One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het werken met een aparte rekening om BTW aan te geven

Introductie

In de praktijk is het gebruikelijk dat men voor het uitvoeren van de BTW-aangifte de saldo's op de omzet en kosten rekeningen vergelijkt met de saldo's op de BTW-rekeningen. De saldo's op de omzet/kostenrekeningen, zijn immers de grondslag voor het saldo op de BTW-rekeningen. Wanneer deze saldo's akkoord zijn bevonden wordt de BTW-aangifte aangemaakt en verstuurd naar de belastingdienst.

U kunt middels de grootboekinstelling 'Gebruik aparte rekening om BTW af te sluiten' aangeven hoe er omgegaan dient te worden met de saldo's op de BTW-rekeningen bij het uitvoeren van een definitieve BTW-aangifte.

Wanneer u deze optie uitvinkt worden de saldo's van de BTW-rekeningen afgeboekt bij het uitvoeren van een definitieve BTW-aangifte. Wanneer u deze optie aanvinkt kunt u bij het veld 'Rekening om BTW aan te geven' een rekening selecteren die wordt gebuikt om de BTW-bedragen tegen te boeken bij het definitief uitvoeren van de BTW-aangifte. 

Uitleg

Aan de hand van een voorbeeld wordt het verschil tussen deze twee werkwijzen nader uitgelegd.
In de administratie zijn twee verkoopfacturen en twee inkoopfacturen geboekt.

Verkoopfactuur 1:

Rekening Debiteur Crediteur Debet Credit
1300 - Debiteuren 60013   1190  
1502 - BTW af te dragen   60085 - Belastingcrediteur   190
8000 - Omzet 60013     1000

Verkoopfactuur 2:

Rekening Debiteur Crediteur Debet Credit
1300 - Debiteuren 60014   3570  
1502 - BTW af te dragen   60085 - Belastingcrediteur   570
8000 - Omzet 60014     3000

Inkoopfactuur 1:

Rekening Debiteur Crediteur Debet Credit
1600 - Crediteuren   60009   1190
1511 - BTW te vorderen   60085 - Belastingcrediteur 190  
4100 - Algemene kosten   60009 1000  

Inkoopfactuur 2:

Rekening Debiteur Crediteur Debet Credit
1600 - Crediteuren   60010   2975
1511 - BTW te vorderen   60085 - Belastingcrediteur 475  
4100 - Algemene kosten   60010 2500  


 Na het invoeren van deze vier facturen zijn de volgende saldo's aanwezig op uw balans:

Rekening Saldo
1300 - Debiteuren 4760
1502 - BTW af te dragen -760
1511 - BTW te vorderen 665
1600 - Crediteuren -4165
4100 - Algemene kosten 3500
8000 - Omzet -4000

 

Optie 'Gebruik aparte rekening om BTW af te sluiten' uitgevinkt

Wanneer u in de grootboekinstellingen de optie 'Gebruik aparte rekening om BTW af te sluiten' heeft uitgevinkt wordt bij het definitief uitvoeren van de BTW-aangifte het saldo van de BTW te vorderen en BTW af te dragen rekeningen tegen geboekt en opgeboekt op de crediteurenrekening zodat er een openstaande post ontstaat bij de belastingcrediteur. Deze openstaande post dient u te betalen/ te ontvangen van de belastingdienst.

Bij het definitief maken van de BTW-aangifte wordt de volgende boeking aangemaakt:

Rekening Debiteur Crediteur Debet Credit
1600 - Crediteuren   60085 - Belastingcrediteur   95
1502 - BTW af te dragen   60085 - Belastingcrediteur 760  
1511 - BTW te vorderen   60085 - Belastingcrediteur   665

Verder worden bij de belastingcrediteur de BTW-bedragen van de vier facturen afgeletterd met het bedrag van boeking van de BTW-aangifte.

Na het uitvoeren van de definitieve BTW-aangifte zijn de volgende saldo's aanwezig op uw balans:

Rekening Saldo
1300 - Debiteuren 4760
1502 - BTW af te dragen 0
1511 - BTW te vorderen 0
1600 - Crediteuren -4260
4100 - Algemene kosten 3500
8000 - Omzet -4000

Zoals u kunt zien zijn de saldo's van de BTW-rekeningen afgeboekt. Hierdoor is het naderhand niet makkelijk om de saldo's van de BTW-rekeningen te vergelijken met de saldo's van de omzet en kosten rekeningen

 

Optie 'Gebruik aparte rekening om BTW af te sluiten' aangevinkt

Wanneer u in de grootboekinstellingen de optie 'Gebruik aparte rekening om BTW af te sluiten' heeft aangevinkt kunt u hier een 'Rekening om BTW aan te geven' opgeven. In dit voorbeeld is rekening 1520 gebruikt.

Wanneer u een definitieve BTW-aangifte uitvoert, wordt in deze situatie NIET het saldo afgeboekt van de BTW-rekeningen, maar wordt de in de grootboekinstellingen opgegeven rekening gebruikt. Het saldo wordt afgeboekt van deze rekening en opgeboekt op de crediteurenrekening zodat er een openstaande post ontstaat bij de belastingcrediteur. Deze openstaande post dient u te betalen/ te ontvangen van de belastingdienst.

Bij het definitief maken van de BTW-aangifte wordt de volgende boeking aangemaakt:

Rekening Debiteur Crediteur Debet Credit
1600 - Crediteuren   60085 - Belastingcrediteur   95
1520 - BTW   60085 - Belastingcrediteur 95  

Verder worden bij de belastingcrediteur de BTW-bedragen van de vier facturen afgeletterd met het bedrag van boeking van de BTW-aangifte.

Na het uitvoeren van de definitieve BTW-aangifte zijn de volgende saldo's aanwezig op uw balans:

Rekening Saldo
1300 - Debiteuren 4760
1502 - BTW af te dragen -760
1511 - BTW te vorderen 665
1520 - BTW aan te geven 95
1600 - Crediteuren -4260
4100 - Algemene kosten 3500
8000 - Omzet -4000

Zoals u kunt zien zijn de saldo's niet afgeboekt van de BTW-rekeningen. Hierdoor is het naderhand makkelijker om de saldo's van de BTW-rekeningen te vergelijken met de saldo's van de omzet- en kostenrekeningen. Het saldo op de omzetrekening is immers de grondslag voor het bedrag om de af te dragen BTW-rekening, en het saldo op de kostenrekening de grondslag voor het saldo op de te vorderen BTW-rekening.

Wanneer u gebruik maakt van deze werkwijze dient u aan het einde van het jaar een memoriaalboeking te maken waarbij u de saldo's van de te betalen en te vorderen BTW-rekeningen tegenboekt tegen de 'BTW aan te geven'-rekening

Rekening Debiteur Crediteur Debet Credit
1502 - BTW af te dragen   60085 - Belastingcrediteur 760  
1511 - BTW te vorderen   60085 - Belastingcrediteur   665
1520 - BTW aan te geven   60085 - Belastingcrediteur   95

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.654.820
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer