One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Aanmelden kassiers

Introductie

Wanneer u gebruik wilt gaan maken van de functionaliteit van kassierselectie, moeten de gebruikers die als kassier gaan werken de rol Vertegenwoordiger/Representative toegewezen krijgen.

Uitleg

Bij de instelling in het onderhoud van de kassa kunt u aangeven of en hoe u met kassiers wilt werken.

 

U heeft hier de keuze uit de volgende instellingen:

 • Geen 
  De kassa wordt gestart zonder dat er om een kassier wordt gevraagd. De gebruiker welke zich heeft aangemeld
  tijdens het starten van Exact Globe Next wordt in dit geval beschouwd als kassier.
 • Verplicht 
  Bij het starten van de kassa wordt om een kassier gevraagd. Alleen na het ingeven van een geldig kassiernummer wordt de kassa opgestart. Deze kassier blijft de hele sessie actief tenzij er tussentijds van kassier wordt gewisseld.
 • Factuurinvoer
  Na elke bon wordt om een kassier gevraagd


Het aanmelden van de kassier bij het starten van de kassa geschiedt door het Medewerker-ID van de gebruiker in de invoerregel in te geven.
De ingetoetste kassiercode wordt in asterisken (***) weergegeven.

Het is mogelijk om tijdens een kassa sessie van kassier te wisselen, hoewel er op dat moment geen bon actief mag zijn. U kunt op de volgende wijzen van kassier wisselen:

 •  Druk op de toets  <ESC> tot onder in beeld om een kassier wordt gevraagd.
 •  Middels de preset 'Kassier'; u kunt een kassier selecteren uit een lijst met beschikbare kassiers. 
 •  Geef een geldige kassier code in en selecteer vervolgens de preset 'Kassier'.
 •  Middels de preset 'Kassiercode'; de aan de preset gekoppelde kassiercode wordt geselecteerd. 
 •  Gebruik makend van de EAN barcode functionaliteit:

Een EAN-13 barcode beginnend met 250 wordt gezien als een kassier-barcode. Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit moet de instelling 'EAN In-house' in menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, POS] zijn geactiveerd.

Er zijn negen posities beschikbaar voor het kassiernummer, het kassiernummer moet van linksaf worden aangevuld met het cijfer 0 tot de negen posities zijn gevuld.

Voorbeeld:
met barcode 2500012345673 meldt kassier 1234567 zich aan. Deze barcode is als volgt opgebouwd: 

Code 250: Kassier
  Systeem code Kassier code Controle getal
Positie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
voorbeeld 2 5 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 3

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.454.505
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer