One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Release notes Exact Synergy Enterprise - Product update 264 - Service packs

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.  

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de root directory van de Exact Synergy Enterprise installatie raadplegen.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Synergy Enterprise 264 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
264SP19 Algemene informatie Service pack 19 van product update 264 is beschikbaar vanaf 5-4-2021
264SP19 Algemene informatie Service pack 19 is het laatste service pack voor product update 264
264SP19 Algemene informatie Service pack 19 bevat geen wijzigingen ten opzichte van service pack 18. Bekijk de andere tabbladen voor de wijzigingen in de andere service packs.
264SP18 Algemene informatie Service pack 18 van product update 264 is beschikbaar vanaf 8-3-2021
264SP18 Algemene informatie Service pack 18 bevat geen wijzigingen ten opzichte van service pack 17. Bekijk de andere tabbladen voor de wijzigingen in de andere service packs.
264SP17 Algemene informatie Service pack 17 van product update 264 is beschikbaar vanaf 19-2-2021
264SP17 Exact Salaris Plus Bij het aanmaken van een medewerker in Exact Synergy Enterprise werd de bankrekening niet gesynchroniseerd naar Exact Salaris Plus (HF 84.221.845)
264SP16 Algemene informatie Service pack 16 van product update 264 is beschikbaar vanaf 2-2-2021
264SP16 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
264SP16 CMDM Bij het kopiëren van artikelen in een CMDM omgeving werden de magazijnen niet correct gekopieerd (HF 84.129.083/84.129.083)
264SP16 CRM Het kon voorkomen dat een gebruiker met de juiste rechten een verkoopcyclusverzoek niet opnieuw kon indienen (HF 84.215.821)
264SP16 CMDM Het kon voorkomen dat artikelen niet correct naar alle divisies werden gekopieerd (HF 84.162.974)
264SP15 Algemene informatie Service pack 15 van product update 264 is beschikbaar vanaf 4-1-2021
264SP15 CMDM Bij het kopiëren van een artikel met een lege magazijn divisie kon een foutmelding verschijnen (HF 84.121.089)
264SP15 ELIS In bepaalde situaties kon het voorkomen dat de ELIS oplossingen werden geactiveerd door een beschadigde licentie (HF 84.074.778)
264SP15 HRM De geavanceerde instellingen voor de HRMkaart werden niet opgeslagen voor de specifieke divisie (HF 84.082.496)
264SP15 HRM Bijzonder tarief percentages 2021 (HF 84.069.459)
264SP15 HRM Wijzigingen bij openen loonjaar 2021 (HF 84.069.429)
264SP14 Algemene informatie Service pack 14 van product update 264 is beschikbaar vanaf 7-12-2020
264SP14 CMDM Bij het kopiëren van een artikel met een lege magazijn divisie kon een foutmelding verschijnen (HF 83.997.029)
264SP14 Documenten Beveiligingsverbetering met betrekking tot documenten, koppelingwidgets en insluitenwidgets (HF 83.983.829)
264SP14 Service Management Solution Bij het fiatteren van een service activiteit kon de melding "Can't reopen/Delete: Project - Documents: Linked" verschijnen (HF 83.907.112)
264SP14 CRM Wanneer een verkoopkans werd heropend werd het laatste verzoek van de verkoopkans niet heropend (HF 83.997.185)
264SP13 Algemene informatie Service pack 13 van product update 264 is beschikbaar vanaf 2-11-2020
264SP13 Exact Salaris Plus Na het aanmaken van een medewerker in Exact Synergy Enterprise kon bij de synchronisatie naar Exact Salaris Plus de melding "The remote server returned an error: (404) Not Found" verschijnen (HF 83.861.944)
264SP13 Service Management Solution Het kon voorkomen dat bij het prolongeren van contracten dubbele regels werden aangemaakt (HF 83.882.448)
264SP13 Exact Integrator De monitorlink van een entiteit opende de onderhoudspagina in plaats van de zoekpagina (HF 83.835.793)
264SP12 Algemene informatie Service pack 12 van product update 264 is beschikbaar vanaf 5-10-2020
264SP12 CMDM Bij de synchronisatie van artikelen kon een melding verschijnen op een ongeldige magazijnlocatie (HF 83.815.073)
264SP12 Algemeen en systeem Na delegatie was het niet mogelijk om uit te loggen (HF 83.832.598)
264SP11 Algemene informatie Service pack 11 van product update 264 is beschikbaar vanaf 9-7-2020
264SP11 Documenten Bij het verwijderen van een document kon een foutmelding verschijnen (HF 83.548.643)
264SP11 CMDM Bij de synchronisatie van artikelen kon een melding verschijnen op een ongeldige magazijnlocatie (HF 83.693.248)
264SP11 Service Management Solution Het was niet mogelijk om een activiteit op te slaan wanneer de ID van de medewerker uit meer dan 5 cijfers bestond (HF 83.723.518)
264SP11 Algemeen en systeem De delegatiefunctie werkte niet goed in Google Chrome (HF 83.635.517/83.636.642)
264SP10 Algemene informatie Service pack 10 van product update 264 is beschikbaar vanaf 3-8-2020
264SP10 CRM Bij het omzetten van een offerte naar een naar verkooporder kon een foutmelding verschijnen (HF 83.518.541)
264SP10 Exact Lightweight Integration Server Verbeterde logging wanneer er iets mis is met de licentie (HF 83.605.387)
264SP10 Service Management Solution Bij het toevoegen van regels aan een configuratie werden teveel regels toegevoegd (HF 83.600.036)
264SP9 Algemene informatie Service pack 9 van product update 264 is beschikbaar vanaf 6-7-2020
264SP9 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
264SP9 Service Management Solution Het kon voorkomen dat de activiteit was gefiatteerd maar de regels niet (HF 82.728.110/83.494.392)
264SP9 Professional Services Automation De OHW vrijgeven boeking werd niet gegenereerd op basis van de factuurdatum (HF 83.418.201)
264SP9 Algemeen en systeem Beveiligingsverbetering met betrekking tot documenten, koppelingwidgets en insluitenwidgets (HF 83.460.224)
264SP9 Service Management Solution In bepaalde browsers kon een melding verschijnen over onvoldoende rechten bij het bewerken van een service configuratie artikel (HF 83.480.389)
264SP9 CRM De opmerkingen op de verkoopkanskaart werden niet correct getoond (HF 83.498.110/83.511.507)
264SP9 SOI Voor nieuwe installaties toonde SOI de web url niet (HF 83.405.518)
264SP9 HRM Bij het aanmaken van een medewerker met een Te betalen waarde verscheen een foutmelding (HF 83.492.756)
264SP9 Algemeen en systeem Beveiligingsverbetering bij het opslaan van de Backoffice connections (HF 83.446.737)
264SP9 Service Management Solution Het kon voorkomen dat de status van een enkelvoudig service management verzoek niet werd bijgewerkt na het plannen van een activiteit via het planbord (HF 83.494.047)
264SP9 Algemeen en systeem Bij het activeren van proefmodules kon een foutmelding verschijnen (HF 83.541.237)
264SP9 Exact Salaris Plus Ondersteuning van Personeelsnummer verloning voor Exact Salaris Plus voor meervoudige verzoeken (HF 83.463.073)
264SP9 Social Collaboration Beveiligingsverbetering met betrekking tot Telerik control (HF 83.513.122/83.487.958)
264SP9 Exact Salaris Plus Verbeterde integratie met Exact Salaris Plus (HF 83.514.742/83.463.066)
264SP9 Exact Salaris Plus In het Salaris Plus overzicht worden de loonresultaten van meerdere dienstverbanden getoond (HF 83.463.071)
264SP9 Professional Services Automation Bij het aanmaken van een verzoek via de planning werd het bedrag niet gevuld (HF 83.541.080)
264SP9 Professional Services Automation Bij het uitvoeren van bulkacties voor verzoeken kon het voorkomen dat de controle op verplichte velden niet correct werd uitgevoerd (HF 83.483.548)
264SP9 Service Management Solution De omschrijving van sommige velden n bepaalde verzoektypes kon niet worden aangepast (HF 83.508.899)
264SP9 CRM Na het sluiten van een pagina werd de verkeerde workspace geopend (HF 83.444.437)
264SP9 Service Management Solution Het kon voorkomen dat een activiteit kon worden goedgekeurd terwijl de regels nog niet waren goedgekeurd (HF 83.548.837)
264SP8 Algemene informatie Service pack 8 van product update 264 is beschikbaar vanaf 1-6-2020
264SP8 Social Collaboration Het kon voorkomen dat er geen nieuwe berichten werden getoond wanneer op de knop 'Nieuwe berichten' werd geklikt (HF 83.320.787)
264SP8 Social Collaboration Een nieuwsbericht met een aangepaste datum werd niet geplaatst op de geselecteerde datum (HF 83.403.137)
264SP8 Salaris Bij het aanmaken van Contractgegevens kon een foutmelding verschijnen (HF 83.426.847)
264SP8 Social Collaboration Beveiligingsverbetering met betrekking tot het weergeven van de tijdlijn (HF 83.421.877)
264SP8 CMDM De log Ingangsdatum functionaliteit werkte niet correct in combinatie met CMDM (HF 83.384.841)
264SP8 Exact Synergy Enterprise Web Services It was possible for a basic user to create an account via the Account and MobileAccount entity (HF 83.401.115)
264SP7 Algemene informatie Service pack 7 van product update 264 is beschikbaar vanaf 4-5-2020
264SP7 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
264SP7 CMDM Bij de synchronisatie van artikelgroepen werd een controle uitgevoerd op niet verplichte grootboekrekeningen (HF 83.296.921)
264SP7 Professional Services Automation Het was niet mogelijk om concepturen in te dienen (HF 83.312.206)
264SP7 Mobile De push notificaties voor chatberichten werken niet (HF 83.374.650)
264SP7 Documenten De documentdownloader downloade geen bijlagen (HF 83.337.481)
264SP6 Algemene informatie Service pack 6 van product update 264 is beschikbaar vanaf 22-4-2020
264SP6 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
264SP6 CRM De opmaak van de additionele opmerkingen op de verkoopkanskaart was niet correct (HF 83.001.634)
264SP6 Professional Services Automation Een gebruiker met de projectmanager rol en functierecht 900 kon geen concepturen indienen die zijn ingevoerd door een andere gebruiker (HF 83.023.242)
264SP6 Projecten Bij het invoeren van uren kon het voorkomen dat vreemde tekens in het scherm werden getoond wanneer gewerkt wordt met Google Chrome (HF 83.047.137)
264SP6 CRM Het kon voorkomen dat een gebruiker zonder voldoende rechten gegevens kon verwijderen of de status kon aanpassen (HF 83.026.212)
264SP6 Algemeen en systeem Bij het slepen van een e-mail naar de documentbijlage kon het voorkomen dat de e-mail werd verwijderd (HF 83.210.761)
264SP6 Exact Salaris Plus Synchronisatie van functienamen en kostenplaatsen naar Exact Salaris Plus (HF 83.208.269)
264SP6 Documenten Bij het bekijken van de reacties op een document kon een foutmelding verschijnen wanneer er bijlagen waren gekoppeld aan de reacties (HF 83.190.549)
264SP6 Algemeen en systeem Delegatie functioneerde niet in Google Chrome (HF 83.011.211)
264SP6 Professional Services Automation Het kon voorkomen dat er uren ingediend konden worden voor niet bestaande WBS regels (HF 83.226.992)
264SP6 Werkstroom Beveiligingsverbetering met betrekking tot de bijlagen die aan een verzoek zijn gekoppeld (HF 83.266.905)
264SP6 HRM Bij het exporteren van het Hiërarchie overzicht naar Microsoft Excel worden nu ook de e-mailadressen geëxporteerd (HF 83.313.696)
264SP5 Algemene informatie Service pack 5 van product update 264 is beschikbaar vanaf 16-3-2020
264SP5 Exact Integrator Bij de synchronisatie van gewijzigde verzoektypes waarbij de Back office instelling is aangevinkt, konden foutmeldingen verschijnen (HF 82.947.001)
264SP5 CMDM Bij de synchronisatie van assortimenten verscheen een foutmelding op de rekeningen voor de dekking van de voorraad en voorraadwijziging (HF 82.948.585)
264SP5 CMDM Bij het wijzigen van de weergave van de 'Divisie Artikel' pagina werd ook de weergave van de 'Assortment: Divisies: Financieel' pagina aangepast (HF 82.949.817)
264SP5 CRM Bij het openen van het menupad Persoonsgegevens, Selecties / Acties kon een foutmelding verschijnen (HF 82.575.090)
264SP5 Projecten Wanneer meerdere gebruikers tegelijkertijd planden via het planbord kon het voorkomen dat het verzoek de verkeerde aanmaker had (HF 82.966.557)
264SP5 CRM De opmaak van het opmerkingen veld op de verkoopkanskaart was niet correct (HF 82.836.081)
264SP5 Professional Services Automation Het kon voorkomen dat de status van het hoofdproduct ongelijk was aan 'In uitvoering' terwijl de status van de producten van de kindprojecten 'In uitvoering' was (HF 82.911.399)
264SP4 Algemene informatie Service pack 4 van product update 264 is beschikbaar vanaf 24-2-2020
264SP3 CRM Het BTW-nummer veld op de relatiekaart van Nederlandse relaties ondersteunt nu ook een Modulus 97-waarde
264SP4 Professional Services Automation De standaard geplande starttijd werd niet corrrect gevuld bij het aanmaken van een planning en realisatie verzoek via het verslepen van de WBS regels (HF 82.896.270)
264SP4 Exact Configurator Bij het genereren van een nieuwe zelfgedefinieerde entiteit kon een foutmelding verschijnen (HF 82.890.814)
264SP4 Projecten Het sorteren van projecten op de medewerkerkaart functioneerde niet (HF 82.896.381)
264SP4 Professional Services Automation Het was mogelijk om de WBS-regels die aan verzoeken waren gekoppeld te verwijderen (HF 82.913.904)
264SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 264 is beschikbaar vanaf 3-2-2020
264SP3 Projecten Bij het openen van het Gantt chart rapport van een project kon een foutmelding verschijnen (HF 82.744.455)
264SP3 Social Collaboration De bijlage instellingen functioneerden niet correct (HF 82.765.294)
264SP3 Algemeen en systeem Beveiligingsverbetering voor het eenvoudig verzoek widget in een workspace (HF 82.776.362)
264SP3 Algemeen en systeem Beveiligingsverbetering voor het tonen van de gebruikersnaam en het domein via web console (HF 82.776.371)
264SP3 CMDM Wanneer de status van een medewerker werd aangepast via de Sysmaint backgroundjob werd de statuswijziging niet correct gesynchroniseerd (HF 82.796.162)
264SP3 Professional Services Automation Na het opnieuw indienen van afgekeurde uren kon het voorkomen dat de berekening van het factuurbedrag niet correct was (HF 82.772.962)
264SP3 Documenten Het kon voorkomen dat er geen versie werd toegewezen aan documenten waarvoor versiebeheer is geactiveerd (HF 82.793.525)
264SP3 Documenten Bij het aanmaken van een document was de knop 'Import online document' zichtbaar terwijl de omgeving niet was geconfigureerd voor de virtuele inhoudfunctionaliteit (HF 82.813.328)
264SP3 Social Collaboration Beveiligingsverbetering bij het plaatsen van berichten op de tijdlijn (HF 82.797.361)
264SP3 Algemeen en systeem Beveiligingsverbetering bij het aanmaken van zoektemplates (HF 82.809.557)
264SP3 Werkstroom Na het uitvoeren van een werkstroom actie kon het voorkomen dat de menubalk dubbel werd getoond (HF 82.818.085)
264SP3 CRM Met bepaalde regionale instellingen kon een foutmelding verschijnen bij het aanmaken of bewerken van relaties (HF 82.801.172)
264SP3 Documenten Bij het slepen van een bijlage naar een document werd deze niet opgeslagen (HF 82.818.053)
264SP3 HRM De CMDM synchronisatie werd niet correct uitgevoerd bij het gebruik van de HRM overdracht functie (HF 82.822.586)
264SP3 Projecten In de projectplanning was de berekening niet juist voor overige beschikbaarheidsverzoeken (HF 82.845.268)
264SP3 CMDM De synchronisatie van het veld 'Bepaling bestelgrootte' van de artikelen per magazijn werd niet correct uitgevoerd (HF 82.845.587)
264SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 264 is beschikbaar vanaf 3-1-2020
264SP2 HRM Bij Koppelen: Componenten verscheen een foutmelding (HF 82.793.414) - 15/1/2020
264SP2 HRM Bij het doorzoomen op de salaris componenten verscheen een foutmelding (HF 82.793.054) - 13/1/2020
264SP2 HRM Bijzonder tarief percentages 2020 - 15/1/2020
264SP2 HRM Aanpassing veld Nummer Inkomstenverhouding 10/1/2020
264SP2 HRM Wijzigingen bij openen loonjaar 2020 - 15/1/2020
264SP2 HRM Aanpassing bijtelling zakelijke emissieloze auto’s - 15/1/2020
264SP2 CRM Wanneer meerdere gebruikers tegelijkertijd een offerte aanmaakten kon een foutmelding verschijnen (HF 82.588.334)
264SP2 Algemeen en systeem Wanneer een document vanaf een workspace in een nieuw venster werd geopend, werd het ook in het huidige venster geopend (HF 82.612.563)
264SP2 Werkstroom Bij het openen van het PSA uren invoerscherm kon een foutmelding verschijnen (HF 82.625.222)
264SP2 Social Collaboration Het herschikken van de lijst met groepen in de tijdlijn functioneerde niet altijd correct (HF 82.613.458)
264SP2 Documenten Expose extra properties of DocumentAttachment service (HF 82.661.261)
264SP2 Algemeen en systeem Bij het uitvoeren van ESEDbUpgrade kon het voorkomen dat de StockBalances niet werd meegenomen (HF 82.632.744)
264SP2 Service Management Solution Wanneer bij het fiatteren de service activiteit werd gesloten en heropend kon het voorkomen dat een uurregel werd verwijderd (HF 82.673.497)
264SP2 Werkstroom Na het indienen van een verzoek vanuit een workspace werd naar de verkeerde workspace genavigeerd (HF 82.686.418)
264SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 264 is beschikbaar vanaf 2-12-2019
264SP1 Service Management Solution Filter beschikbaar voor kostenplaats op de pagina Planbordrooster in Service Management (HF 82.558.418)
264SP1 Algemeen en systeem Bij het gebruik van een gepersonaliseerde CSS stijl (ingesteld via Voorkeuren) kon in diverse menupaden een foutmelding verschijnen (HF 82.567.463)
264SP1 Exact Lightweight Integration Server Bij het genereren van een overzicht van ziekmeldingen via ELIS, waarbij de initialen van een medewerker niet waren ingevuld, verscheen een onduidelijke foutmelding (HF 82.577.867)
264SP1 Werkstroom Het was niet mogelijk om een verzoek, dat eerst als concept was opgeslagen, in te dienen (HF 82.591.347)
264SP1 Exact Lightweight Integration Server Bij het genereren van een overzicht van ziekmeldingen via ELIS, waarbij het loonbelastingnummer ontbrak, verscheen een onduidelijke foutmelding (HF 82.577.741)
Info   Een update uitvoeren van Exact Synergy Enterprise
Info   Systeemeisen Exact Synergy Enterprise
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.253.467
 Assortment:  Date: 05-04-2021
 Release: 264  Attachment:
 Disclaimer