One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Welke handterminal instellingen zijn beschikbaar in WMS Lite?

Binnen WMS Lite zijn verschillende handterminal instellingen standaard geconfigureerd. Een aantal zaken kunt u zelf instellen. Dit kunt u uitvoeren via de volgende menupaden:

Dit document beschrijft welke handterminal instellingen beschikbaar en configureerbaar zijn in WMS Lite en welke handterminal instellingen verborgen en voorgeconfigureerd zijn.

Instelling Beschikbaar Niet beschikbaar vooraf ingesteld
       
HT instellingen algemeen      
Beschikbare modules      
  Verkooporderafhandeling X    
  Ontvangstregistratie X    
  Inventarisatie X    
  Artikel / Voorraad overzicht X    
  Alle andere modules   X nee
Algemeen      
  Default picker   X leeg, nvt
  ... Welke waarde tonen   X nooit
  Scanner prefix X    
  Scanner suffix X    
  EAN128 groeps scheider X    
  Velden bevestigen (t/m 408) X    
  Gebruik Code Identifier X    
* Order vrijgeven (412) X    
Artikel      
  Alfanumeriek X    
  Minimum aantal tekens X    
  maximum aantal tekens X    
  Alleen scancode accepteren X    
  Artikel informatie: toon prijs X    
Locatie      
  Alfanumeriek X    
  Minimum aantal tekens X    
  Maximum aantal tekens X    
Batchnummer      
  Alfanumeriek X    
  Minimum aantal tekens X    
  Maximum aantal tekens X    
  Afkappen indien langer X    
Serienummer      
  Alfanumeriek X    
  Minimum aantal tekens X    
  maximum aantal tekens X    
  Afkappen indien langer X    
         
Instellingen orderpicken      
Submenu      
  Order picken X    
  Order verpakken X    
Algemeen      
  Sortering orderlijst instellingen   X ordernummer
  Tonen orderregels   X ja
  Toon gepickte regels   X ja
  Toevoegingen toestaan   X nee
  Verzameld: toevoegen aan   X nvt
  Vrachtgegevens toevoegen X    
  RF: Toon debiteur   X nvt
  Toon voorraad knop   X ja
  Advies verplicht X    
  Scherm lay-out X    
Barcode      
  Scan combinatie X    
  Scheidingsteken X    
  Gebruik EAN128 X    
  Velden bevestigen X    
  Toon barcode samenvatting   X ja
Artikel      
  Artikelcode vullen X    
Orderpicken locatie      
  Standaard waarde X    
  Welke waarde tonen X    
Serie-/batchnummer      
  Welke waarde tonen X    
Aantal      
  Artikel order totaal tonen   X uit
  Standaard aantal X    
  Welke waarde tonen X    
  Minimum aantal X    
  Maximum aantal X    
  Omslagpunt X    
  Omslagpunt batch X    
Order packing      
  Flow orderpacken X    
  Focus naar X    
Orderpacking: Locatie      
  Standaardwaarde X    
  Welke waarde tonen X    
         
Instellingen ontvangsten      
Submenu      
  Ontvangsten X    
  Vrije ontvangst X    
Algemeen      
  Sortering orderlijst instellingen   X ordernummer
  Tonen orderregels   X ja
  Toon gepickte regels   X ja
  Toevoegingen toestaan   X nee
  Standaard referentie X    
  Welke waarde tonen X    
  Gestuurde flow X    
  Scherm lay-out X    
  Terugm. real-time ontv.   X nvt
  Toon voorraad knop   X ja
  Autom. SKU etiket scherm   X nvt
  Gebruik externe SKU nrs   X nvt
  Genereer S/B nummers   X nee
  Autoreceive   X nee
  Invoer: Ontvangstdatum X    
Barcode      
  Scan combinatie X    
  Scheidingsteken X    
  Gebruik EAN128 X    
  Velden bevestigen X    
  Toon barcode samenvatting   X ja
Locatie      
  Standaard waarde X    
  Welke waarde tonen X    
Aantal      
  Alle instellingen X    
Datum registratie      
  Alle instellingen X    
Vrije ontvangsten      
  Alle instellingen X    
Scanner - Activesync      
  Alle instellingen X   nvt
         
Instellingen inventarisatie      
Submenu      
  Gestuurde telling   X  
  Tellingen X    
  Bekijk tellingen X    
  Verwijder tellingen X    
Algemeen      
  Tonen orderregels   X ja
  Toon gepickte regels   X ja
  Toon voorraad knop   X ja
  Focus naar X    
  Scherm lay-out X    
Barcode      
  Alle instellingen X    
Magazijn      
  Alle instellingen X    
Locatie      
  Alle instellingen X    
Artikel      
  Alle instellingen X    
SKU      
  Alle instellingen   X nvt
Aantal      
  Alle instellingen X    
Datum registratie      
  Alle instellingen X    
Active sync      
  Alle instellingen   X nvt
         
Instellingen voorraad info      
Algemeen      
  Scherm lay-out X    
Barcode      
  Gebruik EAN128 X    
  Scan combinatie X    
  Scheidingsteken X    
Magazijn      
  Standaard waarde X    
  Welke waarde tonen? X    
Locatie      
  Standaard waarde X    
  Welke waarde tonen? X    
         
Onderhouden handterminals      
  Orderpicker X    
  Nieuw wachtwoord X    
  Groep X    
  Algemeen X    
  Leveringen X    
  Ontvangstregistratie X    
  Inventarisatie X    
  Instellingen voorraad info X    
         

 

 

Meer informatie

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 24.072.398
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 405  Attachment:
 Disclaimer