One moment please...
 
 
Exact Compact   
 

Release Notes Exact Compact Product Update 422

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 422 ten opzichte van voorgaande releases. Voor dat u een update uitvoert is het belangrijk dat u back-ups maakt van de administraties en dat u de release notes en systeemeisen voor de betreffende product update doorneemt.  

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Compact 422 5
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d
Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen   Nieuwe taxonomie voor de btw-aangifte in 2022 wordt ondersteund De wijzigingen voor 2022 zijn beschikbaar gemaakt in deze product update. DocView.aspx?DocumentID={c8039d21-f0fe-402f-ba3a-865cfcdbe4e8}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Exact Compact wordt Exact Compact+ Vanaf 5 september 2022 beschik je zodra je op de knop Update klikt en de vereenvoudigde wizard doorloopt automatisch over de nieuwste versie van Exact Compact+. DocView.aspx?DocumentID={2f11133b-49ae-4ead-aa7b-32e5d38fe6f3}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Updates voor certificaten voor Digipoort-endpoints Wijzigingen in root-certificaten voor Digipoort-endpoints (oktober en november 2022) DocView.aspx?DocumentID={127cd473-67a8-434c-a2e2-c89ca51ae15c}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Nieuwe taxonomie voor de btw-aangifte in 2023 wordt ondersteund De wijzigingen voor 2023 zijn beschikbaar gemaakt in deze product update. DocView.aspx?DocumentID={3da16a46-bd70-4be0-b060-aedcafba32b2}&NoSubject=1&NoHeader=1
Exact Compact Salaris   Csv-bestand voor pensioenaangifte van piekarbeiders aanmaken Het is nu mogelijk om een csv-bestand aan te maken voor de pensioenaangifte voor piekarbeiders DocView.aspx?DocumentID=%7ba6428091-9f07-4932-a0d3-71506ee00de2%7d&NoSubject=1&NoHeader=1
Exact Compact Salaris   Adres werknemer toevoegen of verwijderen op Jaaraangifte Omdat het niet meer verplicht is om de adresgegevens op de jaaropgave te vermelden is het nu mogelijk om deze weg te laten. DocView.aspx?DocumentID={4b873947-3ea3-4885-80e8-736b12aa2503}&NoSubject=1&NoHeader=1
Exact Compact Salaris   Wijziging algemene keuzebudget reservering component van type 'Budget reservering' Vanaf deze product update is er een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de algemene keuzebudget reservering component van type Budget reservering. DocView.aspx?DocumentID={3836d0f9-1a6b-40aa-8333-339ecccbd177}&NoSubject=1&NoHeader=1
Exact Compact Salaris   Ondersteuning Aof samenloop scenario's Vanaf 1 januari 2022, geldt een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). DocView.aspx?DocumentID={becdf107-fd66-4cb8-8bf8-073f91dc74ac}&NoSubject=1&NoHeader=1
Exact Compact Salaris   Uren loon in de loonstaat toont de verloonde uren Vanaf 2022 komen de uren in de kolom ' Uren loon' overeenkomen met de verloonde uren uit de loonaangifte. DocView.aspx?DocumentID={c5b2f779-17d1-4926-91d2-443722f48a7f}&NoSubject=1&NoHeader=1
Exact Compact Salaris   Nieuwe uursoorten toegevoegd voor de Wet betaald ouderschapsverlof Vanaf 2 augustus 2022 wordt de Wet betaald ouderschapsverlof ingevoerd, in verband hiermee zijn drie nieuwe uursoorten toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={4a5cb811-ca3e-4f5c-be21-49c85ffd594c}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Nieuw signaal 'Aantal contracturen per week is nul, maar indicatie oproepkracht is N' Om de melding L2202 bij de loonaangifte zoveel mogelijk te voorkomen is er een nieuw signaal ingebouwd DocView.aspx?DocumentID={37ef7376-660f-4695-89be-24392f43ad88}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact+ Algemeen Product updater beschikbaar voor Exact Compact+ De product updater voor Exact Compact+ is nu beschikbaar in de bin-map van de Exact Compact installatie directory. DocView.aspx?DocumentID={efc8aee4-3e01-4a50-b1f5-47f1c1cad207}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Algemeen Audit File 3.1 (XAF) verbeterd De opmaak van de XAF-auditfile is geherstructureerd waarbij alle niet-relevante stamgegevens zoals niet-relevante-debiteurgegevens, btw-codes, en dagboeken niet meer worden opgenomen in de gegenereerde bestanden. DocView.aspx?DocumentID={670e30b3-6765-4c34-8db1-5fedca20d87c}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Algemeen Mailsysteem ondersteunt TLS 1.2 verbindingen Voor een verbeterde veiligheid ondersteunt Exact Compact nu TLS 1.2 verbindingen voor het versturen van e-mails via SMTP. DocView.aspx?DocumentID={74bc707d-4e05-487b-976a-830595dddb4c}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Algemeen Bijgewerkt Digipoort-certificaat In navolging van de meest recente ontwikkelingen beschikt Exact Compact nu over het nieuwste stamcertificaat om te kunnen blijven werken met de Digipoort-endpoints. DocView.aspx?DocumentID={c6e18f2c-05f2-4da8-b7b3-70e19855385f}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Exact Compact Factuur Extra omschrijvingen en velden ondersteund voor zelfgedefinieerde stylesheets voor elektronische facturen Het is nu mogelijk om meer gedetailleerde factuuromschrijvingen mee te geven in de kopregel en regels van de factuur. DocView.aspx?DocumentID={574b2e9c-d5c5-4070-8b0e-b41c9c292613}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Exact Compact Factuur Verbeterde xml-tags voor het E-Invoice formaat voor Nederlandse, Belgische, en Duitse debiteuren Voor het standaardiseren van het E-Invoice formaat voor Nederlandse, Belgische, en Duitse debiteuren is er vanaf deze product update een verbetering doorgevoerd met betrekking tot de xml-tags. DocView.aspx?DocumentID={24e76979-f915-4bb9-b118-a6e4b89047e5}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Exact Compact Handel Extra omschrijvingen en velden ondersteund voor zelfgedefinieerde stylesheets voor elektronische facturen Het is nu mogelijk om meer gedetailleerde factuuromschrijvingen mee te geven in de kopregel en regels van de factuur. DocView.aspx?DocumentID={574b2e9c-d5c5-4070-8b0e-b41c9c292613}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Exact Compact Handel Verbeterde xml-tags voor het E-Invoice formaat voor Nederlandse, Belgische, en Duitse debiteuren Voor het standaardiseren van het E-Invoice formaat voor Nederlandse, Belgische, en Duitse debiteuren is er vanaf deze product update een verbetering doorgevoerd met betrekking tot de xml-tags. DocView.aspx?DocumentID={24e76979-f915-4bb9-b118-a6e4b89047e5}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Algemeen PFX-certificaten worden ondersteund voor Digipoort Het is nu mogelijk om PFX-certificaten te selecteren voor het indienen van aangiftes via Digipoort. DocView.aspx?DocumentID={25a7af14-2446-4365-ad1e-b8e142671661}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Algemeen Nieuwe taxonomie voor de btw-aangifte in 2021 wordt ondersteund De wijzigingen voor 2021 zijn beschikbaar gemaakt in deze product update. DocView.aspx?DocumentID={2584a215-2e16-4e65-8690-f333f1c689bd}&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Systeemeisen Exact Compact Een overzicht van de systeemeisen voor de verschillende releases van Exact Compact. DocView.aspx?DocumentID={57097750-c01c-4bfb-b88a-b7bf79b8f2ab}&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Overzicht release notes per release Een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact Compact. https://www.exactsoftware.com/docs/SysHelp.aspx?Release=0&TopicFilter=EC2003&Language=NL&Action=1&noheader=1&nosubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Een update uitvoeren van Exact Compact Meer informatie over het uitvoeren van een update van Exact Compact. DocView.aspx?DocumentID={23b36517-0796-4312-a529-7f7b74f3234d}&noheader=1&nosubject=1
 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.194.037
 Assortment:  Date: 03-01-2023
 Release: 422  Attachment:
 Disclaimer