
 • EDIS

U kunt vanuit elk programma de online-helpfile benaderen door op de knop 'Help' te klikken. De meeste helpinformatie die u op deze manier kunt oproepen, is contextgevoelig. Dat wil zeggen dat de tekst die op het scherm wordt weergegeven, uitleg geeft over het programma dat op dat moment actief is. Als u de helptekst oproept terwijl er geen specifieke functie actief is, wordt een inhoudsopgave getoond.

Systeemhelp

Als u kiest voor [?, Systeemhelp] dan krijgt u een overzicht van alle beschikbare (hoofd)applicaties, applicaties en modulen. Deze structuur loopt parallel aan de licentiestructuur. Door op een applicatie of module te dubbelklikken wordt u informatie over de desbetreffende module getoond.

Release Notes 

De release notes kunt u on-line opvragen door gebruik te maken van [?, Release Notes]. De release notes informeren u over de wijzigingen in de door u gebruikte versie vergeleken met eerdere versies. Deze wijzigingen kunnen zowel technisch als functioneel van aard zijn. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de knop Release Notes die u terugvindt op het bureaublad van het hoofdscherm.

Customer - Portal

Selecteer [?, Exact Software - Customer Portal] om direct contact met de helpdesk op te nemen en on-line een formulier met uw vragen in te voeren en aan de helpdesk aan te bieden. U wordt zo snel mogelijk benaderd om u ondersteuning te kunnen bieden.

Versie

Selecteer [?, Over Exact Financials] om uw geregistreerde licentiegegevens met betrekking tot Exact Financials en Progress te raadplegen. Voor zowel Exact Financials als Progress wordt de versie getoond.

Werkblad

Recent

Met de knop 'Recent' kunt u aangeven of u uw werkblad wilt voorzien van een lijst van programma's waarin de meest recentelijk geopende menupaden worden getoond. Door in dit overzicht te dubbelklikken op een programma, wordt dit menupad weer geopend. Heeft u de lijst op uw werkblad, maar wilt u deze verwijderen, dan klikt u weer op de knop 'Recent'.

Favorieten

In elke onderhoudsfunctie heeft u de beschikking over de knop 'Favorieten'. Met deze knop wordt het menupad van het op dat moment actieve programma als 'Favoriet' toegevoegd aan de lijst van favoriete programma's in het hoofdscherm. De lijst van programma's is gegroepeerd op een taaklijstcode. Zo kunt u onderscheid maken tussen verschillende categorieën van favorieten. Zodra u kiest voor de knop 'Favorieten' in een programma, dan zal de gebruiker worden gevraagd om een taaklijst aan te geven. Als een taaklijst niet bestaat, kan de gebruiker deze ter plekke aanmaken door via het zoekscherm op taaklijst voor de optie 'Nieuw' te kiezen. Deze taaklijsten zijn gekoppeld aan een gebruikers-ID. Centraal kunnen deze taaklijsten worden onderhouden via [Systeem: Applicatie, Favorieten, Taaklijsten, Onderhoud]. Een overzicht van uw taaklijsten vraagt u op in [Systeem: Applicatie, Favorieten, Taaklijsten, Overzicht]. Als u eenmaal uw favoriete programma aan de lijst op het hoofdscherm heeft toegevoegd, kunt u snel uw favoriete programma opstarten door te dubbelklikken op deze functie in de lijst van favoriete programma's.

Release Notes

Klik op het de knop Release Notes om de Release Notes te bekijken.

Statusbalk

De statusbalk onderaan het scherm toont de volgende velden:

Administratie

Links onderin wordt als eerste veld het actieve administratienummer en de daarbij horende omschrijving getoond. U wijzigt van administratie door gebruik te maken van menupad [Bestand, Open administratie].

Gebruiker

Naast de actieve administratie, wordt het gebruikers-ID van de ingelogde gebruiker getoond.

Printer Staand

Rechts naast het gebruikers-ID wordt de actieve printer getoond voor staand printen. Als u de printer wilt wijzigen maakt u gebruik van [Bestand, Gebruikersinstellingen].

Printer Liggend

Vervolgens wordt de actieve printer voor liggend printen getoond. Als u de printer wilt wijzigen maakt u gebruik van [Bestand, Gebruikersinstellingen].

Valuta

Rechts naast de printers staat de valutacode van de standaardvaluta van de actieve administratie getoond.

Systeemdatum

Dit veld toont de huidige datum.

Versie

Dit veld toont de huidige versie.


Exact Financials Enterprise > Schermafhandeling > Hoofdscherm

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 17.612.090
 Assortment:  Date: 01-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer