One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Facturen - Factuurgegevens - Tab Algemeen

Op dit tabblad staan de algemene gegevens van de factuur. U kunt hier wijzigingen aanbrengen aan onder andere de factuuromschrijving. Hier kunt u ook de Factuurlay-out instellen die u wilt gebruiken voor de factuur.

Uitleg van de velden

Factuuromschrijving
Omschrijving voor de factuur die gebruikt kan worden op de afdruk wordt initieel gevuld met de projectomschrijving (behalve bij een baliefactuur).
Vanaf versie 1.47 is dit veld van 40 naar 60 karakters vergroot.

Periode
U kunt hier een werkperiode selecteren indien u gebruik maakt van een licentie voor Financieel Plus of Pro of een licentie voor van Projecten Plus. Bij lagere of ontbrekende licenties voor deze modules is de functionaliteit van werkperiodes niet actief; in dat geval wordt hier de financiële periode getoond.

Verzendwijze
Geeft aan of een factuur per Post, E-mail of 'Digitale Brievenbus' dient te worden verzonden.

Verzendadres
Indien verzendwijze E-mail of Digitiale brievenbus is gekozen kan hier het adres worden ingevoerd.
Voor E-mail is het (sinds versie 1.47) mogelijk meerdere adressen op te geven gescheiden door een ';' of ',' (puntkomma of komma).

PDF
Indien aangevinkt zal er bij digitale verzending een PDF van de afdruk worden meegezonden.

XML Ketenstandaard
Indien aangevinkt zal er bij digitale verzending een XML bestand meegezonden worden in het formaat zoals is ingesteld bij Extra Instellingen (AEC\Systeem\GS1 veld 'Exportformaat').

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 20.267.148
 Assortment:  Date: 24-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer