One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Projecten - Inrichten eenheidsprijzen

Eenheidsprijzen zijn standaard eenheden die worden gefactureerd aan een opdrachtgever. Standaard eenheden bestaan uit meerdere onderdelen maar worden als eenheid belast. Een voorbeeld is Stucwerk. Meestal wordt dat afgerekend per M2. Terwijl de kosten uit meerdere onderdelen bestaat.

Gebruik eenheidsprijzen

  • Systeeminstellingen opzetten. Deze instellingen zorgen voor een "bedrijfs eigen" inrichting van eenheidsprijzen. 
  • Stamgegevens. Standaard eenheidsprijzen worden aangemaakt in de stamgegevens.
  • Middelen, Eenheidsprijzen. In de module middelen is het mogelijk om de middelen van een prijs te voorzien. Invoeren kostprijs is alleen mogelijk als in de instellingen de optie 'Onderbouwen eenheden met calculatie' niet is geactiveerd. Verkoopprijzen zijn hier wel in te voeren.
  • Na aanmaken bibliotheek met middelen is het mogelijk om de prijzen voor deze middelen te berekenen met behulp van de module Calculatie plus (alleen als Calculatie plus aanwezig is). Zie hiervoor de beschrijving Eenheidsprijs Calculeren.
  • Per debiteur (relatie) kan van de eenheidsprijs worden afgeweken. Hierdoor ontstaan Debiteureenheidsprijzen. Op een eenheidsprijsproject worden de debiteurprijzen gehanteerd indien deze relatie als debiteur aan dat project gekoppeld is.
  • Het beheren van een eenheidsprijs wordt in de module Projecten beschreven. Tevens kan per eenheidsprijsproject van de prijs worden afgeweken, door bij een opname de prijs te wijzigen. Zie beschrijving Eenheidsprijsproject maken.

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 20.234.292
 Assortment:  Date: 10-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer