One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Afgekeurde incasso's

Introductie

Wanneer u een incasso uitvoert kan het voorkomen dat deze gestorneerd wordt. Dit betekent dat er naast de oorspronkelijke verkoopfactuur twee geldstromen hebben plaatsgevonden. De ontvangst van de incasso en de stornering. Om ervoor te zorgen dat dit correct wordt geregistreerd en u de factuur opnieuw kunt incasseren dient u de storno incasso te verwerken. Via het menupad [Cash Flow, Incasso's, Afgekeurde incasso's] kunt u de gestorneerde incasso's verwerken.

Het scherm bestaat uit twee secties. In de sectie 'Bankafschrift' worden alle niet afgeletterde banktermijnen met een bedrag kleiner dan 0,00 getoond. In de sectie 'Facturen' worden de posten getoond waarvoor een incasso is uitgevoerd. Wanneer een incasso is gestorneerd selecteert u in de sectie 'Bankafschrift' de boeking van de storno. Afhankelijk van de situatie wordt in de sectie 'Facturen' automatisch de factuur geselecteerd waarop de storno betrekking heeft. U dient te controleren of dit de juiste is, waarna u met de knop 'Afgekeurd' de storno incasso kunt verwerken. Het systeem zal alleen automatisch een factuurtermijn selecteren wanneer er een match gemaakt kan worden. Bij het importeren van een gestructureerd MT940 bestanden wordt dit uitgevoerd op basis van de EREF (End-to-end referentie) of MARF (mandaatreferentie) die in het afschrift aanwezig is. Daarnaast dient het bedrag van de factuurtermijn gelijk te zijn aan het bedrag van de banktermijn. Wanneer er meerdere factuurtermijnen worden gevonden die voldoen aan de criteria wordt de factuurtermijn met de laatste factuurdatum voorgesteld. Wanneer er geen match gevonden kan worden wordt er geen factuurtermijn automatisch geselecteerd. In dat geval dient u handmatig de juiste factuurtermijn te selecteren waarna u met de knop 'Afgekeurd' de storno incasso kunt verwerken.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.025.030
 Assortment:  Date: 07-06-2019
 Release: 409  Attachment:
 Disclaimer