One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Instellingen - Calculaties Basis

Systeem

Bereken Arbeid - Norm is bepalend

Bij de calculatieregels is een arbeidsnorm en de arbeidsuren vastgelegd. Deze instelling geeft aan dat bij berekeningen arbeidsbedragen de norm als uitgangspunt genomen worden. Als men Norm is bepalend uitvinkt worden de arbeidsuren die 2 decimalen afgerond zijn als uitgangspunt genomen.
Deze instelling geldt als standaardwaarde voor het aanmaken van nieuwe calculaties. In de eigenschappen van een calculatie kan men indien nodig van deze instelling afwijken.

Gebruiker

Algemeen - Automatisch codes genereren

Nieuwe calculatie: Deze instelling zorgt ervoor dat een nieuwe calculatie automatisch een code toegekend krijgt. Dit is een volgnummer binnen het project. U kunt hierbij aangeven of de code aangevuld moet worden met voorloopnullen tot een lengte van 8 karakters.
Deze instelling zorgt dat een nieuwe calculatieregel automatisch een CalcCode toegekend krijgt gebaseerd op de CalcCode van de regel van waaruit de nieuwe regel aangemaakt is opgehoogd met 1.

Algemeen - Automatisch opslaan

Tijdens het calculeren kunt u ervoor zorgen dat de gemaakte wijzigingen automatisch vastgelegd worden in de database. U heeft de volgende keuzes.
Niet gebruiken - De calculatie wordt niet automatisch opgeslagen.
Opslaan zonder vraag - De calculatie wordt geheel automatisch tijdens het calculeren opgeslagen.
Om bevestiging vragen - Er verschijnt een vraagstelling voordat het systeem de calculatie automatisch gaat opslaan.

Automatisch opslaan - Interval in minuten

Voor het automatisch opslaan kunt u een interval instellen om hoeveel minuten het uitgevoerd moeten worden. Het kan zijn dat de interval iets langer duurt dan ingesteld, omdat het systeem wacht met automatisch opslaan zolang u wijzigingen aan individuele onderdelen nog niet afgerond heeft. Het gaat hier om wijzigingen aan een regel, receptregel of uittrekstaat.

Calculatie eigenschappen

Staartregels berekenen bij openen: Bij het openen van de eigenschappen worden de staartregels berekend.
Staartregels automatisch doorrekenen: Bij elke mutatie worden de staartregels berekend. 

Kleuren

Voor de aangegeven onderdelen van een calculatie kunnen hier de kleuren gekozen worden. Met de knop 'Standaard' worden deze kleuren weer hersteld.

Kopiëren middelen

Algemeen

Automatisch regelcode ophogen: Bij het kopiëren worden de regelcodes automatisch opgehoogd.

Hoofdstuk/Paragraaf overnemen uit 

  • Calculaties
  • Middelen
  • Handmatig

Voorkeuren zoeken

Dit is een algemene instelling voor het zoeken naar middelen, met het vinkje aan zoekt u hoofdlettergevoelig. 

Standaard zoekargument bij 'Arbeid' geeft het veld aan waarop initieel gezocht kan worden wanneer de hoofdgroep Arbeid is.

Standaard zoekargument bij 'Overige middelen' geeft het veld aan waarop initieel gezocht kan worden wanneer de hoofdgroep Overige middelen is.

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 26.057.614
 Assortment:  Date: 23-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer