One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Onderhouden handterminals: Instellingen Inventarisatie aanmaken en onderhouden

Introductie

In dit document worden de hand terminal instellingen voor E-WMS Inventarisatie (tellingen) beschreven. U kunt deze onderhouden via het menupad [Systeem, E-WMS, Onderhouden handterminals, Instellingen inventarisatie].

Wanneer de handterminal instellingen zijn gedefinieerd dient u deze toe te wijzen aan ieder apparaat in het menupad [Systeem, E-WMS, Onderhouden handterminals, Onderhouden handterminals]. U kunt één algemeen instellingen profiel gebruiken voor alle apparaten, maar u kunt ook specifieke profielen gebruiken per apparaat. Bij iedere instelling wordt aangegeven of deze wordt ondersteund voor de E-WMS CAB client of E-WMS ASP.

Wanneer u werkt met WMS ASP, is het starten van het hoofdmenu op de handterminal voldoende om de gewijzigde instellingen te lezen. Wanneer u werkt met WMS CAB, dient de CAB applicatie herstart te worden of kunt u in het hoofdmenu op de S-knop drukken om de instellingen opnieuw te laden.

In het selectiescherm kunt u middels de knop 'Nieuw' een nieuw profiel aanmaken of met de knop 'Open' een bestaand profiel bewerken. U kunt alleen profielen verwijderen die niet zijn gekoppeld aan apparaten.

Uitleg van de velden

U beschikt over de volgende secties:

Naam

Hier kunt u de code voor deze groep instellingen opgeven. De code mag uit maximaal 12 karakters bestaan en is verplicht om in te vullen.

Omschrijving

Hier kunt u een omschrijving voor de groep instellingen opgeven.

Sectie submenu

Met deze instellingen kunt één of meerdere inventarisatie submenu's op de scanner deactiveren. Wanneer meer dan één optie is geselecteerd worden deze submenu's getoond nadat u op de scanner het inventarisatie hoofdmenu heeft geopend. Wanneer slechts één van deze opties is geselecteerd wordt dit submenu meteen getoond nadat u op de scanner het hoofdmenu 'Inventarisatie' heeft geopend.

Wanneer alle submenu's zijn uitgevinkt ziet u bij het bewaren van deze instellingen de tooltip "Selecteer s.v.p. minimaal één van de opties in de sectie 'submenu'".
De optie 'Gestuurde telling' is niet beschikbaar in E-WMS Lite.

Sectie Algemeen 

Tonen orderregels

ASP en gestuurde tellingen. Wanneer aangevinkt, wordt er na het selecteren van een order eerst een lijst met orderregels (adviesregels) getoond. U dient uit die lijst een regel te selecteren om het picken te starten. Op deze wijze kun u starten met een ander artikel dan het standaard artikel dat zou opkomen. Het scherm met de lijst orderregels wordt slechts eenmaal getoond na het selecteren van de order. Wanneer het geselecteerde artikel is gepickt, wordt de eerste open regel automatisch getoond. Vanaf product update 404 wordt de lijst met orderregels ook getoond wanneer u gebruik maakt van de 'Stop' knop en kiest voor 'Regel nu overslaan'. Wanneer uitgevinkt, wordt de eerste adviesregel (en de eerste locatie) automatisch geopend na het selecteren van een order.

Toon gepickte regels

Alleen ASP. Wanneer aangevinkt wordt erna het afronden van de telling een lijst met de getelde artikelen (totaal per locatie per artikel) getoond. 

Tonen voorraad knop

ASP en CAB RF. Met deze instelling geeft u aan of de handterminal de artikelvoorraad op de handterminal mag bekijken. Voor voorraadtransacties ontvangsten en inventarisatie (omdat in deze processen het artikel wordt gescand nadat de locatie is gescand), bepaalt deze instelling tevens welke artikelen zichtbaar zijn bij het drukken op de bladerknop bij het scannen of invoeren van een artikel. Wanneer uitgevinkt worden alle artikelen (stamgegevens) getoond. Wanneer aangevinkt worden alleen de artikelen die op dit moment op voorraad zijn op de locatie getoond.

Focus naar

Alleen ASP. Na het willekeurig picken van een serie-/batchartikel kan het wenselijk zijn om terug te keren naar een nieuwe artikelcode of een nieuw batchnummer voor hetzelfde artikel. Dit is afhankelijk van uw specifieke situatie.

 • Artikelcode: na het tellen van een serie-/batchartikel keert u terug naar de artikelcode. U kunt dan hetzelfde of een nieuwe artikel scannen.
 • Serie-/batchnummer: na het tellen van een serie-/batchartikel keert u terug naar een nieuw serie-/batchnummer voor hetzelfde artikel.

Bij het scannen van serie-/batch artikelen, keert de focus na het afronden van een scan altijd eerst terug naar de invoer van het 'S/B nummer'. Bij het drukken op de STOP knop bij de invoer van het S/B nummer, wordt deze instelling toegepast.

Scherm lay-out

Alleen ASP en WMS client. U kunt hier aangeven of u gebruik wilt maken van een eenvoudige of gedetailleerde schermlay-out. Meer informatie.

Sectie Barcode

Scan combinatie

Wanneer u gebruik wilt maken van de E-WMS functionaliteit 'Scanning combination' dient u deze optie aan te vinken.

Scheidingsteken

Deze instelling is van toepassing op de instelling 'Scan combinatie' en bepaalt welk teken gebruikt wordt als het scheidingsteken. U dient slechts één karakter als scheidingsteken op te geven. Dit dient een karakter te zijn dat niet in uw artikelcodes, batchnummers of serienummers voorkomt. Wanneer u geen gebruik maakt van de functionaliteit 'Scanning combination' dient u dit veld leeg te laten.

Gebruik EAN128

ASP en CAB. Wanneer aangevinkt wordt EAN128 decoding gestart voor iedere gescande waarde. Wanneer u geen gebruik maakt van EAN128 barcodes dient u deze instelling uit te vinken. Voor meer informatie kunt u de documenten how to activate EAN128 barcode scanning in WMS ASP en WMS CAB raadplegen.

Velden bevestigen

Alleen ASP. In het document E-WMS handterminal instellingen 'Velden bevestigen' en 'Toon barcode samenvatting' kunt u meer lezen over deze instelling.

Toon barcode samenvatting

Vanaf product update 404 beschikbaar in ASP en WMS client. Wanneer aangevinkt wordt er na het scannen een samenvattingscherm getoond (waarin u op 'Enter' of 'OK' dient te drukken) in plaats van meteen naar het volgende transactiescherm te gaan. Op deze wijze dient u te bevestigen wat u heeft gescand alvorens u verder gaat naar het volgende scherm. Normaal gesproken is dit het geval wanneer u de instelling 'Velden bevestigen' heeft uitgevinkt en u een SKU nummer of EAN128 of HIBC barcode scant. In het document E-WMS handterminal instellingen 'Velden bevestigen' en 'Toon barcode samenvatting' kunt u meer lezen over deze instelling.

Sectie Magazijn

Deze instellingen worden gebruikt in niet-gestuurde tellingen in WMS ASP of CAB.

Bij WMS gestuurde of niet-gestuurde tellingen wordt altijd gevalideerd of voor het 'gescande' magazijn, locatie of artikel een telreeks is aangemaakt. Dit om te voorkomen dat tellocaties of artikelen bij het terugmelden worden afgekeurd met de melding 'Valt buiten het traject.

In WMS ASP guided or non-guided counts, it is always validated if for the 'scanned' warehouse, location or item, if a count range was created. This is to avoid counting locations or items which would be rejected as 'out of range', when reading back.

Standaardwaarde

Dit veld kunt u vullen met een standaard magazijnlocatie die wordt voorgevuld op de handterminal'. U kunt dit veld ook leeglaten.

Welke waarde tonen?

Met deze instelling kunt u aangeven hoe het veld 'magazijn' gevuld dient te worden.

 • Standaardwaarde: Met deze optie wordt het veld op de handterminal voorgevuld met de waarde van de vorige instelling. Tijdens de telling kunt u de locatie nog aanpassen.
 • Nooit: Met deze optie wordt het veld op de handterminal voorgevuld met de waarde van de vorige instelling, en onderdrukt u de invoer op de handterminal.
 • Leeg: Met deze optie laat u het invulveld op de handterminal leeg en dient de gebruiker een magazijn op te geven.

Sectie Locatie

ASP en CAB, worden alleen gebruikt wanneer u gebruik maakt van magazijnlocaties.

Standaardwaarde

Dit veld kunt u vullen met een standaard magazijnlocatie die wordt voorgevuld op de handterminal'. U kunt dit veld ook leeglaten.

Welke waarde tonen?

Met deze instelling kunt u aangeven hoe het veld 'locatie' gevuld dient te worden. 

 • Standaardwaarde: Met deze optie wordt het veld op de handterminal voorgevuld met de waarde van de vorige instelling. Tijdens de telling kunt u de locatie nog aanpassen.
 • Nooit: Met deze optie wordt het veld op de handterminal voorgevuld met de waarde van de vorige instelling, en onderdrukt u de invoer op de handterminal.
 • Leeg: Met deze optie laat u het invulveld op de handterminal leeg en dient de gebruiker een locatie te scannen (alléén voor de eerste scan, bij een volgende scan wordt de laatst gebruikte locatie voorgevuld).

Sectie Artikel

Standaardwaarde

ASP en CAB. Hier kunt u een standaard artikel opgeven dat wordt voorgevuld op de handterminal. U kunt dit op de handterminal nog aanpassen. Voor ASP gestuurde tellingen dient u deze instelling leeg te laten.

Sectie SKU

Autom. SKU etiket scherm

Alleen ASP en SKU Management. Deze instelling bepaalt of het etiket afdrukscherm automatisch verschijnt bij het tellen van een SKU artikel, wanneer er voor dat artikel in die telling nog geen etiketten zijn afgedrukt. Ongeacht of deze instelling is aangevinkt kunt u nog steeds extra etiketten afdrukken via de SKU etiket afdrukknop op de handterminal.

Gebruik externe SKU nummers

Alleen ASP. Deze instelling is van toepassing op E-WMS SKU Management. Meer over externe SKU nummers kunt u lezen in dit document. Wanneer aangevinkt kunt u externe SKU nummers scannen zonder SKU nummer te genereren en etiketten af te drukken tijdens het tellen. Wanneer uitgevinkt (standaard), dient u tijdens het tellen SKU nummers te genereren en etiketten af te drukken vanaf de handterminal.

Sectie Aantal

Standaard aantal

ASP en CAB. Wanneer het aantal op de handterminal niet is voorgevuld op basis van een scan zoals een EAN128 barcode wordt het aantal dat u hier opgeeft voorgevuld. Standaard betreft dit de waarde 1 (vanaf product update 405 is het standaard 0). Om te voorkomen dat u te snel op 'Enter' drukt en de waarde 1 accepteert, kunt u hier het aantal 0 invullen.

Minimaal aantal

ASP en CAB. Met deze optie geeft u het minimum aantal op dat mag worden ingevuld op de handterminal. Wanneer het opgegeven aantal lager is dan het hier opgegeven aantal wordt er een melding getoond op de handterminal. Deze instelling is bedoeld om fouten op de handterminal te voorkomen.

Maximaal aantal

ASP en CAB. Met deze optie geeft u het maximum aantal op dat mag worden ingevuld op de handterminal. Wanneer het opgegeven aantal hoger is dan het hier opgegeven aantal wordt er een melding getoond op de handterminal. Deze instelling is bedoeld om fouten op de handterminal te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het scannen van de artikelcode in het aantal-veld.

Welke waarde tonen?

ASP en CAB. Bepaalt hoe het veld 'Aantal' wordt voorgevuld.:

 • Standaardwaarde: Wanneer het aantal niet wordt voorgevuld van een scan zoals een EAN128 barcode of een SKU, wordt het aantal uit 'Standaard aantal' voorgevuld. Wanneer u artikelen altijd per enkele eenheid wilt picken kunt u beter gebruik maken van omslagpunt (zie hieronder)
 • Nooit: De invoer van het aantal wordt overgeslagen en het aantal van "Standaard waarde' wordt toegepast. Deze functionaliteit is op dit moment nog niet geïmplementeerd in WMS ASP (werkt alléén in CAB).
 • Leeg: Het aantal wordt voorgevuld met '0', de orderpicker dient het aantal in te voeren. Bij het scannen van een SKU of EAN128 of HIBC barcode, kan het aantal nog steeds worden voorgevuld wanneer het aantal bekend is in die barcode.

Sectie Datum registratie
In alle WMS ontvangstprocessen is het mogelijk om optioneel een start- of einddatum voor serie-/batchnummers op te geven. Wanneer u deze opties aanvinkt kan een begin- of einddatum opgegeven of gescand worden bij het ontvangen van een serie-/batchartikel. Meer informatie.

Sectie Partijnummer

In deze sectie kunt u de partijnummer functionaliteit activeren voor dit WMS proces. De partijnummer functionaliteit kan worden geactiveerd voor serie en/of batch artikelen voor de volgende WMS processen: 

 • Ontvangst registratie
 • Inventarisatie
 • Voorraadtransacties
 • Productie ontvangsten

en wordt ondersteund in de volgende acties:

 • Een serie/batch artikel met een partijnummer ontvangen
 • Een voorraadtransactie met een serie/batch artikel met een partijnummer uitvoeren
 • Een serie/batch artikel met een partijnummer automatisch ontvangen (autoreceive)
 • Een serie/batch artikel met een partijnummer ontvangen met GS-128
 • Een telling uitvoeren voor een serie/batch artikel met een partijnummer
 • Een productie ontvangt uitvoeren voor een serie/batch artikel met een partijnummer
 • Een serie/batch artikel met een partijnummer ontvangen met de handterminal instellingen uitgeschakeld
 • Serie/batchnummers met een serie/batch artikel met een partijnummer afdrukken
 • Een serie/batch artikel met een partijnummer automatisch ontvangen (autoreceive) met SKU

Partijnummer voor batch artikelen

Vink deze optie aan wanneer u de partijnummer functionaliteit voor batch artikelen wilt gebruiken voor het inventarisatie proces.

Partijnummer voor serie artikelen

Vink deze optie aan wanneer u de partijnummer functionaliteit voor serie artikelen wilt gebruiken voor het inventarisatie proces.   

Sectie Active Sync

Deze instellingen zijn alleen van toepassing wanneer u gebruik maakt van de E-WMS CAB client zonder RF (wanneer u verbinding dient te maken met een PC (cradle) om te communiceren met een E-WMS Control Center).

Serie/batch

Deze instelling bepaalt hoe er omgegaan dient te worden met de invoer van serie-/batchnummers voor serie-/batchartikelen. Wanneer het valideren van artikelcodes (instelling 'Valideren artikelcode') is uitgevinkt en er geen artikelgegevens aanwezig zijn op de handterminal, kan ook niet worden bepaald of een artikel een serie-/batchartikel is. Met deze instelling kunt u toch configureren of u een serie-/batchnummer wilt opgeven voor alle ontvangsten:

 • Normaal (standaard waarde): serie-/batchnummer invoer is niet actief (u scant nooit serie-/batchartikelen)
 • Serie: gaat er vanuit dat u altijd serie-artikelen scant (invoer van serienummer per enkele eenheid, maar deze kan leeg gelaten worden)
 • Batch: gaat er vanuit dat u altijd batch-artikelen scant (invoer van batchnummer per enkele eenheid, maar deze kan leeg gelaten worden)

Valideren artikelcode

Deze instelling bepaalt of u een gescande artikelcode wilt valideren tijdens het tellen of alleen na het teruglezen van de telling.
Wanneer uitgevinkt: iedere artikelcode (niet: scancode) kan worden gescand (bestaand of niet). Dit betekent tevens dat u geen artikelgegevens hoeft te exporteren naar de handterminal. Na het teruglezen worden de artikelcodes wel gevalideerd (maar scancodes worden niet geconverteerd naar artikelcodes na het teruglezen).
Wanneer aangevinkt: de gescande artikelcode wordt gevalideerd op de handterminal op basis van de artikelgegevens die u heeft geëxporteerd naar de handterminal.

Opzoeken

Deze instelling bepaalt of de magazijnmedewerker de mogelijkheid heeft om de artikel stamgegevens te bekijken en een artikel kan selecteren uit in lijst in plaats van het artikel te scannen.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 23.812.706
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer