One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Wat zijn de verschillen tussen E-WMS en WMS Lite?

WMS documentation

Introductie

In dit document kunt u een vergelijking vinden van de beschikbare functies in E-WMS I, E-WMS II en WMS Lite.

Uitleg

Hieronder vindt u een overzicht beschikbare functies. Het uitgangspunt van deze lijst is E-WMS Lite.

Uitleg van de kolommen en indicators:

 • WMS Lite: functies E-WMS Lite (SE1386)
 • WMS I: functies E-WMS I (SE1380)
 • WMS II: functies E-WMS II (SE1381, "Replenishment" and "SKU Management")
 • ASP: functies bij het gebruik van WMS ASP client
 • CAB: functies bij het gebruik van de oude WMS CAB client (offline communicatie, in onderhoudsmodus)
 • Indicators:
  * bijgewerkt sinds de laatste update van dit document
  beschikbaar of ondersteund
  beschikbaar en staat altijd 'AAN' (niet configureerbaar)
  o b
  eperkt ondersteund
  kan worden gecombineerd
  X niet beschikbaar, of niet ondersteund, of kan niet gecombineerd worden
   
  (leeg) niet van toepassing

Secties:

 

  Functionality WMS
Lite
WMS
I
WMS
II
  ASP CAB
                                                                                             
  Algemeen            
  SKU Management X X   X
  Directed Put Away / Inslagadvies X X
  X
  Combinatie met E-WMS Productie (SE4250) X      
  Ondersteuning (scannen) serie-/batch artikelen  
  Genereren serie-/batch nummers en afdrukken S/B etiketten tijdens ontvangstproces X   X
  Ondersteuning communicatie methode ‘ASP‘      
  Ondersteuning communicatie methode ‘CAB - RF‘ (niet meer ondersteund vanaf 412) X X X     X
  Ondersteuning communicatie methode ‘CAB - ActiveSync‘ (offline scannen - in onderhoudsmodus sinds 2009) X o o    
  Gebruik E-WMS RF services voor toestaan automatisch terugmelden, valideren en verwerken   o
* WMS Partijnummer functionaliteit uitgebreid (419) X   X
               
  Voorraadvalidaties op de handterminal   X
  Optioneel deactiveren voorraad validaties op de handterminal (E-WMS Lite: vanaf 407)   X
  Optioneel deactiveren of beperken WMS algemene voorraad validaties o   X
  Ondersteuning 'Beschouw gescand als uitgegeven' (408) X   X
               
  Algemene verslagen tonen voor iedere WMS proces stap      
  Optioneel activeren/deactiveren verslagen voor iedere WMS proces stap X      
  Gebruik zelfgedefinieerde rapportnamen X      
  Exact Globe Next talen/termen ondersteuning   X
               
  Bar code ondersteuning            
  Ondersteuning EAN128/GS128 barcodes (zie doc 18.940.418)   o
  Ondersteuning HIBC barcodes   X
  Ondersteuning 2D/Datamatrix barcodes (zie doc 22.799.358 o o o   o o
  Gebruik scanner prefix, suffix, scheidingsteken  
  Ondersteuning scanner Code Identifiers (Symbol of AIM)   o
  Gebruik E-WMS 'scan combinatie’ (artikelcode, scheidingsregel en S/B nummer in één barcode)  
               
  Volledige locatie (+E-WMS locatie type) validaties op de handterminal X   X
  Volledige serie/batch validaties op de handterminal X   X
  Herken alternatieve codes van de barcode, voor artikelcodes ('scan codes')  
  Gebruik meerdere herken/scan codes voor één artikelcode   X
      X
  Toon orderregel browser na het selecteren van de te picken order (in gestuurde processen)  
  Optioneel automatisch afkappen van gescande serie-/batchnummers wanneer deze langer zijn dan de gespecificeerde lengte   X
  Omslagpunt: Sla aantal invoer over en ga uit van 1 artikel scan=1 picked, afhankelijk van hoeveel te picken artikelen  
  Maak/explosie artikelen: Mogelijkheid om een maakartikel automatisch naar 'teruggemeld' zetten zonder te picken X  
               
  Artikelvoorraad bekijken op handterminal   o
  Afschermen bekijken van artikelvoorraad (via ‘item info’) op hand terminal X   o
  Optioneel samenvattingsscherm na het scannen van een barcode en voor het tonen van het volgende scherm   X
  Submenus optioneel verbergen op de scanner (408)   X
* E-WMS scannermenu's Productie/Ontvangsten of Productie/Uitgiften optioneel verbergen (415)   X
               
  Verkooporder leveringen WMS
Lite
WMS
I
WMS
II
  ASP CAB
  Algemeen            
  Order picking met gestuurde pick list (picking route)  
  Order packing, willekeurig artikel scannen per verkooporder (inpak locatie of inpaktadel)   X
  Levering door Keyboard Wedge Scanning (fixed scanning station)      
  'urgente' orders afzonderlijk afhandelen (als eerste in bewerking nemen)  
  Pick & Pack - tweetraps orderpicken (E-WMS replenishment benodigd) X X   X
  Bulk Pick & Pack - tweetraps bulk picken/packen (E-WMS replenishment benodigd) X X   X
  Order Pick & Pack - tweetraps picken/packen per verkooporder (E-WMS replenishment benodigd) X X   X
* Serviceorders-instelling toegevoegd in de WMS Leveringen instellingen X   X
               
  Verplaats gepickte maar wachtende orders naar een algemene verzend locatie (411) X X      
  Kredietlimiet en vooruitbetalingen verifiëren voor het in bewerking nemen (407)      
  Magazijn manager kan orders vrijgeven of opnieuw toewijzen aan andere scanner of scannergroep (412) X   X
               
  Pickadvies            
  Nieuwe orders automatisch in bewerking nemen (Autoqueue)   X
  Autoqueue - configureer aantal dagen vooruit   X
  Autoqueue - alleen ordesr die volledig kunnen worden geleverd in bewerking nemen X   X
  Genereer een pickadvies gebaseerd op de beschikbare voorraad op meerdere locaties X      
  Genereer een pickadvies gebaseerd op de beschikbare voorraad op de artikel hoofdlocatie X X      
  Genereer een pickadvies zonder voorraad controle, en adviseer altijd de hoofdlocatie van het artikel X      
  Genereer een pickadvies voor serie/batchartikelen gebruikmakende van de het datumbeleid en specifieke SB nummers adviseren      
  Specifiek serie/batch advies voor serie/batchartikelen deactiveren      
  Genereer een pickadvies voor serie/batch artikelen gebaseerd op de einddatum      
  Genereer een pickadvies voor serie/batch artikelen gebaseerd op de begindatum      
  Minimale shelf life garanderen voor serie/batch artikelen na het leveren aan uw klant (407) X      
  Mogelijkheid om het leveren van één batch per orderregel af te dwingen.      
  Optioneel bewerken van een pickadvies voor in bewerking nemen van van het pickadvies      
  Beperk SKU pickadvies tot een verplicht SKU type per klant (407) X X   X
               
  In bewerking nemen            
  Splits orderregels naar verschillende hand terminals gebaseerd op locatie (zones) of artikelcode X  
  Splits orderregels naar verschillende hand terminals gebaseerd op packing type(verkoopeenheden, SKU) X X   X
  Splits orderregels naar verschillende hand terminals gebaseerd op de artikelgroep of de Orderpick classificatie X  
  Optioneel sorteren van de picklijst: op locatie, orderregel, artikelcode, orderpick classificatie of artikelgroep X   X
  Picklijst altijd gesorteerd op (hoofd artikel) locatie X X   X
  De mogelijkheid om de picklijst op drie niveau's te sorteren X   X
  Versturen orderpicken verzameld op urgentie of leverdebiteur X  
  Retour regels (orders met negatieve aantallen) in bewerking nemen X  
  Versturen regels naar algemene pick queue (niet naar een specifieke scanner)   X
  Toewijzen specifieke scanner aan pick order(s) X  
  Toewijzen specifieke scanner groep aan pick order(s) X   X
  Regels met toekomstige leverdatum in bewerking nemen  
  Orderpick instelling: Mogelijkheid om een artikel automatisch naar de status 'teruggemeld' zetten zonder daadwerkelijk te picken X  
  Orderpick instelling: Mogelijkheid om een artikel uit te sluiten van het in bewerking nemen X  
               
    WMS
Lite
WMS
I
WMS
II
  ASP CAB
  Orders scannen            
  De sorteervolgorde configureren van de te picken orders (410) X   X
  Toon orderregel instructie tekst op hand terminal  
  Optioneel invoeren vrachtgegevens (packages, netto gewicht, bruto gewicht)  
  Pick extra artikelen als aanvulling op de picklijst (‘add’) X  
  Het aantal veld voorvullen met het geadviseerde aantal (411)   X
  Orderpicker kan (gedeeltelijk gepickte) order vrijgeven zodat deze opgevolgd kan worden door een collega (412)   X
               
  Terugmelden en valideren            
  Zet te weinig gepickte aantallen automatisch in backorder      
  Zet te weinig gepickte aantallen in 'pick fout' voor het verwerken voor een latere goedkeuring of beslissing X      
  Zet alleen automatisch in backorder wanneer er daadwerkelijk geen voorraad aanwezig is X      
  Meer gepikt automatisch toestaan en verwerken als extra orderregel      
  Zet teveel gepickt in 'pick fout' voor het verwerken voor een latere goedkeuring of beslissing      
  Teruglezen vrachtgegevens op de hand terminal      
  Wijzigen vrachtgegevens op de hand terminal na het terugmelden X      
               
  Leveringen verwerken            
  Automatisch verwerken verkooporders(pakbonnen) op de achtergrond (Service Auto fulfilment)      
  Toekennen leverdatum ‘vandaag + x aantal dagen’ aan nieuwe backorder regels (Voor WMS Lite vanaf 409)      
  Splits pakbonnen en facturen per order per handterminal (paper work per truck load)(Voor WMS Lite vanaf 409)      
  Optioneel waarschuwen bij het leveren van regels eerder dan de geplande leverdatum (Voor WMS Lite vanaf 409)      
  Toon pakbon scherm afzonderlijk voor iedere te verwerken order (Voor WMS Lite vanaf 409)      
  Gebruik debiteur (taal) gekoppelde lay-outs      
  Configureer ‘aanmaken facturen’ als standaard AAN of UIT voor het pakbonscherm      
  Bepaal om facturen wel/niet aan te maken tijdens het leverproces (Voor WMS Lite vanaf 409)      
  Configureer om facturen af te drukken tijdens het leverproces (Voor WMS Lite vanaf 409)      
  Beslissen om wel of geen facturen aan te maken tijdens het leverproces (Voor WMS Lite vanaf 409)      
  Keyboard wedge scanning: optioneel niet de te weinig gepickte aantallen automatisch in backorder zetten X      
               
               
  SSCC WMS
Lite
WMS
I
WMS
II
  ASP CAB
               
  Scan pallet SSCC nummer tijdens orderpicken  
  Scan doos SSCC nummer tijdens orderpicken   X
  Genereer en print SSCC labels van hand terminal tijdens orderpicken (generated SSCC)   X
  Optionele integratie met E-EDI pakbon (SE5332) voor het opnemen van SSCC palletnummers in EDI bericht      
               
  SSCC verzendtracering: registreren verzend dock bewegingen en verifiëren complete verzending X   X
  Shipment Builder/Autopack functionaliteit (SSCC labels voor verzending, zonder scanners te gebruiken)      
               
               
  Ontvangst registratie WMS
Lite
WMS
I
WMS
II
  ASP CAB
  Algemeen            
  Cross docking van ontvangsten voor verkooporderbehoeften X  
  Cross docking van productiemateriaal voor productieorder behoeften (E-WMS productie is benodigd) X   X
  Autoreceive: automatisch ontvangstregels genereren voor meerdere serie/batch of SKU nummers X   X
               
  Aantallen ontvangen in de standaard verkoopeenheid van een artikel  
  Aantallen ontvangen in de inkoopeenheid van een bestelling   X
  Herkennen artikelcode leverancier uit de bar code (wanneer gedefinieerd als scan code)   o
  Retourregels (bestelregels met een negatief aantal) in bewerking nemen X  
  Toon orderregel instructie tekst op hand terminal  
               
  In bewerking nemen            
  Stuur orders naar scanner voor het ontvangen (biedt meer validatie op de handterminal, bijvoorbeeld op aantal)  
  'urgente' orders afzonderlijk afhandelen (send picking first)  
  Verstuur regels met toekomstige leverdatum om te picken  
  Splits orderregels naar verschillende hand terminals gebaseerd op locatie (zondes) of artikelcode X  
  Versturen regels naar algemene pick queue (niet naar een specifieke handterminal)   X
  Toewijzen specifieke scanner om bestellingen te ontvangen X  
  Toewijzen scannergroep om bestellingen te ontvangen X   X
  Nieuwe orders automatisch naar pick queue versturen (Autoqueue)   X
  - configureer aantal dagen vooruit   X
  Ontvang extra artikelen als aanvulling op de pick lijst (‘add’) X  
               
  Vrije ontvangsten            
  Gebruik vrije ontvangsten: stuur order niet na scanner voor ontvangst  
  Mogelijkheid om artikelen te ontvangen die niet zijn besteld X      
  Optioneel een nieuwe bestelling aanmaken voor vrije ontvangsten van niet bestelde artikelen (in plaats van toevoegen aan een bestaande bestelling) X      
               
  Ontvangsten: validatie en verwerken            
  Zet te weinig ontvangen aantallen automatisch in backorder zonder herzien in status 'pickfout'      
  Zet te weinig ontvangen aantallen in 'pick fout' voor het verwerken X      
  Sta te veel ontvangen aantallen automatisch toe en verwerk deze als extra orderregel      
  Zet te veel ontvangen aantallen in 'pick fout' voor het verwerken      
  Optioneel de ontvangst van bestaande batchnummers in 'pick fout' zetten.      
               
               
  Voorraad inventarisatie (Tellingen) WMS
Lite
WMS
I
WMS
II
  ASP CAB
               
  Niet gestuurde tellingen: 'Vrije tellingen' proces, zonder het versturen van een tellijst naar de hand terminal  
  Gestuurde tellingen: verstuur een lijst met de te tellen artikelen naar de picking queue X   X
  Splits orderregels naar verschillende hand terminals gebaseerd op locatie (zones) of artikelcode X   X
  Versturen regels naar algemene pick queue (in plaats van naar een specifieke handterminal)   X
  Toewijzen specifieke scanner aan gestuurde telling X   X
  Optioneel sorteren van de picklijst: op locatie, orderregel, artikelcode, pickclassificatie of artikelgroep X   X
  Tot drie niveau's sorteren van de picklijst X   X
  Gebruik hertellingen - controleer een eerdere telling X   X
  Configureer hoe om te gaan met 'dubbele tellingen' bij het terugmelden van een telling      
               
               
  Verplaatsingen WMS
Lite
WMS
I
WMS
II
  ASP CAB
               
  Locatie overslagen X  
  interfiliale overslagen X  
  Real-time verplaatsingen - verplaats ontvangen voorraad van ontvangstdock voordat de ontvangst wordt verwerkt X   X
  Verplaats voorraad van een magazijn of locatie naar een ander magazijn of locatie in één transactie X  
  Verplaats voorraad via een virtuele tussen locatie (buffer) X  
  Verplaats voorraad via een virtuele tussen locatie naar meerdere doellocaties X  
  Verplaats voorraad via een virtuele tussen locatie naar één doellocatie X  
  Verplaats ontvangst die is gescand door een andere magazijn medewerker (410) X   X
  Automatisch real-time verwerken van gescande verplaatsingen X   X
  Mogelijkheid om verplaatsingen te 'fiatteren' voor het verwerken (handmatig verwerken) X      
  Mogelijkheid om lijst van de gescande verplaatsingen te bekijken op scanner X  
  Mogelijkheid om eerder gescande verplaatsingen te verwijderen op de scanner X  
  Mogelijkheid om een transactie referentie tekst op de te geven op de scanner X   X
  Mogelijkheid om de invoer van het bronmagazijn of doelmagazijn over te slaan of automatisch voor te vullen X    
  Mogelijkheid om de invoer van de bronlocatie of doellocatie over te slaan of automatisch voor te vullen X    
  Mogelijkheid om de invoer van het artikel over te slaan of automatisch voor te vullen X    
  Mogelijkheid om een standaard aantal te definiëren voor de verplaatsing X    
  Gestuurde verplaatsing: de magazijnmedewerker maakt een lijst van de te verplaatsen artikelen (E-WMS Replenishment) X X  
  Mogelijkheid om een SKU te verplaatsen door het scannen van het SKU nummer + (optioneel voorgevulde) doellocatie X X   X
  Automatisch verplaatsen van order of productiemateriaal naar retour, nadat de productie gereed is X X X      
               
               
  Andere E-WMS modules WMS
Lite
WMS
I
WMS
II
  ASP CAB
               
  Voorraadaanvullen: aanvullen pick locaties op basis van productieorder behoeftelocatie X X  
  Voorraadaanvullen: aanvullen pick locaties op basis van verkooporderbehoefte X X  
  Voorraadaanvullen: picklocaties aanvullen op basis van productieorder behoeften X X  
* Voorraadaanvullen: Gebruik alle magazijnen voor WMS autoqueue voorraadaanvulling (416) X X  
               
  Voorraadtransacties: voorraad ontvangsten of uitgiftes niet gerelateerd aan orders X X  
  Inkooptransacties: bestellingen aanmaken door artikelen te scannen X X  
  SKU management: Voorraadeenheden hebben uniek nummer in het interne logistieke proces X X   X
               
  Volgende E-WMS modules hebben aparte licenties nodig            
  Mobile Sales (SE1250): verkooporder aanmaken door scannen/invoeren order op handterminal  
  Mobile Sales (SE1250): registreer magazijn uitgiftes als direct sales (SE1250 + WMS Lite of WMS I benodigd)  
               
  Productie (SE4250+SE4050): scan productie materiaal uitgifte (picklijst met vrije uitgiftes) X  
  Productie (SE4250): scan productie ontvangsten X  
* WMS Productie Ontvangsten aangepaste instelling 'Backflush Extra Artikelen' (416) X  
               

Meer informatie

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 24.132.827
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 405  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added