One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Activa - Revisie levensduur

[Activa: Management, Revisie levensduur]

Om de levensduur te wijzigen kan de functionaliteit revisie levensduur worden gebruikt. Onderstaand staat beschreven wat de velden inhouden. Deze functionaliteit kunt u bereiken via [Activa: Management, Revisie levensduur]. Gebruik maken van deze functionaliteit hangt af van de lokale wetgeving.
Vanaf versie 7.22: Bij revisie levensduur wordt gecontroleerd of de datum van de revisie niet ligt voor de laatste afschrijving. Is dat het geval dan zullen de afschrijvingen die na de datum van levensduur revisie liggen ongedaag gemaakt moeten worden voordat de revisie uitgevoerd kan worden.
Ook wordt er gecontroleerd of nog afgeschreven moet worden tot de revisie datum. Zijn er nog niet afgeschreven perioden dan zullen met de revisie ook de tussenliggende afschrijvingen (tegen de oude waarden) automatisch aangemaakt worden.
Opmerking: Het ongedaan maken van afschrijvingen kan niet verder terug in de tijd dan tot de laatste herwaardering, hergroepering of revisie van levensduur. 

Criteria tabblad
Op het tabblad criteria kunnen alle standaard velden worden ingegeven die in Exact Financials Enterprise worden gebruikt.

Omschrijving
Geef hier de omschrijving in van de revisie.

Nieuwe levensduur (Jaren)
Vul hier de gewenste nieuwe levensduur in jaren in voor het desbetreffende activum.

Nieuwe levensduur (Perioden)
Vul hier het gewenste aantal perioden in voor het desbetreffende activum.

Inhaalafschrijving
Mocht u gebruik willen maken van een inhaalafschrijving dan dient u deze optie aan te vinken. De inhaalafschrijving genereert een correctieboeking voor de te hoge of te lage afschrijving. Onderstaande velden zijn enkel beschikbaar als wordt gekozen voor een inhaalafschrijving.

Datum
Vul hier de ingangsdatum van de revisie levensduur in. Deze datum mag niet voor de laatste activum mutatie (afschrijving) liggen. Als dit toch gewenst is dan dienen de afschrijvingen die na deze datum liggen ongedaan gemaakt worden voordat de revisie levensduur uitgevoerd kan worden.

Dagboeknummer: Afschrijving
Hier kunt u het gewenste dagboek ingeven waarop de inhaalafschrijving wordt geboekt.

Hogere afschrijving
Als u een hogere afschrijving heeft gerealiseerd dan de afschrijving die volgens de nieuwe levensduur zou moeten zijn gerealiseerd dan zijn er twee opties om dit te corrigeren. Selecteer 'Extra afschrijving' om direct de correctieboeking te laten genereren. Selecteer 'Einde looptijd' om deze boeking aan het eind van de levensduur van het activum te corrigeren.

Lagere afschrijving
Als u een lagere afschrijving heeft gerealiseerd dan de afschrijving die volgens de nieuwe levensduur zou moeten zijn gerealiseerd dan zijn er twee opties om dit te corrigeren. Selecteer 'Extra afschrijving' om direct de correctieboeking te laten genereren. Selecteer 'Einde looptijd' om deze boeking aan het eind van de levensduur van het activum te corrigeren

Proef
Wanneer u deze optie aanvinkt zal geen boeking aangemaakt worden of een status gewijzigd worden. Er wordt een proefverwerking uitgevoerd waarna de pro forma boekingen op een tabblad 'Afschrijvingsmutatie' getoond worden.

Boekingsverslag
Vink deze optie aan om een boekingsverslag te printen. U kunt het boekingsverslag vanuit het resultaatscherm (na journaliseren) direct afdrukken of exporteren of later opvragen via de boekingsverslagen.

 


Exact Financials Enterprise > Activa > Revisie levensduur

 

      

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 24.557.363
 Assortment:  Date: 02-01-2018
 Release:  Attachment:
 Disclaimer