One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Relatie typen aanmaken en onderhouden

Introductie

U kunt met de module E-Variant in het onderhoud van een variant het variant artikel selecteren en op de grafische knop 'Invoegen' klikken. 

Indien u nog geen variant structuur heeft aangemaakt voor een artikel komt u ook in dit scherm terecht als u op de variant knop klikt in het artikel onderhoud of vanuit [Productie, Inrichting, Variant] op de knop 'Openen' klikt. 

Met relatie typen kunt u aangeven welke artikelen in een variant structuur verplicht of optioneel zijn. U kunt in dit scherm nieuwe relatie typen aanmaken of bestaande relatie typen wijzigen. Tevens kunt u een relatie type selecteren om deze te gebruiken in de variant structuur.

Uitleg van de velden

In het onderstaande scherm kunt u desgewenst de kolommen aanpassen zodat u direct de gewenste informatie ziet.

Onderin dit scherm heeft u de volgende knoppen:

Selecteren
Met deze knop kunt u één of meerdere relatie typen selecteren. Deze worden dan toegevoegd aan de variant structuur.

Bewerken
Met deze knop kunt u het type en de omschrijving van het relatietype wijzigen. Het is niet mogelijk om de code te wijzigen.

Nieuw
Met deze knop kunt u een nieuw relatie type aanmaken.

Groep
Alle relatie typen moeten worden voorzien van een code die u zelf definieert. Hier kunt u de code ingeven. De code dient te bestaan uit nummers en niet uit letters.

Omschrijving
In dit veld kunt u een omschrijving van uw relatie type ingeven. Hier mee kunt u dit specifieke relatie type snel herkennen bij het zoeken.

Type
Hier kunt u het type ingeven. U heeft een vijftal mogelijkheden:

 • Verplicht
  Dit type houdt in dat dit artikel of conditie altijd verplicht is bij de verkoop van dit artikel.
 • Eén Van Meerdere
  Dit type houdt in dat er één artikel of conditie moet worden gebruikt. Er kunnen dus niet meerdere artikelen of condities worden gebruikt.
 • Tenminste Eén
  Dit type houdt in dat er minimaal één artikel of conditie moet worden gebruikt, maar er kunnen ook meerdere artikelen of condities worden gebruikt.
 • Eén of geen
  Dit type houdt in dat er één artikel of conditie moet worden gebruikt of geen artikel of conditie.
 • Optioneel
  Dit type houdt in dat het een keuze is welke artikelen of condities er worden gebruikt. Dit kan dus ook geen enkel artikel of condities zijn.

Bewaren
Met deze knop bewaart u de gegevens bewaren. Nadat de gegevens zijn bewaart sluit het scherm automatisch.

Annuleren
Met deze knop sluit het scherm en worden de gegevens niet bewaard.

Verwijderen
Met deze knop kunt u een relatie type verwijderen. Er wordt een controle uitgevoerd om te kijken of dit relatie type in een variant structuur is gebruikt. Is dit het geval dan kan het relatie type niet verwijderd worden. U krijgt dan de volgende melding:

Sluiten
Met deze knop sluit u het scherm.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 05.766.383
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer