One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Gebruikersgroepen: Overzicht

Introductie

Een gebruikersgroep is een groep waaraan een of meerdere gebruikers gekoppeld worden. Gebruikersgroepen dienen in Exact Financials Enterprise voor het toekennen van rechten aan gebruikers. Het is niet mogelijk om rechten toe te kennen aan een gebruiker, alleen aan een gebruikersgroep. U kunt een overzicht van de aangemaakte gebruikersgroepen opvragen via [System: Beveiliging, Autorisatie, Gebruikersgroepen, Overzicht].

Uitleg van de velden

De werking van het overzicht 'Gebruikersgroepen' is gelijk aan de werking van de andere overzichten binnen Exact Financials Enterprise. Meer informatie over het werken met overzichten vindt u in de volgende documenten:

Gerelateerde onderwerpen


Exact Financials Enterprise > Inrichting Systeem> Autorisatie > Gebruikersgroepen: overzicht


     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 17.655.059
 Assortment:  Date: 11-07-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer