One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Instellingen - Financieel

Systeem

De module Boekingen Financieel kent de volgende systeeminstelingen:

WKA-blokkade doorvoeren als crediteur geblokkeerd is
Deze instelling wordt gebruikt bij het boeken van een inkoopfactuur voor onderaannemers. U kunt kiezen uit de volgende opties:
Altijd - De factuur wordt altijd voor betaling geblokkeerd als de WKA verklaring op uiterste betaaldatum niet meer geldig is.
Vragen - Toont de vraag Crediteur is al geblokkeerd voor betaling. Wilt u deze inkoopfactuur ook blokkeren? als de WKA verklaring op uiterste betaaldatum niet meer geldig is.
Nooit - De factuur wordt niet voor betaling geblokkeerd als de WKA verklaring op uiterste betaaldatum niet meer geldig is.

Deze instelling heeft geen werking als de inkoopfactuur gekoppeld word aan een factuurregister, omdat in dat geval de factuur sowieso geblokkeerd is, voordat het geheel goedgekeurd is.

Multiselect inkoopfactuurstatus aanpassen
Met deze instelling kunt u aangeven of in het lijstscherm van Accorderen inkoopfacturen in selectiemode het verkort venster voor Inkoopfactuurstatus aanpassen getoond moet worden. In dit venster kan u van alle geselecteerde inkoopfacturen in één keer de status aanpassen. Het verkort venster toont geen informatie van de individuele inkoopfacturen.

Inkoopfacturen per accordeur tonen bij gedelegeerden
Deze checkbox zorgt ervoor dat bij gedelegeerden facturen per accordeur getoond worden. Hiermee kan het voorkomen dat facturen meerdere keren in het grid getoond worden, voor verschillende medewerkers.

Voor meer relevante systeeminstellingen voor Boekingen Financieel zie Instellingen - AEC tabblad Financieel.

Gebruiker

De module Boekingen Financieel kent de volgende gebruikersinstelingen:

Controleren op te accorderen inkoopfacturen bij opstarten
Met deze instelling verschijnt er bij het opstarten van Exact AEC een melding als er nog te accorderen inkoopfacturen voor u zijn. Voor meer informatie over dit onderwerp zie document 25.749.500.

Factuurdatum van de voorgaande factuur overnemen bij toevoegen
Deze instelling neemt de factuurdatum bij invoer van een inkoopfactuur over van de voorgaande uit deze sessie.

Contractenscherm automatisch openen na invoeren van crediteur
Deze instelling zorgt dat het selectievenster van inkoopcontracten automatisch verschijnt bij invoer van een nieuwe inkoopfactuur voor een crediteur met openstaande inkoopcontracten.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: Configuration  Document ID: 26.057.141
 Assortment:  Date: 24-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer