One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Boekingen Financieel - Inlezen ImageCapture en UBL facturen vanuit map

Het inlezen van digitale inkoopfacturen (xml) zonder GLN is mogelijk gemaakt op basis van het meegeven van een Exact AEC RelatieID. Hiermee is het mogelijk om facturen uit Scan Sys ImageCapture direct in te lezen vanuit een map i.p.v. via de digitale brievenbus. In plaats van de menuoptie 'digitale brievenbus' vanuit het inkoopdagboek te gebruiken is nu 'Inlezen factuurbericht' te gebruiken na onderstaande inrichting. Indien er ook een e-mail account is gekoppeld (administratiegegevens of dagboek) om vanuit in te lezen dan worden deze nu beide uitgevoerd. Wanneer de digitale brievenbus voorheen ook gebruikt werd naast factuurberichten inlezen van Scan Sys dan blijft dat nog steeds zo werken voor die andere aanbieders.

Om van deze functionaliteiten gebruik te kunnen maken is een aanpassing in de implementatie van ImageCapture noodzakelijk.

Inrichting inlezen ImageCapture vanuit map

 • Zorg in ImageCapture dat in de XML-factuurberichten als GLN van de Supplier 0000000000000 (dertien nullen) ingevuld wordt.
 • Maak in Exact AEC een relatie aan voor Scan Sys. Deze relatie hoeft niet een crediteur te zijn.
 • Vul bij deze relatie op tabblad Extra GLN 0000000000000 in door het veld geheel te vullen met dertien nullen.
 • Maak in Windows verkenner een map aan voor ImageCapture XML- en PDF-bestanden.
 • Maak in de Middelen module een leverancier aan. Selecteer hierbij de relatie Scan Sys als leverancier. 
 • Ga naar tabblad Elektronische uitwisseling/GS1-XML. Vink “GSL-XML gebruiken” aan. Vink onder “Factuurbericht” aan:
  • “Contract koppelen”, “Bestand & bijlagen koppelen” en “Betaling blokkeren”.
  • Vul in het veld “GS1-XML factuur map” de hierboven gemaakte map in of selecteer deze.
   NB. De factuurberichten worden ingelezen vanuit een submap per administratie- of dagboek. Deze submappen worden door AEC automatisch aangemaakt vanuit Inlezen factuurberichten. Als bij het inkoopdagboek op tabblad Extra de instelling Importmap per dagboek is aangevinkt zal de bestandsnaam van de mapAdmZZZ-DgbXX zijn. Is dit veld niet aangevinkt dan wordt er per administratie een submap voor factuurberichten aangemaakt genaamd AdmZZZ. ZZZ staat hier voor administratienummer en XX staat hier dagboekcode.

UBL

Inkoopfactuurberichten in het UBL-formaat kunnen ook via bovenstaande map inlezen worden. De herkenning van crediteur vindt bij UBL plaats op het btw-nummer.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.672.738
 Assortment:  Date: 23-04-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer