One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Aan de slag met XML

Maak gebruik van XML Server om op flexibele wijze zowel data in XML-formaat te exporteren of te importeren vanuit Exact Financials.
Middels XML import kunt u XML bestanden via EDIS in Exact Financials inlezen. De aangeleverde XML gegevens koppelt u aan door Exact Financials gestelde entiteiten. Bij het inlezen kiest u of voor een éénmalige inleesactie of voor een situatie waarbij op een regulier tijdstip de gewenste bestanden van een vooraf bepaalde locatie door de taakplanner worden geïmporteerd.

Inrichten XML Import

 1. Definieer XML-Schema
  Importeer een XML-schema [Systeem: XML, XML-Schema, Onderhoud]. Indien u gebruik maakt van Exact Synergy (Enterprise) kunt u het XML-schema vinden op de XML startpagina in Synergy [Systeem / onderhoud / XML- startpagina]. Het XML-schema omschrijft het formaat van de data welke wordt geïmporteerd of geëxporteerd;
 2. EDIS Applicatie
  Creëer een EDIS-applicatie in de EDIS-module met behulp van [EDIS: Stamgegevens, Onderhoud, Applicaties]Mocht u een koppeling met Exact Synergy maken, dan zou u de applicatie bijvoorbeeld de naam "Synergy" kunnen geven.
 3. EDIS Tabellen
  Creëer EDIS tabellen [EDIS: Stamgegevens, Onderhoud, Tabellen] voor de eerder aangemaakte applicatie. Deze tabel zal als zogenaamde tussentabel fungeren. Enerzijds zal deze tabel worden gekoppeld aan de voorgedefinieerd Exact tabellen onder de applicatie EXACT. Anderszijds zal deze tabel als doeltabel worden gekoppeld in het vastleggen van de XML-importdefinitie
 4. Koppelregels
  Creëer koppelregels [EDIS: Stamgegevens, Onderhoud, Koppelregels] van de aangemaakte applicatie 'SYNERGY' EDIS tabellen naar de 'EXACT' EDIS tabellen en activeer de koppeling tussen 'SYNERGY' en 'EXACT' [EDIS: Stamgegevens, Onderhoud, Gegevenspaden];
 5. XML Importdefinitie
  Creëer een XML-importdefinitie via [Systeem: XML, XML-importdefinitie, Onderhoud] . Selecteer nu de regel met data die u wilt importeren. U kunt nu de EDIS-applicatie (in het voorbeeld 'SYNERGY') met daarbij de geschikte tabel selecteren. Wanneer u een specifiek veld wilt koppelen dan kunt u dit doen in de kolom 'Veldnaam';

Process XML Import

 1. Importeer de XML-data via [Systeem: Interfacing, XML, Import] - u heeft hier twee mogelijkheden: vanuit een lokaal XML-bestand ofwel vanaf een URL de data importeren (bijvoorbeeld  https://host/synergy/docs/xmldownload.asp?topic=glaccounts);
 2. De geïmporteerde data is te zien in de EDIS module via het [EDIS: Overzichten, Postbus] voor de applicatie 'SYNERGY';
 3. Verwerk de data in EDIS via [EDIS: Processen, Verwerken data].
 

Inrichten XML Export


Krachtige, per gebruiker gedefinieerde zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd die bijvoorbeeld toestaan dat de werknemersnaam kan worden achterhaald uit de projecttransacties. Een ander voorbeeld is dat een verkocht artikel kan worden achterhaald uit de verkoopfactuurhistorie als toevoeging op uw financiële gegevens. Er is een standaard XML-definitie beschikbaar waarmee het mogelijk is om financiële data uit te wisselen met Exact Synergy. De belangrijkste stappen in het creëren van een XML export zijn:
 • Importeer het XML-schema via [Systeem: XML, XML-Schema, Importeren]. Dit is een bestand met een .xsd extensie welke het formaat definieert waarin een andere applicatie de gegevens verwacht.
 • Koppel een gegevensbron aan een van de XML-nodes. In tegenstelling tot Exact Financials 3.5 zijn alle entiteiten in Financials Enterprise tevens beschikbaar als gegevensbron voor XML-export.
 • Koppel de individuele velden of expressies aan de elementen en attributen
 • Start de export

XML-schema importeren

 

[Systeem: XML, XML-Schema, Onderhoud]   Definieer een code voor het XML schema bestand. Geef het bestand in dat u wilt gebruiken voor uw schema. Indien u gebruik maakt van Exact Synergy (Enterprise) dan kunt u de volgende URL aanroepen:http://<SynergyURL>/docs/eExact-Schema.xsd 
 

De exportdefinitie definiëren

[Systeem: XML, XML-exportdefinitie, Onderhoud]
Definieer een code voor uw XML exportdefinitie. Selecteer het XML schema (gedefinieerd in de vorige stap) dat u wilt gebruiken. De XML-structuur zoals gedefinieerd in het schema wordt nu getoond.   Voeg een gegevensbron toe op het relevante punt (node) in de structuur. Een gegevensbron is niets meer dan datgene wat u wenst te exporteren.
Een lijst met beschikbare gegevensbronnen en hun bijbehorende ID's is terug te vinden in het bijgevoegde Excel-bestand.   Met gebruik van de beschikbare formules zoals de dbquery functie kunt u alle data uit de Exact Financials database halen. U kunt dan bijvoorbeeld alle stamgegevens van uw debiteur bij de daadwerkelijk financiële transactie bijvoegen. Formules kunnen toegevoegd worden door in het veld 'Expressie' te kiezen voor [CTRL+B] en vervolgens met de rechtermuisknop in dit veld te klikken.
Indien het XML-schema u van een reactie voorziet, kunt u de reactie afhandeling toevoegen aan uw exportdefinitie door gebruik te maken van de velden 'Respons (Pad)' en 'Respons'. Het eerste veld bepaalt in deze in welke node van het schema de reactie zal worden aangeleverd, het tweede veld bevat de daadwerkelijke reactie.
Voorbeeld
Het eExact schema voorziet u van meldingen in de node ‘Messages’. Hiervoor dient u toe te voegen aan het veld 'Respons (Pad)':

"eExact/Messages/Message" Vervolgens kiest u het veld waarin de reactie getoond dient te worden door met de rechtermuisknop te klikken in het veld 'Respons' en vervolgens te kiezen voor 'Velden':  'XML_description'

 

Exporteren
 

[Systeem: Interfacing, XML, Export]   Selecteer de exportdefinitie welke u wilt gebruiken. Voor elke databron die gebruik wordt in de exportdefinitie zijn de selectie criteria aanwezig voor de reeks die u wilt exporteren.   U kunt exporten naar een bestand door ‘<directory>\<bestandsnaam>.xml’ in te geven, of u kunt direct naar Exact Synergy (Enterprise) exporteren door de volgende URL in te geven: 'http://<SynergyURL>/docs/xmlupload.aspx' (voor Synergy Classic dient u te verwijzen naar 'xmlupload.asp').  

Incrementele import/export   Technisch


De volgende tabellen worden gebruikt voor de XML-functionaliteit in Exact Financials:
 • stxlink (export definitie – hierin staat welke nodes gekoppeld zijn aan welke database velden en / of expressies)
 • stxlnode (link node – hierin staat de structuur welke element/attribuut id’s de moeders zijn van welke element/attribuut id’s)
 • stxsattp (schema attribuuttype – hierin staan de namen van de attribuuttypes)
 • stxsattr (schema attribuut - hierin staan de namen van de attributen)
 • stxschem (schema – hierin staat de naam van het schema en waarvandaan dit als laatste geupload is)
 • stxselem (schema element – hierin staan de namen van de elementen)
 • stxseltp (schema element type - hierin staan de namen van de elementtypes)

 Exact Financials Enterprise > SysteemXML > Aan de slag met...
XMTwoZeroSixMX

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 17.612.032
 Assortment:  Date: 08-05-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer

Attachments
Gegevensbronnen.xlsx 30.9 KB Download