One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Connectivity Manual - EDIS - Een interface opzetten

Een interface opzetten

Flowchart

Applicaties

In [EDIS: Stamgegevens, Onderhoud, Applicaties] definieert u uw doel- en bronapplicaties. Een applicatie is een verzamelnaam voor 1 of meerdere koppelingen. De optie "eindpunt" betreft een optie welke alleen van toepassing is op de systeem applicatie 'EXACT'.

Gegevenspaden 

De relatie tussen bron applicatie en doel applicatie legt u vast in [EDIS: Stamgegevens, Onderhoud, Gegevenspaden]. Over het algemeen hanteert u de voorgedefinieerde applicatie "EXACT" als doel applicatie. Geactiveerde koppelingen kunnen worden geselecteerd in [EDIS: Processen, Verwerken data].

Tabellen / Velden

Binnen elke applicatie definieert u per aangeboden dataset een tabel. Tabellen worden gedefinieerd in [EDIS: Stamgegevens, Onderhoud, Tabellen]. Per tabel geeft u de aan welke velden worden aangeboden en in welk formaat. De veldnamen worden later gebruikt in de koppelregels. Een overzicht van alle velden per tabel vraagt u op in [EDIS: Stamgegevens, Overzicht, Velden]. Een overzicht van alle tabellen vraagt u op middels [EDIS: Stamgegevens, Overzichten, Tabellen].

Vertaaltypen en vertalingen

Indien gewenst, kunnen vertaaltypes worden gedefinieerd in [EDIS: Stamgegevens, Onderhoud, Vertaaltypes]. U maakt vertaaltypes aan voor situaties waarin het aangeboden veld van formaat verschilt van het te koppelen veld in de Exact Financials database. Zo zou bijvoorbeeld een debiteur in een alfanumeriek veld kunnen worden aangeboden en wenst u een handmatige vertaaltabel te kunnen aanmaken waarbij u per aangeboden debiteur de vertaalde waarde wenst te definiëren. Een ander voorbeeld: als betaalwijze wordt de waarde "Bank" aangeboden. De waarde "Bank" dient te worden vertaald naar de waarde "2" in de Exact Financials database. De daadwerkelijke vertalingen (van "Bank" naar "2") worden aangemaakt in [EDIS: Stamgegevens, Onderhoud, Vertalingen]. Zie [Example].

Koppelingen

In [EDIS:  Stamgegevens, Onderhoud, Koppelregels] kunnen de daadwerkelijke koppelingen naar de externe applicatie en Exact Financials Enterprise worden gedefinieerd:

  1. Selecteer de bron applicatie en de bron tabel.
  2. Selecteer de doel applicatie en maak een volgnummer voor de aan te maken koppelregel aan.
  3. Bij het aanmaken van een koppelregel kunt u de velden van de bron- en de doelapplicatie aan elkaar koppelen (eventueel met een tussentijdse bewerking door gebruik te maken van condities en formules.

Het is mogelijk om data uit de bronapplicatie naar meerdere tabellen in de doelapplicatie (Exact Financials Enterprise) te schrijven. Stel dat u bronapplicatie een tabel met "Relaties" aanbiedt. Gegeven de aangeboden set van data, kunt u op basis van condities kunt u dan de relaties in één keer aanmaken in of de debiteurentabel of de crediteurentabel in Exact Financials Enterprise. See [Example]. Een overzicht van uw koppelingen vraagt u op in [EDIS: Stamgegevens, Overzichten, Koppelingen]

Bij het verwerken van de gegevens van EDIS moet soms rekening gehouden worden met de logische volgorde van het verwerken/importeren van gegevens.
Bijvoorbeeld:

  1. Debiteur stamgegevens
  2. Incasso machtigingen (kan pas aangemaakt worden als de debiteur 'bestaat')
  3. Verkoopfacturen (kan pas aangemaakt worden als de debiteur en de incasso machtiging 'bestaan')

U kunt deze koppelingen onder 1 applicatie vastleggen. De gegevens worden in deze volgorde verwerkt. Er is geen mogelijkheid om de volgorde van verwerking te veranderen of bijvoorbeeld alleen de verwerking van debiteur stamgegevens te selecteren.


Exact Financials Enterprise > Connectivity > EDIS > Een interface opzetten


     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 19.221.309
 Assortment:  Date: 20-05-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer