One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Kwaliteitsmanagement gegevens bij het onderhoud van de magazijnen

Introductie

Wanneer u werkt met Kwaliteitsmanagement beschikt u bij het aanmaken en onderhouden van de magazijnen [Voorraad, Magazijnbeheer, Magazijnen] over de knop 'Kwaliteitsmanagement'. Deze knop opent een apart scherm waarin u kunt aangeven welk type het magazijn betreft.

 

Uitleg van de velden

Type
Er dienen drie typen magazijnen te worden aangemaakt:

  • Kwaliteitsinspectie: kwaliteitsmanagementartikelen worden bij ontvangst opgeslagen in het kwaliteitsinspectiemagazijn. Het kwaliteitsinspectiemagazijn moet worden geblokkeerd.
  • Normaal: het normale magazijn is het magazijn dat is gekoppeld aan de inkoop- of productieorder Wanneer de artikelen zijn getest en voldoen aan de specifi caties, worden de artikelen overgedragen van het kwaliteitsinspectiemagazijn naar het normale magazijn.
  • Afkeur: wanneer de geteste artikelen niet voldoen aan de specifi caties, worden de artikelen overgedragen naar het afkeurmagazijn. Voor artikelen in het afkeurmagazijn moet worden beslist wat er moet gebeuren. De artikelen kunnen opnieuw worden getest of worden teruggestuurd naar de leverancier.

Standaardmagazijn kwaliteitsinspectie
Dit veld is alleen beschikbaar wanneer voor het type magazijn de optie 'normaal' is geselecteerd. Dit is het magazijn dat wordt gebruikt voor de kwaliteitsinspectie
van de voorraad. Wanneer een steekproef nodig is, worden de goederen overgedragen naar dit kwaliteitsinspectiemagazijn, op basis van het normale magazijn van de inkoop- of productieorder.

Standaardlocatie kwaliteitsinspectie
Dit veld is alleen beschikbaar wanneer het veld 'Standaardmagazijn kwaliteitsinspectie' is ingevuld. Wanneer de goederen voor een test worden overgedragen naar het kwaliteitsinspectiemagazijn, wordt deze magazijnlocatie gebruikt.

Standaard gebruiksbeslissing OK
Dit veld is beschikbaar (en verplicht) wanneer voor het type magazijn de optie 'kwaliteitsinspectie' of 'afkeur' is geselecteerd. Het bevat de standaard gebruiksbeslissing die
wordt toegepast wanneer alle verplichte testresultaten van een steekproef voldoen aan de specificaties. Alleen steekproefregels van het type 'waarde', 'berekend', 'logisch' of 'tekst' kunnen al dan niet aan de
specificaties voldoen.

Standaard gebruiksbeslissing NOK
Dit veld is beschikbaar (en verplicht ) wanneer voor het type magazijn de optie 'kwaliteitsinspectie' of 'afkeur' is geselecteerd. Het bevat de standaard gebruiksbeslissing die wordt toegepast wanneer niet alle verplichte testresultaten van een steekproef voldoen aan de specificaties. Alleen steekproefregels van het type 'waarde', 'berekend', 'logisch' of 'tekst' kunnen al dan niet aan de specificaties voldoen.
 

Gerelateerde onderwerpen


 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.243.028
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer