One moment please...
 

De Software Development Kit (SDK) van Exact Synergy Enterprise maakt het mogelijk om oplossingen te ontwerpen welke werken in combinatie met Exact Synergy Enterprise. De mogelijkheden met SDK zijn:

1.  Het uitbreiden van bestaande functionaliteit van Exact Synergy Enterprise. Voorbeelden zijn:
      a. Het presenteren van extra informatie op een onderhoudspagina of een zoekpagina.
      b. Het presenteren van extra informatie in de werkbalk of  in de module sectie en extra velden toevoegen in het linker menu bij Mijn werk, Aanmaken & zoeken. Dit wordt vervolgens ook bij de voorkeuren getoond.
      c. Het presenteren van extra informatie op de startpagina met nieuwe web onderdelen.
2.  Het uitbreiden van de functionaliteit van Exact Synergy Enterprise met nieuwe modules, nieuwe onderhoudspagina's, zoekpagina's of overzichten.
3.  Het database model uitbreiden van Exact Synergy Enterprise om extra informatie op te slaan.
4.  Het uitbreiden of ontwerpen van logica om ervoor te zorgen dat de (extra) informatie correct wordt bewaard.
5.  Het uitwisselen van gegevens met producten van een derde partij. Op deze manier kunt u de gegevens synchroniseren zodat ze niet twee keer ingevoerd hoeven te worden.

De rol Activeren add-on oplossingen zal het SDK in het algemeen activeren. Het zal de visuele kant presenteren aan de gebruikers welke zijn toegewezen aan deze rol.

Gebruikers waaraan de rol ‘Activeren add-on oplossingen’ is toegewezen kunnen:

Gebruikers met de rol ‘Activeren add-on oplossingen’ zullen de add-on oplossingen in Exact Synergy Enterprise kunnen zien. De rol zal ervoor zorgen dat punten 1a, 1b en 2 worden geactiveerd.

Opmerking1: Ondanks dat de rol ‘Activeren add-on oplossingen’ de oplossing zichtbaar maakt, is het mogelijk dat de gebruiker met de rol deze niet kan zien. Dit is afhankelijk van de logica in de oplossing.
Opmerking2
: Wanneer een gebruiker is toegewezen aan de rol ‘Activeren add-on oplossingen’ dan zullen de punten 1c, 3, 4 en 5 worden ingeschakeld en uitgevoerd. De rol zal alleen oplossingen tonen welke beginnen met het bestand custom.solution.xml.

De rol ‘Activeren add-on oplossingen’ kan worden toegewezen aan:

De rol ‘Activeren add-on oplossingen’ kan alleen worden toegewezen aan gebruikers welke al zijn toegewezen aan één van de volgende rollen:

·         Employee Self Service rol

·         CRM rol

·         Professionele rol

Door de rol ‘Activeren add-on oplossingen’ toe te wijzen aan een gebruiker zal het aantal gebruikte rollen toenemen. Er kunnen niet meer rollen worden toegewezen dan er aanwezig zijn in de licentie. Ook het toewijzen van deze rol aan een gebruiker met de Professionele rol zal leiden tot een toename van het aantal gebruikte 'Activeren add-on oplossingen' rollen.

Een vereiste voor de rol ‘Activeren add-on oplossingen’ is:

1.    Exact Synergy Enterprise

2.    Waarde toevoegen middels een add-on oplossing