One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

SEPA en Exact Financials

Introductie

De introductie van SEPA betekent dat de aanlevering van betaalopdrachten en incasso-opdrachten aan banken wijzigt. De opzet en inhoud van bestanden met Europese overboekingen en Europese incasso’s hebben een ander formaat dan de huidige aanleverstandaarden. Ze bevatten ook andere gegevens. Alle financiële instellingen in de SEPA landen gaan dezelfde bestandsformaten gebruiken. Deze zijn gebaseerd op de ISO 20022 standaard. Dit betekent dat alle bedrijven in Nederland hun systemen geschikt moeten maken voor SEPA betalingen. Anders kunnen ze geen Europese overboekingen en incasso’s doen na 1 februari 2014.

Daarom heeft de Betaalvereniging Nederland Implementatierichtlijnen voor Nederland opgesteld. Hierin staan ook afspraken om de overgang van Nederlandse betaalproducten naar Europese betaalproducten makkelijker te maken. Met deze richtlijnen hebben bedrijven in Nederland de basisinformatie om hun systemen hiervoor geschikt te maken.

De banken bieden aanvullend de interpretaties van de implementatierichtlijnen die door de Betaalvereniging Nederland zijn opgesteld:

 

Van BBAN (basic bank account number) naar IBAN (international bank account number)

Om SEPA betaalopdrachten en incasso-opdrachten te kunnen aanbieden dienen de bankrekeningen van uw relaties te zijn vastgelegd middels een IBAN. Sommige banken stellen het vastleggen van de BIC-code als tweede eis voor het verrichten van SEPA opdrachten. In de loop van 2013 zullen alle banken deze laatste eis laten vallen en zal alleen de IBAN noodzakelijk zijn om een SEPA-opdracht te kunnen verrichten. Voor internationaal betalingsverkeer buiten de Euro-zone is nog steeds een toevoeging van de BIC-code (de voormalige SWIFT-code) een vereiste. In Exact Financials versie 3.5 en Exact Financials versie 7 kunt u IBAN's en BIC-codes in uw adminstratie vastleggen. Tevens bieden beide versies de mogelijkheid om gebruik te maken van de IBAN BIC service tool; waarbij u al uw BBAN's exporteert, converteert middels www.ibanbicservice.nl om deze tot slot weer te importeren. Zie [Bankrekeningen exporteren/importeren].

 

  Exact Financials 3.5 NL  Exact Financials 3.5 BE   Exact Financials 7 NL  Exact Financials 7 BE 
Vastleggen IBAN & BIC Beschikbaar   Beschikbaar  Beschikbaar Beschikbaar
BBAN/IBAN conversie Beschikbaar: 3.54.1  Beschikbaar 3.54.1 Beschikbaar: 7.01.11 Beschikbaar: 7.01.11
Loslaten verplicht meegeven BIC code (Rulebook v7) Beschikbaar: 3.55.7 Beschikbaar: 3.55.7 Beschikbaar: 7.10.18 Beschikbaar: 7.10.18
         
Additionele features / gebruikersvriendelijkheden *        
Blokkeren bankrekeningtypen (BBAN) voor zoekschermen Niet van toepassing Niet van toepassing Beschikbaar: 7.10.04 Beschikbaar: 7.10.04
Zoekschermen bankrekening: waarde "bevat" blijft per gebruiker bewaard Niet van toepassing  Niet van toepassing Beschikbaar: 7.10.05  Beschikbaar: 7.10.05
Verwijderen (bulk) stamgegevens: machtigingen Niet van toepassing Niet van toepassing Beschikbaar: 7.10.06 Beschikbaar: 7.10.06
Mandaat kenmerk: voordefiniëren standaard codering  Niet van toepassing  Niet van toepassing Beschikbaar: 7.10.08 Beschikbaar: 7.10.08
Exporteren XML-bestanden middels SAX parser (schaalbaarheid) Niet van toepassing Niet van toepassing Beschikbaar: 7.10.08 Beschikbaar: 7.10.08
Onderhouden BIC-codes Niet van toepassing Niet van toepassing Beschikbaar: 7.10.12 Beschikbaar: 7.10.12
Importeren XML-bestanden middels SAX-parser (schaalbaarheid) Niet van toepassing  Niet van toepassing Beschikbaar: 7.10.14 Beschikbaar: 7.10.14

 

Addenda Formaten

SEPA-incasso addendum (incasso)

Voorheen werden binnenlandse incasso's verricht middels het Clieop03 (Nederland) en Lay-out 128 (Belgie) formaat. Het aanleveren van SEPA-overboekingen in een batch gebeurt in een nieuw bestandsformaat. Jaarlijks worden wijzigingen in het bestandsformaat doorgevoerd. De banken ondersteunen normaal gesproken de laatste twee uitgegeven versies. Exact Financials ondersteunt zowel Sepa Direct Debet's van het type CORE en het type B2B.

 Land:   Vanaf: Exact Financials 3.5 Exact Financials 7
SDD: PAIN008.001.02 Rulebook v8 BE/NL01-11-2015Beschikbaar: geen wijzigingen t.o.v. v7Beschikbaar: geen wijzigingen t.o.v. v7
SDD: PAIN008.001.02 Rulebook v7 BE/NL  01-02-2014  Beschikbaar: 3.55.7 Beschikbaar: 7.10.18
SDD: PAIN008.001.02 Rulebook v6 BE/NL 01-02-2013  Beschikbaar: 3.54.x Beschikbaar: 7.02.10

De volgende functionaliteiten zijn toegevoegd in de loop van de tijd:

 Exact Financials 3.5 NL Exact Financials 3.5 BE  Exact Financials 7 NL  Exact Financials 7 BE 
Verrijken bestaande Machtingen EDIS/consultancy EDIS/consultancy   EDIS/consultancy EDIS/consultancy
Vastleggen/wijzigen van Machtingen Beschikbaar  Beschikbaar  Beschikbaar Beschikbaar
SDD: B2B Niet beschikbaar  Niet beschikbaar  Beschikbaar: 7.10.12 Beschikbaar: 7.10.12
Meerdere machtigingen per debiteur Niet beschikbaar Niet beschikbaar  Beschikbaar: 7.11.09    Beschikbaar: 7.11.09
Aanmaken machtigingsdocumenten Niet beschikbaar  Niet beschikbaar  Nader te bepalen op lange termijn Nader te bepalen op lange termijn
Prenotificatie op factuur Beschikbaar: 3.55  Beschikbaar: 3.55  Beschikbaar: 7.10.06 Beschikbaar: 7.10.06
Afhandeling R-berichten (basis): storneringen Beschikbaar: 3.55.1 Niet beschikbaar Beschikbaar: 7.10.09 Nader in te plannen

Afhandeling R-berichten (extented): redencodes

Niet beschikbaar Niet beschikbaar  Beschikbaar: 7.10.20 Beschikbaar: 7.10.20

 LET OP: Nieuwe regels incasso vanaf 20 november 2016

SEPA-overboeking addendum (betalingen)

Voorheen werden binnenlandse betalingen verricht middels het Clieop03 (Nederland) en Lay-out 128 (Belgie) formaat. Het aanleveren van SEPA-overboekingen in een batch gebeurt in een nieuw bestandsformaat. Jaarlijks worden wijzigingen in het bestandsformaat doorgevoerd. De banken ondersteunen normaal gesproken de laatste twee uitgegeven versies. SEPA staat voor "Single Euro Payments Area". Het aanleveren van "non SEPA-overboekingen" (cross border payments buiten de euro-zone) vindt plaats (evenals voorheen) middels het BTL91 (Nederland) en layout 128 (België) formaat. In België kunnen (naast layout 128) cross-border payments buiten de euro-zone ook middels een SCT worden aangeboden. Voor Nederland zal voor de komende jaren BTL91 worden vervangen door non-SEPA Generic Payments Files.

 Exact Financials 3.5 NL Exact Financials 3.5 BE  Exact Financials 7 NL  Exact Financials 7 BE 
SCT: PAIN001.001.03 Rulebook v8Beschikbaar: geen wijzigingen t.o.v. v7Beschikbaar: geen wijzigingen t.o.v. v7Beschikbaar: geen wijzigingen t.o.v. v7Beschikbaar: geen wijzigingen t.o.v. v7
SCT: PAIN001.001.03 Rulebook v7 Beschikbaar: 3.55.7 Beschikbaar: 3.55.7  Beschikbaar: 7.10.18 Beschikbaar: 7.10.18
SCT: PAIN001.001.03 Rulebook v6 Beschikbaar: 3.54.4  Beschikbaar: 3.54.2  Beschikbaar: 7.02.10 Beschikbaar: 7.02.09

De volgende buitenlandse cross border formaten zijn SEPA-compliant gemaakt:

 Land Vanaf: Exact Financials 3.5 Exact Financials 7
non-SEPA: Generic Payment Files: Rabobank / INGNL Niet van toepassing 

Beschikbaar: 7.25.00 

non-SEPA: Generic Payment Files

BE

01-02-2014 Niet van toepassing Beschikbaar: 7.20.00
Lay-out 128 buitenland BE 01-02-2013 Beschikbaar: 3.55.1 Beschikbaar: 7.10.09
BTL91  NL 01-02-2013  Beschikbaar: 3.55.1 Beschikbaar: 7.10.08

 

SEPA-betaalproducten addendum (dagafschriften)

Voor SEPA-betaalproducten wordt ook een nieuw rapportageformaat geïntroduceerd: CAMT053. Het CAMT053-rapportageformaat bevat gedetailleerde informatie over SEPA-transacties. Raadpleeg het addendum van Exact Financials. U bent niet verplicht om over te gaan op het nieuwe rapportageformaat. Alle banken blijven het gebruik van MT940 of GMU02 ondersteunen. De bestaande MT940 formaten wijzigen echter op een aantal punten. Deze wijzigingen kunnen per bank verschillen.

 Land   Vanaf: Exact Financials 3.5 Exact Financials 7
Camt.053 (SEPA dagafschrift)  BE/NL 01-02-2014 Beschikbaar: 3.55 Beschikbaar: 7.03.17
Camt.054 (specificatie IBAN Acceptgiro)  NL - Niet van toepassing Nader te bepalen
Camt.005 (annulering) - - Niet van toepassing Nader te bepalen
PAIN.002 (afkeuring) - Niet van toepassing Nader te bepalen
PAIN.007 (herstelincasso) - - Niet van toepassing Nader te bepalen
         
CODA 2.3 BE - Beschikbaar: 3.54.x Beschikbaar: 7.00.x
GMU01/GMU02 NL - Beschikbaar: 3.54.8 Beschikbaar: 7.03.16
MT940 unstructured NL - Beschikbaar: 3.54.8 Beschikbaar: 7.03.16
MT940 structured tag 86 NL  - Niet van toepassing Beschikbaar: 7.10.08 
 

SEPA Acceptgiro's

Vanaf 1 juli 2013 zullen de banken de mogelijkheid bieden om IBAN-Acceptgiro's te verwerken. Per 1 februari 2014 zullen de "oude"-Acceptgiro's niet meer worden geaccepteerd. Vanaf 1 januari 2019 is het gebruik van de IBAN-Acceptgiro helemaal afgeschaft. Zie [ www.acceptgiro.nl ]. De specificatie van de ontvangsten op het dagafschrift worden dan uitgesplitst op het bankafschrift (MT940, GMU, CAMT053). Hiermee komt het door Equens aangeleverde formaat VerwInfo 4.1 type C te vervallen. Een apart transactieformaat (CAMT054) wordt door de banken optioneel aangeboden.
Exact Financials ondersteunt het aanmaken van IBAN-Acceptgiro's. Bij het inlezen van de bankafschriften kunnen de ontvangsten afkomstig uit betalingen middels IBAN-Acceptgiro's automatisch worden afgeletterd voor de ondersteunde banken welke  MT940, GMU of een CAMT053 rapportageformaat aanbieden. Ondersteuning van het CAMT054 formaat kan in overleg met uw account manager eventueel worden aangeboden.

 Exact Financials 3.5 Exact Financials 7
IBAN-Acceptgiro Beschikbaar: 3.55 Niet van toepassing
CAMT053: IBAN-Acceptgiro herkenning Beschikbaar: 3.55.5 Niet van toepassing
CAMT054 Nader te bepalen Niet van toepassing

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 23.940.511
 Assortment:  Date: 14-03-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer