One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Financieel - Verrichten betalingen: Betalingsrun

[Financieel: Bankieren, Betalen crediteuren, Verrichten betalingen]

Maak een selectie van de te verrichten betaalruns en maak uw betaalbestand aan in de directory zoals u deze heeft vastgelegd in [Finance: Bankieren, Stamgegevens, Onderhoud, Dagboekkoppelingen]. Zie [Verwerkingsfuncties].

Tabblad - Criteria

De volgende velden zijn specifiek voor deze functie. De overige velden werken conform de algemene afhandeling van verwerkingsfuncties. Zie [Verwerkingsfuncties].

Bestand afhandeling
Kies voor 'Formaat afhankelijk' indien u de in het formaat aanwezige eigenschappen wenst toe te passen. Deze eigenschappen verschillen per formaat. Zo kan een formaat als eigenschap hebben dat additionele betalingen worden toegevoegd aan het reeds bestaande bestand. Daarnaast kan een formaat de eigenschap hebben om een reeds bestaand bestand op formaat te verwijderen. Tevens zijn er formaten die een extra bestand met een volgnummer aanmaken.
Kies voor 'Verwijder bestand altijd' indien u in de directory altijd de reeds aanwezige bestanden met dezelfde naam wenst te verwijderen, alvorens een nieuw formaat wordt weggeschreven.
Kies voor 'Accepteer niet als het bestand bestaat' indien u geen formaat wenst aan te maken als er reeds een bestand in de desbetreffende directory bestaat.

Huts-totaal
U kunt hier aangeven of u een huts-totaal wenst te berekenen voor het aan te maken betaalbestand. Een huts-totaal berekent een bepaald controlegetal conform een vooraf ingegeven algoritme. Diverse bankapplicaties hebben de mogelijkheid om bij het inlezen van het betaalbestand tevens een huts-totaal te berekenen. Op deze wijze kunt u controleren (huts-totaal binnen Exact is in overeenstemming met het huts-totaal aangegeven in de bankapplicatie) of het geëxporteerde bestand gelijk is aan het in te lezen bestand. U kunt kiezen het huts-totaal te berekenen op basis van diverse algoritmen, te weten MD-5, SHA-1, SHA-1 - base64, SHA-256 en SHA-512. De algoritmen SHA-256 en SHA-512 kunnen alleen worden toegepast indien u gebruikt maakt van Progress 11 of hoger. Als u de keuze maakt een huts-totaal te berekenen, dan zal het huts-totaal na het aanmaken van het betaalbestand worden getoond op het tabblad "Resultaten". Vanaf versie 7.12 wordt de opdrachtbrief niet meer afgedrukt.

Betaalspecificatie
Geef hier aan of u uw betaalspecificaties wenst te verzenden per brief (voor alle crediteuren worden de betaalspecificaties afgedrukt), per e-mail/brief  (voor alle crediteuren waarvan een e-mail adres bekend is worden de betaalspecificaties per e-mail verzonden; er worden betaalspecificaties afgedrukt voor crediteuren waar geen e-mail adres van bekend is). Tot slot kan worden gekozen voor "op basis van relatie"; in dit geval wordt de keuze voor e-mail danwel een af te drukken brief gemaakt op basis van de waarde van het veld "Betaalspecificatie" in [Finance: Crediteuren, Stamgegevens, Onderhoud].

Zie ook: Formulieren verzenden per e-mail
 

Tabblad - Selectie

Selecteer de te verrichten betaalrun. De kolom "Is betaald" geeft aan of voor deze run reeds eerder een betaalbestand is aangemaakt.

Tabblad - Resultaten

Dit tabblad geeft de informatie zoals bestandsnaam van het betaalbestand, batchnummer, aantallen posten en exportpad weer. U kunt deze informatie afdrukken (te vergelijken met de automatisch afgedrukte opdrachtbrief in de versies voor 7.12).

N.B.

Vanaf versie 7.12.x wordt de opdrachtbrief betalingen niet meer automatisch afgedrukt.

Gerelateerde onderwerpen

Betalingsspecificatie naar meerdere e-mailadressen


Exact Financials Enterprise > Finance > Electronic banking > Crediteuren en debiteuren automatisch betalen > Verrichten betalingen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.616
 Assortment:  Date: 08-06-2018
 Release:  Attachment:
 Disclaimer