One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Aangifte Benefits Plaza aanmaken

Introductie

Met de module 'SE0008_PAYBP - Uitwisseling met Benefits Plaza' kunt u via [Salaris, Aangiften, Benefits Plaza] een aangifte bestand aanmaken voor Benefits Plaza. Benefits Plaza is een derde party die als tussenpersoon fungeert tussen werkgevers en verzekeringsbedrijven. Ze verzamelen de gegevens voor de verzekeringsbedrijven en retourneren de bedragen die aan de werknemers betaald dienen te worden.

U dient de aangifte te verzenden nadat de salarisrun voor een bepaalde periode is verwerkt. Het CSV bestand dient dan geupload te worden in het Benefits Plaza portaal.

Het is mogelijk om vanuit het Benefits Plaza portaal een export (in MS Excel formaat) te genereren met de componentcode en het te betalen bedrag. Dit bestand kunt u importeren in Exact Globe Next via de knop 'Import' in menupad [Salaris, Invoer, Boeken].

Voor een correcte aangifte is het van belang dat de namen van de partners en kinderen (op het tabblad 'Familie' bij het onderhoud van de medewerker) op de juiste wijze zijn gevuld. Dit betreft initialen - achternaam (géén voornaam). Tevens dienen de velden in de sectie 'Benefits Plaza op het tabblad 'Verzekeringen specifiek' van de salarisgegevens van de medewerker correct gevuld te zijn.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 24.041.825
 Assortment:  Date: 06-09-2019
 Release: 406  Attachment:
 Disclaimer