One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Sales Manual - Invoeren verkooporders

[Sales: Processen, Verkooporders, Invoeren verkooporders]

In Exact Sales bestaat een order uit een kopregel en orderregels. De kopregel bevat de debiteurengegevens. De goederen en de kosten daarvan worden weergegeven in de orderregels. De velden en de mogelijkheid om ze aan te passen, hangen af van uw instellingen in [Sales: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoopinstellingen].

De orderkopregel

Ordernummer
Accepteer het gesuggereerde ordernummer of voer een ander nummer in.

Status
Het statusveld geeft de status van de verkooporder. Voor een nieuwe order is deze status standaard 'ingevoerd'.

Tabblad 'Algemeen'

Kenmerk
Voer een referentie in die u aan de order wilt geven. U kunt dit veld alleen vullen als u het veld 'Wijzig referentie' hebt aangekruist, op het tabblad 'Order' in [Sales: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoopinstellingen]. Deze referentie zal worden gebruikt als omschrijving van de openstaande post.

Extra kenmerken
Als u op deze knop klikt, kunt u drie kenmerken invoeren voor de order.

Debiteur
Voer de debiteur in die de order heeft geplaatst.

Factuurdebiteur
Voer de debiteur in die uiteindelijk de factuur zal ontvangen. U kunt een factuurdebiteur koppelen aan een debiteur in [Finance: Debiteuren, Stamgegevens, Onderhoud debiteuren] op het tabblad 'Invoer'. De factuurdebiteur die is gekoppeld aan de debiteur, zal als standaard worden getoond. U kunt de factuurdebiteur alleen wijzigen als u de optie ''Wijzigen debiteurgegevens' heeft geactiveerd op het tabblad 'Algemeen' in [Sales: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoopinstellingen].  Elke debiteur kan als factuurdebiteur worden gebruikt.

Vertegenwoordiger
Selecteer een vertegenwoordiger die u aan de order wilt koppelen. Als u een vertegenwoordiger hebt gekoppeld aan de debiteur waarvoor u een order invoert, zal deze vertegenwoordiger worden getoond als suggestie. U kunt de vertegenwoordiger alleen wijzigen als u de optie ''Wijzigen debiteurgegevens' heeft geactiveerd op het tabblad 'Algemeen' in [Sales: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoopinstellingen]. Zie Verkoopvertegenwoordigers

Orderdatum
Accepteer de getoonde datum of voer een andere datum in.

Code extra omschrijving
Selecteer de code van een van de extra omschrijvingen die u hebt aangemaakt. Zie Extra omschrijvingen

Tekstcode
Selecteer de code van een van de tekstcodes die u heeft aangemaakt. Zie Algemene tekstcodes

Valuta
Accepteer de valuta die is gekoppeld aan de debiteur of selecteer een andere valuta.

Koers
De koers wordt automatisch gesuggereerd. U kunt suggestie alleen wijzigen als u in uw instellingen hebt aangegeven dat u de koers tijdens het invoeren van de order wilt kunnen wijzigen. U kunt dit doen door het veld 'Wijzig wisselkoers' aan te kruisen op het tabblad 'Verkoop' in [Sales: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoopinstellingen].

Tabblad 'Leveringsgegevens'

Ontvangstdebiteur
Voer hier de debiteur in die de goederen zal ontvangen. U kunt iedere debiteur gebruiken als ontvangstdebiteur. Als u een nieuwe ontvangstdebiteur wilt gebruiken, kunt u die aanmaken in [Finance: Debiteuren, Stamgegevens, Onderhoud debiteuren] in het Finance menu.

Afleverdatum
Voer de afleverdatum van de goederen in. In uw instellingen kunt u aangeven hoeveel dagen u standaard wilt gebruiken tussen het invoeren van de order en het afleveren van de goederen. De hier gesuggereerde datum is de orderdatum plus het aantal dagen dat u heeft ingevuld in 'Levering dagen' op het tabblad 'Order' in [Sales: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoopinstellingen].

Afleverwijze
Selecteer een leveringswijze. Zie Lever-/Bestelwijzen

Afleveradres
Selecteer een afleveradres.

Tabblad 'Voorwaarden'

Betaalwijze
Vul hier de betaalwijze in. Standaard wordt dit veld gevuld met de waarde die staat ingevuld bij de debiteur.

Betalingsconditie
Selecteer een betalingsconditie. U kunt betalingscondities aanmaken in [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Betalingscondities] in het Finance menu.

Banknummer
Selecteer een banknummer wat in het onderhoud van de debiteur op het tablad 'Bankrekeningen' aan de debiteur gekoppeld is.

Kenmerk machtiging
Selecteer de juiste incasso machtiging als er bij de debiteur meerdere mandaten geregistreerd zijn en de betaalwijze op incasso staat.

Percentage factuurkorting
Vul hier het kortingspercentage in. Standaard wordt dit veld gevuld met het kortingspercentage dat staat ingevuld bij de debiteur.

Kostencode
Vul hier de kostencode in. Standaard wordt dit veld gevuld met de kostencode die staat ingevuld bij de debiteur.

Orderkosten
Vul hier de orderkosten in. Indien er een kostencode is ingevuld wordt dit veld gevuld met de van toepassing zijnde orderkosten uit de kostencode.  

BTW-code
Vul hier de BTW-code in behorende bij de orderkosten. Indien er een kostencode is ingevuld wordt dit veld gevuld met de van toepassing zijnde BTW-code uit de kostencode.  

Vrachtkosten
Vul hier de vrachtkosten in. Indien er een kostencode is ingevuld wordt dit veld gevuld met de van toepassing zijnde vrachtkosten uit de kostencode.

BTW-code
Vul hier de BTW-code in behorende bij de vrachtkosten. Indien er een kostencode is ingevuld wordt dit veld gevuld met de van toepassing zijnde BTW-code uit de kostencode.  

Aantal perioden
Wanneer u werkt met periode verdeel kunt u hier aangeven over hoeveel perioden de omzet verdeeld moet worden.

Aanvangjaar periode verdeel
Wanneer u werkt met periode verdeel kunt u hier het beginjaar van de omzetverdeling aangeven.

Aanvangperiode periodeverdeel
Wanneer u werkt met periode verdeel kunt u hier de beginperiode van de omzetverdeling aangeven.

Tabblad 'Notities'

Op het tabblad notities kunt u notities behorende bij de order vastleggen voorzien van een datum, tijd en gebruikers-ID.

Tabblad 'Documenten'

Op dit tabbald kunt u (gescande) documneten koppelen aan de order.

Tabblad 'Totalen'

Op het tabbald totalen worden het tataal van de regels, orderkosten, vrachtkosten en factuurkorting weergegeven in een bedrag ex. BTW, BTW en bedrag incl. BTW.

De ordersubregel(s)

Na dat u de kopregelgegevens hebt ingevoerd, kunt u de regelgegevens vullen door op de knop 'Toevoegen' te klikken. Voor het invoeren van verkooporders geldt dat u zelf kunt kiezen welke velden u standaard in uw invoerscherm ziet. Via de rechtermuisknop krijgt u een overzicht van de reeds aanwezige velden en kunt u eventueel velden toevoegen. Ook de volgorde van de velden kunt u hier bepalen. U krijgt een melding als u velden niet in uw lay-out heeft staan die wel verplicht zijn op basis van uw instellingen. Het veld wordt dan automatisch aan de lay-out toegevoegd. U moet dit veld dan alsnog vullen.
Met de knop 'Toevoegen' kunt u nieuwe orderregels toevoegen.

Regel
Het orderregelnummer

Artikel
Selecteer de artikelcode uit uw artikelbestand

Omschrijving
Hier wordt de omschrijving uit uw artikelbestand getoond. U kunt dit wijzigen.

Gerealiseerd aantal
Hier kunt u het aantal artikelen ingeven. Wanneer de voorraad onvoldoende is zal de kolom 'aantal in backorder' met het tekort ingevuld worden.

Aantal backorder
Als het aantal gerealiseerd niet in voorraad is zal dit veld gevuld worden met het aantal wat tekort is.

Prijs
Dit veld toont de verkoopprijs in van het geselecteerde artikel. De prijs die u heeft ingevoerd in [Sales: Stamgegevens, Onderhoud, Artikelen, Artikelen] op het tabblad 'Verkoop' wordt hier als suggestie getoond. U kunt de verkoopprijs van een artikel alleen wijzigen als u de optie 'Wijzigen artikelgegevens' hebt geactiveerd op het tabblad 'Algemeen' in [Sales: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoopinstellingen].  

Prijslijst
Dit veld wordt ingevuld met de prijslijst die aan de debiteur gekoppeld is. U kunt een andere een prijslijst selecteren. Zie Prijslijsten

Kostenplaats
Selecteer de kostenplaats die u aan de orderregel wilt koppelen. Als suggestie wordt de kostenplaats getoond die u aan de vertegenwoordiger heeft gekoppeld in [Sales: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Vertegenwoordigers]. Als u geen kostenplaats heeft gekoppeld aan de vertegenwoordiger, dan wordt de kostenplaats getoond die u heeft geselecteerd in [Sales: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoopinstellingen] op het tabblad 'Algemeen'. Natuurlijk kunt u deze suggestie wijzigen.

Kostendrager
Selecteer de kostendrager die u wilt koppelen aan deze orderregel. De kostendrager, die hier als suggestie getoond wordt, is afhankelijk van uw instellingen. Als u hebt gekozen voor 'Artikel', dan zal de kostendrager van de artikelgroep worden getoond. Als u hebt gekozen voor 'Tekstregel' dan wordt de kostendrager van de artikelgroep getoond, als u de optie 'Genereer omzetstatistieken voor tekstregels' hebt geactiveerd in [Sales: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoopinstellingen]. Wanneer u deze optie niet hebt aangekruist, dan zal de kostendrager uit de instellingen worden getoond. Natuurlijk kunt u deze suggestie wijzigen.  

Meest gestelde vragen

 


Finance Manual > Sales Order and Invoice > Sales: Processen, Verkooporders invoeren

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 06.843.316
 Assortment:  Date: 21-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer