One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Onderhouden: Tabel

[EDIS: Stamgegevens, Onderhoud, Tabellen]

EDIS-applicatie
Geef de bron applicatie aan waar u het formaat van wenst te definiëren. 

EDIS-tabel
Geef een unieke naam aan de aan te maken tabel binnen de aangegeven EDIS-applicatie. Een overzicht van uw tabellen vraagt u op in [EDIS: Stamgegevens, Overzichten, Tabellen]

Invoer-matrix

Nummer
Elke aan de tabel toegevoegde regel krijgt een nummer toegewezen.

Veldnaam
Definieer de naam van het veld.

Omschrijving
Geef een omschrijving van het gedefinieerde veld.

Lengte
Geeft de lengte van het gedefinieerde veld aan.

Decimalen
Geef het aantal decimalen van het gedefinieerde veld aan indien het datatype is gedefinieerd als "decimaal getal".

Afwijking
Dit veld kan niet worden bewerkt. Het veld geeft de beginpositie van het gedefinieerde veld weer binnen de formaatsdefinitie.

Datatype
Geef aan welk datatype het te importeren veld relevant is. U heeft de keuze tussen de waarden:

 • Datum
  Als basis heeft een datum YYYYMMDD als formaat. Geef afwijkingen op de standaard in het veld datumweergave. Hier kunt u kiezen tussen dmj, jmd, mdj of de weergave zoals vastgelegd in de gebruikersinstellingen.
 • Decimaal getal
  Een decimaal getal is een getal met decimalen. Als u een decimaal getal kies als formaat, kunt u zowel het aantal posities van het getal specificeren als ook het aantal decimalen. Let op dat de aangegeven lengte van het getal tevens het aantal posities welke zijn gereserveerd voor het aantal decimalen bevat. Dus als u een lengte van 15 posities ingeeft, dan zijn 12 posities gereserveerd voor het getal, één positie voor het scheidingsteken en 2 posities voor het aantal decimalen (als u bij decimalen "2" heeft aangegeven). Als het een ngeatief getal betreft, dan behoort het minteken ook tot het aantal gedefinieerde posities. 
 • Geheel getal
  Een geheel getal is een geheel nummer (zonder deelfracties) dat zowel positief, negatief of nul kan zijn.
 • Logische expressie
  Voor intern gebruik gebruik altijd 1 (voor "ja") en 0 (voor "nee"). Bij import kan er gebruik worden gemaakt van de waarden Y(es), T(rue), J(a) en 1 om een "WAAR" te retourneren. De waarden (N)o, F(alse) en 0 retourneren de waarde "ONWAAR".
 • Tekst
  Tekstvelden kunnen zowel karakters als cijfers bevatten. 
 • BLOB
  (Binary Large Object). Een afbeelding.

 

Waarde
Dit veld is niet benaderbaar en wordt met de waarde voor het gedefinieerde veld gevuld tijdens de import en de waarde kan worden geraadpleegd in [EDIS: Processen, Postbusmanagement].

Datumweergave
Dit veld geeft het eventuele formaat van datumvelden weer bij de keuze voor datatype "Datum". U kunt kiezen tussen de waarden "dmj", "Gebruikersinstellingen", "jmd" en "mdj".

Numerieke weergave
Geef bij het datatype "Decimalen" aan of het getal met decimalen in Amerikaans of Europees formaat wordt aangeleverd.


Exact Financials Enterprise > Connectivity > EDISEen interface opzetten > Onderhouden: Tabel


 

 


 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.185
 Assortment:  Date: 06-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer