One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Overzicht van rollen van contactpersonen en partners van verkoopkansen

Untitled 2

Introductie

Via Modules ➔ Klanten  Inrichting  Verkoopkans management  Contactpersoon rollen / Partner rollen kunt u een overzicht opvragen van de contactpersoonrollen/partnerollen. Contactpersoonrollen/partnerrollen kunnen worden gebruikt om de rol (functie) van de contactpersoon/partner welke is gekoppeld aan een verkoopkans vast te leggen. Dit om ervoor te zorgen dat de correcte persoon wordt geïdentificeerd voor de verschillende stadia van de verkoopcyclus. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een projectleider of eindgebruiker, maar ook om een derde partij in de vorm van een partner welke een adviserende rol heeft.

Rollen & rechten

Alle gebruikers kunnen dit scherm benaderen.

Om contactrollen/partnerollen aan te maken, te bewerken en verwijderen is het functierecht 604 – Maintain opportunity master data benodigd. Gebruikers met de rollen General manager, Customer manager en Marketing manager hebben dit functierecht.

Meer informatie:

  • Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
  • Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 23.137.969
 Assortment:  Date: 04-10-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer