One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Automatisch afletteren openstaande posten

[Finance: Bankieren, Bankafschriften, Automatisch boeken]

Introductie

Maak gebruik van [Finance: Bankieren, Bankafschriften, Automatisch boeken] om uw openstaande posten automatisch af te letteren.

Voor afschriften in de formaten SEPA camt.053 en MT940 structured waarin incasso opdrachten worden teruggemeld wordt gebruik gemaakt van End-to-End ID.

Vervolgens wordt afgeletterd op:  

  • Debiteur-factuurnummer uit het betalingskenmerk (= gestructureerde mededeling) en het bedrag
  • Debiteur-factuurnummer uit het betalingskenmerk (16 posities evt. met scheidingstekens (<spatie> of '.' of '/') uit de opmerking in de afschriftregel en het bedrag
  • Debiteur-factuurnummer gevonden opv bankrekening, postcode of nummers uit de mededeling van de afschriftregel en het bedrag
  • Als bovenstaande niet gevonden wordt zoeken we naar de combinatie factuurnummer en bedrag (nieuw in 7.21)
  • Als bovenstaande niet gevonden wordt gezocht op combinatie debiteur en bedrag

Afhankelijk van de instelling 'Maximum: Betalingsverschil' kunnen posten met een afwijkend bedrag toch afgeletterd worden.

Indien de combinatie debiteur/crediteur en boekstuknummer bestaat maar het bedrag klopt niet, dient u de koppeling met de voorgestelde openstaande post bevestigen.

Indien er een combinatie is gevonden die 'lijkt' op een openstaande post, kunt u de afschriftregel aan die betreffende openstaande post laten koppelen.

Het kan ook voorkomen dat in een afschrift regels voorkomen van betalingen/ontvangsten waarvoor geen openstaande post bestaat. Deze zogenaamde 'overige' posten kunnen automatisch verwerkt worden middels de functionaliteit van het 'automatisch boeken van overige posten'. Hiermee kunt u middels een scenarioboeking een post op een vooraf gedefinieerde manier verwerken.

Met de introductie van SEPA hebben de banken ook hun afschriftformaat van MT940 moeten aanpassen. Dit heeft geleid tot het formaat MT940 structured. Vanaf versie 7.10.08 kan Exact Financials Enterprise dit formaat inlezen en afletteren o.b.v de gestructureerde informatie die in TAG :86 wordt meegegeven.
Meer informatie omtrent de gebruikte velden in deze tag kunt u opvragen bij uw bank.

Gerelateerde onderwerpen


Exact Financials Enterprise > Finance > Electronic banking > Onderhoud banken


     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 23.935.713
 Assortment:  Date: 13-09-2016
 Release:  Attachment:
 Disclaimer