One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Product Update 420/421/422: SEPA PAIN formaat ondersteund voor Groot Brittannië

Er zijn wijzigingen doorgevoerd in Exact Globe Next om er voor te zorgen dat de gegevens van de filiaalcode en het relatienummer van de crediteur correct wordt opgenomen in het xml-bestand van het betaalbestand. 

Deze verbetering is van toepassing op alle SEPA-ondersteunde wetgevingen en heeft betrekking op crediteuren in Groot Brittannië.

Het volgende is aangepast:

Onderhoud betaalmiddel

Voor SEPA-betalingen  wordt nu het nieuwe bestand GBSCT.xsl gebruikt. Dit bestand is standaard geselecteerd bij het veld SCT bestandnaam in de sectie SEPA betaalopdrachten op het tabblad Instellingen van het betaalmiddel.

Xml-bestand

Omdat een groot deel van de crediteuren in Groot Brittannië geen IBAN informatie heeft wordt de BBAN informatie gebruikt. De BBAN informatie die is opgenomen in het xml-bestand bevat de filiaalcode (sort code) en het relatienummer in de CdtrAgt en CdtrAcct tags


Dezelfde logica is van toepassing op banken in andere SEPA-landen wanneer de betaling betrekking heeft op crediteuren in Groot Brittannië. Houd er rekening mee dat de valuta van de transactie geen EUR betreft en dat de IBAN informatie niet aanwezig is.

Verder wordt het niet-gestructureerde adres gebruikt in het xml-bestand wanneer de bestandsnaam GBSCT.xsl of NLSCT.xsl is geselecteerd bij het betaalmiddel

De verbeteringen zijn tevens van toepassing op de volgende bestandsnamen:

  • NLSCT.xsl
  • DESCT.xsl
  • BESCT.xsl
  • ATSCT.xsl
  • CHSCT.xsl

Houd er rekening mee dat de CHSCT.xsl bestandsnaam alléén van toepassing is op niet-EURO buitenlandse betalingen.

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes detail
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.103.190
 Assortment:  Date: 10-05-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer